An sinh xã hội

Bộ Y tế vừa dự thảo Thông tư lao lý việc đấu thầu trang thiết bị y tế tại những cơ sở y tế công lập trong đó đề xuất kiến nghị những hình thức lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế .

Ảnh minh họa ( Nguồn : Internet ).

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể việc lập kế hoạch, hình thức, phương thức, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại cơ sở đào tạo, phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh tự tổ chức đấu thầu; quy định mua sắm trang thiết bị y tế tập trung và đàm phán giá trang thiết bị y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập, bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu trang thiết bị y tế. Thông tư không áp dụng đối với các trường hợp trang thiết bị y tế do Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch: thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; trang thiết bị y tế sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến quân y cơ quan, y tế cơ quan của quân đội: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Việc đấu thầu trang thiết bị y tế của cơ sở y tế tư nhân tham gia khám bệnh, chữa bệnh BHYT của cơ sở y tế tư nhân, các cơ sở y tế hoạt động theo Luật doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Bạn đang đọc: An sinh xã hội

Các hình thức lựa chọn nhà thầu gồm : Đấu thầu thoáng rộng ; đấu thầu hạn chế ; chỉ định thầu ; chào hàng cạnh tranh đối đầu ; mua sắm trực tiếp ; tự triển khai. Trong đó, những gói thầu được thực thi theo hình thức chào hàng cạnh tranh đối đầu khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây : Giá trị của gói thầu không quá 5 tỷ đồng ; trang thiết bị y tế thuộc hạng mục trang thiết bị y tế thiết yếu do Bộ Y tế phát hành hoặc những trang thiết bị y tế thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật, chất lượng trang thiết bị y tế đã được tiêu chuẩn hóa ; có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được người có thẩm quyền phê duyệt ; trường hợp mua từ nguồn ngân sách nhà nước thì phải có dự trù mua trang thiết bị y tế được phê duyệt ; trường hợp mua trang thiết bị y tế từ nguồn thu khác thì cơ sở y tế phải bảo vệ nguồn vốn để giao dịch thanh toán theo quá trình thực thi gói thầu.

Quy trình chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy định tại Điều 58, Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo dự thảo, gói thầu được vận dụng hình thức mua sắm trực tiếp khi phân phối đủ những điều kiện kèm theo đơn cử như sau : 1 – Nhà thầu đã trúng thầu cung ứng trang thiết bị y tế trải qua đấu thầu thoáng đãng hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực thi gói thầu trước đó.

2- Gói thầu có các trang thiết bị y tế tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó. Trường hợp trang thiết bị y tế thuộc gói thầu mua sắm trực tiếp là một trong nhiều trang thiết bị y tế thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó thì quy mô của trang thiết bị y tế áp dụng mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% quy mô của trang thiết bị y tế cùng loại thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.

3 – Đơn giá của những trang thiết bị y tế thuộc gói thầu vận dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của những trang thiết bị y tế tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phải tương thích với giá thuốc trúng thầu được công bố tại thời gian thương thảo hợp đồng. 4 – Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt tác dụng mua sắm trực tiếp không được quá 12 tháng. Trong thời hạn 12 tháng, cơ sở y tế chỉ được mua sắm trực tiếp một lần với mỗi mẫu sản phẩm thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, trong trường hợp đặc biệt quan trọng, cơ sở y tế phải có văn bản trình người có thẩm quyền pháp luật tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này để xem xét, quyết định hành động. Trường hợp nhà thầu thực thi hợp đồng trước đó không có năng lực liên tục triển khai gói thầu mua sắm trực tiếp thì được vận dụng hình thức mua sắm trực tiếp so với nhà thầu khác nếu cung ứng những nhu yếu về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, kỹ thuật, giá theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu và hiệu quả lựa chọn nhà thầu trước đó. Quy trình mua sắm trực tiếp triển khai theo pháp luật tại Điều 60 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP. /.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *