Quyết định 451/QĐ-BXD công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Quyết định 451 / QĐ-BXD công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng thiết kế xây dựng khu công trình

Ngày 23/05/2017, Bộ Xây dựng đã công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 451/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, khối lượng thiết kế xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình được đo bóc là cơ sở cho việc xác lập ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu .

Đo bóc khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối lượng công tác xây dựng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), thuyết minh thiết kế hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình chưa thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thể đưa ra “khối lượng tạm tính” hoặc “khoản tiền tạm tính”. Khối lượng tạm tính được xác định khi công việc có trong thiết kế, nhưng không thể xác định được khối lượng chính xác theop những quy tắc đo bóc. Khoản tiền tạm tính xác định cho những công việc không có thiết kế toàn bộ nhưng cung cấp được các thông tin như: đặc điểm, phạm vi công việc, vị trí công việc trong công trình. Khối lượng tạm tính và khoản tiền tạm tính sẽ được đo bóc tính toán lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng xây dựng.
Quyết định này thay thế quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/06/2017.

Mời bạn đăng ký tham gia khóa học Đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng vào form sau, chắc chắn bạn sẽ thấy rằng mình đã quyết định đúng. Khóa học Đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng của GXD tổ chức tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương trên phạm vi cả nước. Ghi dành với Ms Thu An 0974 889 500 hoặc 0985 099 938.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *