Sẽ sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

se sua doi bo sung quy trinh quan ly no va cuong che no thue
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, chi cục thuế. Ảnh: Thùy Linh.

Nợ đọng thuế còn lớn

Theo báo cáo giải trình mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 2/2020, toàn ngành Thuế đã thu 5.821 tỷ đồng nợ đọng thuế tại thời gian 31/12/2019. Số thu này bằng 14,3 % nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời gian 31/12/2019, giảm 9,8 % so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, thu bằng giải pháp quản lý nợ 3.891 tỷ đồng ; bằng giải pháp cưỡng chế nợ 1.930 tỷ đồng. Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 2 là 85.977 tỷ đồng, tăng 6,4 % so với thời gian 31/12/2019 ; giảm 3,1 % so với cùng kỳ năm 2019. Theo ông Đoàn Xuân Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế, số tiền thuế nợ đọng đến thời gian cuối năm 2019 vẫn còn lớn, hầu hết là do những khoản nợ không có năng lực tịch thu và những khoản tiền phạt và tiền chậm nộp chiếm tới 71,4 % tổng số tiền nợ thuế. Số nợ thuế, phí và nợ tiền đất chỉ chiếm 28,6 % tổng số tiền nợ thuế.

Thực tế cho thấy, mặc dù những năm gần đây ngành Thuế luôn đề ra những giải pháp quyết liệt để quản lý nợ, thu hồi nợ đọng nhưng tổng số nợ thuế đến thời điểm hiện tại vẫn khá cao. Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Đoàn Xuân Toản cho biết, do sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán; tài sản đã thế chấp tại ngân hàng dẫn đến không nộp ngay, nộp kịp thời tiền thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, một bộ phận doanh nghiệp mới khởi nghiệp cũng gặp khó khăn về vấn đề tài chính, chưa có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, lựa chọn ngành nghề không phù hợp với nhu cầu thị trường dẫn đến phát sinh nợ thuế mới.

Hơn nữa, theo đại diện thay mặt Tổng cục Thuế, một số ít người tham gia hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại do nguồn vốn mỏng dính, đa phần là vốn vay ngân hàng nhà nước nên khi tình hình kinh tế tài chính gặp khó khăn vất vả, kinh doanh thương mại thua lỗ, mất năng lực giao dịch thanh toán đã chấm hết hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, tự giải thể, phá sản, bỏ khỏi địa chỉ ĐK kinh doanh thương mại, không làm thủ tục giải thể theo pháp luật. Cơ quan thuế đã cưỡng chế đến giải pháp sau cuối là tịch thu giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại nhưng vẫn không tịch thu được nợ thuế. Tại Cục Thuế TP. Hải Phòng, số nợ thuế đến cuối năm 2019 của đơn vị chức năng là trên 1.900 tỷ đồng, tăng gần 165 tỷ đồng so với thời gian 31/12/2018. Thống kê của Cục Thuế này cho thấy, hiện số nợ thuế từ khối Vinashin, Vinaline đang chiếm tới 1/4 tổng số nợ ( khoảng chừng 470 tỷ đồng ), nhưng chưa thể tịch thu được. Hơn nữa, theo những pháp luật tại Nghị quyết 94/2019 / QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp so với người nộp thuế không có năng lực nộp NSNN, Vinaline và Vinashin lại không thuộc đối tượng người tiêu dùng được khoanh nợ, xóa nợ, do đó cục thuế vẫn phải tính tiền chậm nộp, tiền phạt. Bên cạnh đó, mặc dầu nền kinh tế tài chính đã phục sinh nhưng một số ít doanh nghiệp vay vốn ngân hàng nhà nước đã đến ngày đáo hạn nhưng không có năng lực thanh toán giao dịch nợ cho ngân hàng nhà nước, chính thế cho nên việc kêu gọi vốn lại càng khó khăn vất vả. Tại Cục Thuế Hưng Yên, tính đến hết thời gian năm 2019, tổng nợ thuế của tỉnh là 1.110 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Khích, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên, việc tịch thu nợ thuế của tỉnh còn gặp 1 số ít khó khăn vất vả. Hiện số tiền thuế nợ không có năng lực tịch thu chiếm 53,8 % trên tổng số tiền thuế nợ, hầu hết của người nộp thuế đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh thương mại ; người nộp thuế không làm thủ tục giải thể, phá sản theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản dẫn đến không thuộc diện được xóa nợ theo lao lý của Luật Quản lý thuế. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp gặp khó khăn vất vả. Nhiều doanh nghiệp rơi vào thực trạng thua lỗ, mất năng lực giao dịch thanh toán. Đáng quan tâm, theo chỉ huy Cục Thuế Hưng Yên, trên địa bản tỉnh có hiện tượng kỳ lạ nhiều doanh nghiệp không chấp hành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế, cố ý chây ỳ nợ, chiếm hữu tiền thuế, dẫn đến nợ cũ chưa nộp hết thì nợ mới lại phát sinh. Đơn cử tại 1 số ít doanh nghiệp lớn như : Công ty CP Dầu thực vật Quang Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và tăng trưởng đô thị Sơn Nam, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất vôi Bình Minh …

Sớm tái thiết quy trình quản lý nợ

Để quản lý nợ hiệu suất cao, Tổng cục Thuế đã phát hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho những cục thuế, tiềm năng thu đạt tối thiểu 80 % số tiền nợ thuế có năng lực thu tại thời gian 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5 % số thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tổng cục Thuế cũng đã chỉ huy những cục thuế tiến hành giao trách nhiệm thu nợ đọng thuế đến những phòng, chi cục thuế, tăng nhanh vận dụng những giải pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng pháp luật của Luật Quản lý thuế và những văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách. Tại Cục Thuế Hải Phòng Đất Cảng, địa thế căn cứ vào chỉ tiêu thu nợ thuế mà Tổng cục Thuế đã giao, năm 2020, đơn vị chức năng này sẽ phải thu khoảng chừng 800 tỷ đồng xu tiền thuế nợ. Theo Cục Thuế TP. Hải Phòng, sẽ có nhiều khó khăn vất vả trong công tác làm việc thu nợ bởi khối nợ của Vinashin, Vinaline vẫn còn. Hiện Cục Thuế này đang nỗ lực để triển khai xong trách nhiệm được giao. Theo đó, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã giao chỉ tiêu cho những phòng, những chi cục thuế, những đội thuế cũng như giao chỉ tiêu đến từng cán bộ làm công tác làm việc quản lý nợ thuế. Ngòai ra, một số ít Cục thuế triển khai những giải pháp để giảm nợ thuế như so với những trường hợp chây ỳ, cố ý không nộp, trước thời gian đến hạn cưỡng chế nợ thuế, cơ quan Thuế tích cực đôn đốc người nộp thuế ( điện thoại thông minh, gửi mail, thông tin nộp thuế, mời thao tác ) về số thuế nợ để chớp lấy đúng chuẩn, nguyên do, khó khăn vất vả, vướng mắc về nợ thuế. Từ đó, cơ quan Thuế sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn vất vả cho người nộp thuế so với những trường hợp đủ điều kiện kèm theo không tính tiền chậm nộp, nộp dần tiền thuế nợ … Để giải quyết và xử lý những trường hợp nợ thuế không có năng lực tịch thu, Tổng cục Thuế cho biết sẽ sớm hoàn thành xong Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, Thông tư hướng dẫn Nghị quyết số 94/2019 / QH14 về giải quyết và xử lý nợ thuế như : Khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp, nộp dần tiền thuế nợ, miễn tiền chậm nộp bảo vệ ngặt nghèo, đúng đối tượng người dùng, công khai minh bạch, minh bạch …

Theo ông Đoàn Xuân Toản, Tổng cục Thuế cũng sẽ sớm tái thiết kế, sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ và quy trình cưỡng chế nợ thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cục thuế, chi cục thuế mới. Từ đó chỉ đạo, giám sát việc phân loại tiền thuế nợ theo các tiêu chí phân tích nợ thuế, đảm bảo việc phân loại phải đầy đủ hồ sơ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, của từng trường hợp nợ thuế.

Để bảo vệ ngặt nghèo trong việc thực thi xóa nợ đọng thuế, tránh tận dụng thất thu ngân sách nhà nước, Khoản 5 Điều 85 Luật Quản lý thuế giao nhà nước lao lý việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thuế và cơ quan ĐK kinh doanh thương mại, chính quyền sở tại địa phương bảo vệ những khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa phải được hoàn trả vào ngân sách nhà nước trước khi cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp. Điều này có nghĩa, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động giải trí, đã phá sản, đã được xóa nợ thuế nếu muốn quay trở lại hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thì phải nộp tiền nợ thuế đã được xóa, kể cả tiền chậm nộp và tiền phạt mà cơ quan thuế đã có quyết định hành động giải quyết và xử lý trước đây. Tại dự thảo Nghị định lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14, cơ quan soạn thảo ( Bộ Tài chính ) đã lao lý rất đơn cử về những trường hợp được xoá tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cũng như điều kiện kèm theo để quay lại hoạt động giải trí của những doanh nghiệp được xoá nợ. Dự thảo cũng nêu rõ, cơ quan ĐK kinh doanh thương mại không cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp cho cá thể, cá thể kinh doanh thương mại, chủ hộ mái ấm gia đình, chủ hộ kinh doanh thương mại, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được xóa nợ khi chưa hoàn trả vào ngân sách nhà nước số tiền thuế đã được xóa nợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *