Quyết đinh 33 về tách thửa ở thành phố hồ chí minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm năm trước

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009 ;Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 ;Căn cứ Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đất đai ;Xét đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5205 / TNMT-QLSDĐ ngày 24 tháng 7 năm năm trước và quan điểm thẩm định và đánh giá của Sở Tư pháp tại Công văn số 3988 / STP-VB ngày 24 tháng 7 năm năm trước ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 1. Quyết định này pháp luật diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa so với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh theo lao lý tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai .
 2. Quyết định này không vận dụng cho những trường hợp sau :
 3. a ) Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa ;
 4. b ) Bán nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của nhà nước vềquản lý sử dụng nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ;
 5. c ) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước tịch thu một phần thửa đất ;
 6. d ) Thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyềncho phép tách thửa để khuyến mãi ngay cho, chuyển nhượng ủy quyền cho Nhà nước, hộ mái ấm gia đình, cá thể để kiến thiết xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích quy hoạnh nhỏ hơn diện tích quy hoạnh tối thiểu pháp luật tại Quyết định này ;

đ ) Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà diện tích quy hoạnh thửa đất nhỏ hơn diện tích quy hoạnh tối thiểu nhưng có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( Giấy chứng nhận ) thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo pháp luật pháp lý .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất có nhu yếu tách thửa đất. Tổ chức, cá thể khác có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc thực thi thủ tục tách thửa đất .
 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi những thủ tục về tách thửa đất theo pháp luật của pháp lý .

Điều 3. Những quy định cụ thể

 1. Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị :
 2. a ) Các trường hợp không được tách thửa :

– Khu vực bảo tồn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hạng mục phải bảo tồn theo lao lý pháp lý ;– Các khu vực hiện đang là biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang được liên tục quản trị theo quy hoạch ; biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang thuộc sở hữu Nhà nước ; biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang thuộc nhóm 1 và 2 theo lao lý tại :Thông tư số 38/2009 / TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản trị sử dụng nhà biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực đô thị ; biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang thuộc dự án Bất Động Sản đã quy hoạch ; đất ở thuộc những dự án Bất Động Sản đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy ghi nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt .Trường hợp quy hoạch này không còn tương thích, phải triển khai kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch theo pháp luật pháp lý trước khi thực thi tách thửa, việc tách thửa phải bảo vệ đúng theo quy hoạch đã kiểm soát và điều chỉnh ;– Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực đã có Thông báo tịch thu đất hoặcQuyết định tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa ;

 1. b ) Các trường hợp không thuộc lao lý tại Điểm a

  Khoản 1, Điều 3 Quyết định này thì được tách thửa, nhưng phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau :

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích quy hoạnh tối thiểu như sau :

Khu vực

Đất ở

Đất ở chưa có nhà (m2)

Đất có nhà hiện hữu (m2)

Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

50 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét .45 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét ; 36 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20 mét .

Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa.

80 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét .50 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét .

Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện.

120 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét .80 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét .

– Đảm bảo được hạ tầng kỹ thuật

theo quy hoạch và liên kết, đồng nhất với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu .– Trường hợp thửa đất khi tách thửa sẽ hình thành đường giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật khác ,Ủy ban nhân dân Q., huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn thực thi bảo vệ liên kết hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực .Diện tích làm đường giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật khác được đưa vào sử dụng chung theo quy hoạch .

 1. Đối với thửa đất nằm trong khu dân cư hiện hữu :

 2. a ) Trường hợp thửa đấtkhông thuộc khu vực Nhà nước phải tịch thu để góp vốn đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt :

Ủy ban nhân dân Q., huyện địa thế căn cứ nhu yếu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp đơn cử để xử lý chuyển mục tiêu sử dụng đất hàng loạt thửa đấthoặc một phần thửa đất sang đất ở, đồng thời với việc triển khai tách thửa đất .Thửa đất sau khi chuyển mục tiêu sử dụng đất và tách thửa phải bảo vệ những điều kiện kèm theo lao lý tại Điểm b, Khoản 1, Điều này .

 1. b ) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực Nhà nước

 2. phải tịch thu để góp vốn đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt :

– Trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệtVà đã được công bố thì được tách thửa theo pháp luật tại Điểm a Khoản này .– Trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệtVà đã được công bố thì liên tục thực thi những quyền của người sử dụng đất nhưng không được thiết kế xây dựng mới nhà tại, khu công trình, trồng cây nhiều năm ; nếu người sử dụng đất có nhu yếu tái tạo, sửa chữa thay thế nhà tại, khu công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo pháp luật pháp lý. Trường hợp thửa đất đã có Thông báo tịch thu đất hoặcQuyết định tịch thu đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa .

 1. c ) Trường hợp thửa đất khi tách thửa có hình thành đường giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật :

Người sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm đầu tưhoàn thiện, chuyển giao và không phải nộp tiền sử dụng đất đối vớidiện tích đấtlàm đường giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật ;

 1. Ủy ban nhân dân Q., huyện nơi có thửa đất có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm và quản trị theo lao lý .
 2. Trường hợp tách thửa để hợp thửa với thửa đất liền kề :

– Thửa đất tách ra để hợp thửa với thửa liền kề được phép có diện tích quy hoạnh nhỏ hơn diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa theoQuyết định này, nhưng diện tích quy hoạnh thửa đất còn lại phải lớn hơn hoặc bằng diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này .

– Trường hợp điều chỉnh ranh giữa các thửa để có hình thể thửa cho phù hợp và diện tích các thửa đất sau khi điều chỉnh ranh không thay đổi,

giao quản trị Ủy ban nhân dân Q., huyện xử lý theo thẩm quyền .

 1. Căn cứ quy hoạch để xem xét xử lý tách thửa, chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể :

Căn cứ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 hoặc quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xem xét xử lý ;trường hợp chưa có quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì địa thế căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xem xét xử lý .

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện

 1. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố hoặc khi thừa kế thì xử lý như sau :

Ủy bannhân dân Q., huyện địa thế căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện kèm theo để hợp khối, cảnh sắc khu vực và quy chuẩn kiến thiết xây dựng để xử lý, nhưng diện tích quy hoạnh tối thiểu của thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25 mét vuông .

 1. Hướng dẫn và kiểm tra nghiệm thu sát hoạch việc góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật so với trường hợp tách thửa có hình thành đường giao thông vận tải .
 2. Thường xuyên chỉ huy những phòng, ban tính năng và Ủy bannhân dân phường, xã, thị xã kiểm traphát hiện giải quyết và xử lý những trường hợp tách thửa đất không đúng lao lý ;

bảo vệ được hạ tầng đô thị theo quy hoạch được duyệt và không làm phát sinh hậu quả trong công tác làm việc quản trị nhà, đất sau này .

Trong quy trình triển khai nếu có vướng mắc ,

Ủy ban nhân dân Q., huyện báo cáo giải trình về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp những ngành tương quan hướng dẫn xử lý hoặc tổng hợp tình hình ,trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền .

 1. Giao Ủy ban nhân dân Q., huyện chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện Quyết định này .

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra rà soát công tác làm việc tách thửa và chuyển mục tiêu sử dụng đất trên địa phận, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức triển khai, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp không đúng pháp luật của pháp lý ,phân lô tách thửa không đúng quy hoạch ,chuyển mục tiêu sử dụng đất nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại không đúng lao lý của Luật Kinh doanh bất động sảnvà không bảo vệ về hạ tầng kỹ thuật. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng / 01 lần, báo cáo giải trình hiệu quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường .

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế sửa chữa Quyết định số 19/2009 / QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 pháp luật về diện tích quy hoạnh đất tối thiểu sau khi tách thửa và

Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND

ngày 03 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Quyết định số 19/2009 / QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố .

Điều 6. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc ,Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng những sở – ngành Thành phố, tổ chức triển khai hành nghề công chứng ,quản trị Ủy ban nhân dân Q., huyện, phường, xã, thị xã và người sử dụng đất chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .

 

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND. TP;
– TTUB: CT, các PCT;
– Đoàn Đại biểu QH Thành phố;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
– VPUB: các PVP;
– Phòng Chuyên viên; TTCB;
– Lưu VT, (ĐTMT/pth) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

cấp nhập về quyết định 33 mới từ ngày 18/5/2017 tương quan tới đất nền phân lô Q. 9Ngày 18.5, Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh đã họp với Sở Tài nguyên – Môi trường và những sở ngành, quận huyện để bàn góp ý sửa đổi Quyết định33 về pháp luật diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa .

Những khu dân cư dưới chuẩn

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, kiểm tra thực tiễn tại những quận huyện thời hạn qua cho thấy thực trạng tách thửa đất lớn ra thửa đất nhỏ, thậm chí còn “ nhỏ bé ” khá phổ cập .Điều này gây khó khăn vất vả cho công tác làm việc quản trị nhà nước khi hình thành những khu dân cư tập trung chuyên sâu không bảo vệ về hạn mức tối thiểu của căn nhà, thửa đất ; không được kiến thiết xây dựng hạ tầng bảo vệ để liên kết với mạng lưới hệ thống hạ tầng hiện hữu .Từ đó đã làm tăng dân số, gây kẹt xe, ngập nước cục bộ. “ Đa số những Q., huyện đều ủng hộ pháp luật 2000 mét vuông trở lên phải lập dự án Bất Động Sản, hạn chế tách nhỏ thửa đất để kinh doanh thương mại ,nên Sở mới đưa ra lao lý này để hạn chế phân lô bán nền không bảo vệ hạ tầng, nhất là mạng lưới hệ thống hạ tầng xã hội ”, ông Thắng cho hay .Lãnh đạo một công ty bất động sản cho rằng không hề phủ nhận mặt tích cực của Quyết định 33 về việc phân lô tách thửa trong việc giúp dân cư có nhu yếu thực tiếp cận được với nhà ở với giá vừa ví tiền .Tuy nhiên sau thời hạn tiến hành Quyết định 33, thực trạng phân lô bán nền nhỏ lẻ, tràn ngập, không đúng quy hoạch, hạ tầng không đủ chuẩn, liên kết không đồng nhất …đã tạo sức ép và gánh nặng cho địa phương về hạ tầng xã hội, chất lượng sống của người dân kém .

Có sự tiếp tay của chính quyền sở tại ?

Để xảy ra thực trạng này là do sự tiếp tay của chính quyền sở tại địa phương, thậm chí còn không ít chủ góp vốn đầu tư của những khu đất phân lô bán nền “ dưới chuẩn ” là sân sau của những chỉ huy địa phương .Tuy nhiên theo đại diện thay mặt Ủy Ban Nhân Dân H.Hóc Môn, với pháp luật buộc thửa đất trên 2000 mét vuông phải lập dự án Bất Động Sản, thì người có đất và đặc biệt quan trọng là những chủ góp vốn đầu tư vẫn hoàn toàn có thể lách được bằng nhiều cách để phân lô bán nền .Vì vậy, nên pháp luật những tiêu chuẩn tối thiểu về hạ tầng giao thông vận tải khi thực thi tách thửa so với những khu đất có diện tích quy hoạnh lớn .

Không để “đầu nậu” lợi dụng

Ông Lê Hoàng Châu, quản trị Thương Hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, cho rằng chủ thể gây ra cơn sốt đất nền trong thời hạn qua chính là giới đầu nậutận dụng kẽ hở của Quyết định 33 để mua gom đất rồi phân lô bán nền không theo pháp luật nào cả .Do đó không hề để đầu nậu lấy danh nghĩa người dân để mua gom đất, sau đó tận dụng kẽ hở của pháp lý cộng thêm sự tiếp tay của quan chức địa phương để băm nát bộ mặt đô thị, quy hoạch của TP .

Cần có chính sách quản trị ngặt nghèo

Các doanh nghiệp cho rằng TP cần có lao lý về diện tích quy hoạnh tối thiểu được phép phân lô hộ lẻ để bảo vệ mỹ quan đô thị và không phá vỡ quy hoạch .Cần có chính sách quản trị ngặt nghèo hơn so với nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ góp vốn đầu tư về chất lượng hạ tầng ( điện âm, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước, khu vui chơi giải trí công viên nội khu, khu vực hoạt động và sinh hoạt hội đồng ) và hồ sơ pháp lý … “ Việc trấn áp ngặt nghèo sẽ giúp phát huy những mặt tích cực của Quyết định 33 trong việc góp thêm phần giãn dân, giảm bớt sức ép dân số .Đồng thời hạn chế những trường hợp sai phạm, song song đó còn tạo điều kiện kèm theo để những tổ chức triển khai / cá thể uy tín mạnh dạn góp vốn đầu tư, góp thêm phần tăng trưởng hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị, giúp người dân nghèo thuận tiện mua được căn nhà để định cư lập nghiệp .Tuy nhiên để việc tiến hành thực thi thực sự có hiệu suất cao và tương thích với trong thực tiễn thì những cơ quan chức năng cần thanh tra rà soát, bổ trợ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo tương thích để vừa phân phối nhu yếu trong thực tiễn về nhà ở vừa tránh tạo khe hở cho việc phân lô bán nền trái phép ”, chỉ huy một doanh nghiệp đề xuất kiến nghị .Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP, cho rằng pháp luật khống chế thửa đất từ trên 2000 mét vuông phải lập dự án Bất Động Sản thì đầu nậu vẫn “ né ” được hết .Do đó điều quan trọng là phải trấn áp được hạ tầng đúng chuẩn .

Khi đó dù có tách theo dạng nào vẫn bảo vệ hạ tầng đô thị .

Tại buổi thao tác, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cho biết mặc dầu Quyết định 33 sửa đổi chưa phát hành chính thức nhưng kỳ này được chuẩn bị sẵn sàng rất công phu. Quyết định mới vừa xử lý được một số ít việc mà Quyết định 33 cũ chưa làm được và cũng khắc phục được những hạn chế, những cái bị “ tận dụng ” của quyết định trước kia .TP Hồ Chí Minh sẽ liên tục đàm đạo, đàm đạo để triển khai xong trước khi phát hành chính thức nhưng trên ý thức bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của dân cư .Đó là tiêu chuẩn mà Sở Tài nguyên – Môi trường phải ghi nhớ và phải trên cơ sở chấp hành, tôn trọng những lao lý của pháp lý ; đồng nhất, thống nhất với những lao lý khác của TP .Bên cạnh đó, phải ngăn ngừa và khắc phục được những hạn chế, bị hiểu và vận dụng sai như với Quyết định 33 cũ trong thời hạn vừa mới qua .Ông cũng nhu yếu trong 7 ngày thao tác ( sau buổi họp này ) những đơn vị chức năng tương quan phải thanh tra rà soát lại lần nữa nhằm mục đích góp ý, nêu được chính kiến, đặc biệt quan trọng là những Q., huyện vùng ven và ngoài thành phố .Để khi có quyết định sửa đổi hoặc thay thế sửa chữa Quyết định 33, những địa phương sẽ trên cơ sở đó quản trị cho tốt, tránh trường hợp bị tận dụng, tạo ra những “ đầu nậu ” về đất – nền .Dứt khoát không để thực trạng, sau khi phát hành xong, thì đổ thừa cho cái này chưa rõ, cái kia bị vướng …Mọi thông tin chi tiết cụ thể xem thêm tại btvland.com

0/5
( 0 Reviews )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *