Quy trình quản lý và hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Các quy trình quản lý hộ kinh doanh cá thể

UBND quận quản lý về đăng ký, thay đổi nội dung kinh doanh…

Chi cục thuế quản lý về thuế: Quy định cụ thể tại quyết định 1688/ QĐ- TCT ngày 16/4/2014  về việc ban hành quy trình quản lý thuế với hộ kinh doanh của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

Những loại thuế hộ kinh doanh cần nộp

3 loại thuế hộ kinh doanh thành viên phải nộp : Thuế môn bài ; thuế thu nhập cá thể và thuế giá trị ngày càng tăng nộp địa thế căn cứ lệch giá hàng năm .

Thuế môn bài

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP lao lý về lệ phí môn bài. Hộ kinh doanh nộp thuế môn bài theo 3 mức sau đây .
ĐVT : VNĐ

STT Doanh thu/ năm Mức thuế phải nộp/ năm
1 Trên 500 triệu 1.000.000
2 Trên 300 – 500 triệu 500.000
3 Trên 100 – 300 triệu 300.000

Cơ sở kinh doanh ĐK kinh doanh hoặc mới xây dựng, được cấp ĐK thuế và mã số thuế trong thời hạn của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu xây dựng, được cấp ĐK thuế và mã số thuế trong thời hạn 6 tháng cuối năm thì nộp 50 % mức thuế môn bài cả năm .

Nơi nộp thuế môn bài đối với hộ kinh doanh: Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế cấp đó.

Thuế giá trị gia tăng

Theo khoản 25 điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng, hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, hộ kinh doanh có mức doanh thu hằng năm trên 100 triệu đồng mới phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 1 Điều 3, thu nhập từ kinh doanh gồm có : thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; thu nhập từ hoạt động giải trí hành nghề độc lập của cá thể có giấy phép hoặc chứng từ hành nghề theo pháp luật của pháp lý là thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá thể .
Như vậy, cá thể kinh doanh theo quy mô hộ kinh doanh có lệch giá từ 100 triệu đồng / năm trở xuống không phải nộp thuế thua nhập cá thể ; nếu lệch giá thu trên 100 triệu đồng / năm thì phải nộp thuế thu nhập cá thể theo lao lý .
Ngoài những loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh còn hoàn toàn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên, thuế tài nguyên, … nếu kinh doanh sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế của những luật này .

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

– Bản sao CMND của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình

– Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập);chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (trường hợp kinh doanh ngành nghề cần chứng chỉ hành nghệ); Bản sao hợp lệ văn bản xác định vốn pháp định (trường hợp ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định).

– Giấy đăng ký thuế mẫu 03 của chi cục thuế ( Quyết định của UB về chế độ liên thông một cửa và trách nhiệm giải quyết hồ sơ hành chính đăng ký hộ kinh doanh và cấp giấy Chứng nhận đăng ký thuê trên địa bàn quận).

Để biết thêm thông tin chí tiết hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0915412115 hoặc truy cập website của chúng tôi 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.