Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021 – Blog Xây dựng

Khảo sát kiến thiết xây dựng là hoạt động giải trí thị sát, đo vẽ, thăm dò, tích lũy, nghiên cứu và phân tích, nghiên cứu và điều tra và nhìn nhận tổng hợp điều kiện kèm theo vạn vật thiên nhiên của vùng, khu vực kiến thiết xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất khu công trình, những quy trình và hiện tượng kỳ lạ địa chất vật lý, khí tượng thủy văn, thực trạng khu công trình để lập những giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và hài hòa và hợp lý nhất về kinh tế tài chính khi phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng khu công trình .
KSXD gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất khu công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn, khảo sát thực trạng khu công trình và những việc làm khảo sát khác Giao hàng cho hoạt động giải trí thiết kế xây dựng .

quy-dinh-moi-ve-khao-sat-xay-dung-nam-2021

Các mô hình chính của khảo sát thiết kế xây dựng

Khảo sát phục vụ công tác lựa chọn địa điểm:

Khảo sát ship hàng lựa chọn khu vực được thực thi trong trường hợp điều kiện kèm theo địa chất khu công trình là yếu tố hầu hết quyết định hành động việc lựa chọn khu vực kiến thiết xây dựng khu công trình .
Khảo sát Giao hàng lựa chọn khu vực được triển khai ở toàn bộ những giải pháp xem xét tại khu vực hoặc tuyến dự kiến thiết kế xây dựng khu công trình, trên nền map địa hình tỷ suất 1 : 2000 hoặc 1 : 5000 hoặc 1 : 10000 hoặc 1 : 25000 hoặc nhỏ hơn tuỳ thuộc vào diện tích quy hoạnh khu vực khảo sát .
Thành phần công tác làm việc khảo sát ship hàng lựa chọn khu vực :
– Thu thập, nghiên cứu và phân tích và hệ thống hoá tài liệu khảo sát hiện có của khu vực, khu vực thiết kế xây dựng ;
– Thị sát địa chất khu công trình ( khảo sát khái quát ) ;
– Đo vẽ địa chất khu công trình : chỉ thực thi khi thiết yếu tuỳ thuộc vào diện tích quy hoạnh, điều kiện kèm theo địa chất khu công trình khu vực khảo sát và đặc thù khu công trình thiết kế xây dựng. Khối lượng, nội dung đo vẽ phải được lựa chọn tương thích với tỷ suất map đo vẽ ;
– Thăm dò địa chất khu công trình, địa chất thuỷ văn : chỉ thực thi với khối lượng hạn chế trong trường hợp không có hoặc thiếu những tài liệu thăm dò hoặc tại những khu vực có điều kiện kèm theo địa chất khu công trình bất lợi ;
– Thăm dò địa vật lý ( nếu cần ) .
Báo cáo tác dụng khảo sát cần nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận số liệu ở toàn bộ những giải pháp xem xét để bảo vệ lựa chọn vị trí thích hợp kiến thiết xây dựng khu công trình, xác lập hài hòa và hợp lý vị trí những khu công trình đầu mối trên tuyến và yêu cầu những việc làm, chiêu thức khảo sát cho bước phong cách thiết kế tiếp theo .

Khảo sát phục vụ các bước thiết kế công trình:

Thành phần công tác làm việc và khối lượng khảo sát được xác lập tuỳ thuộc vào bước phong cách thiết kế, đặc thù của khu công trình thiết kế xây dựng, điều kiện kèm theo tự nhiên của khu vực khảo sát, mức độ phức tạp về điều kiện kèm theo địa chất khu công trình, tài liệu khảo sát hiện có … nhưng phải bảo vệ khảo sát hết tầng đất đá trong phạm vi ảnh hưởng của tải trọng khu công trình. Tọa độ, cao độ những điểm thăm dò hoàn toàn có thể giả định nhưng phải bảo vệ đo nối được với mạng lưới hệ thống tọa độ, cao độ của khu công trình hoặc của vương quốc khi thiết yếu .
Thành phần công tác làm việc khảo sát Giao hàng những bước phong cách thiết kế :
– Thu thập, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận tài liệu khảo sát hiện có của khu vực kiến thiết xây dựng ; nhìn nhận thực trạng những khu công trình thiết kế xây dựng liền kề có ảnh hưởng tác động đến những khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản ;
– Đo vẽ địa chất khu công trình ;
– Thăm dò địa chất khu công trình, địa chất thuỷ văn ;
– Thăm dò địa vật lý ( nếu cần ) ;
– Khảo sát khí tượng – thuỷ văn ( nếu cần ) ;
– Nghiên cứu đặc thù thiết kế ( nếu cần ) ;
– Thí nghiệm mẫu đất đá, mẫu nước trong phòng thí nghiệm ;
– Quan trắc địa kỹ thuật ;
– Chỉnh lý và lập báo cáo giải trình tác dụng khảo sát .

quy-dinh-moi-ve-khao-sat-xay-dung-nam-2021

Trình tự thực thi khảo sát thiết kế xây dựng ( Điều 25 NĐ 15/2021 / NĐ-CP

1. Lập và phê duyệt trách nhiệm KSXD .
2. Lập và phê duyệt giải pháp kỹ thuật KSXD .
3. Thực hiện KSXD .
4. Nghiệm thu, phê duyệt hiệu quả KSXD .

Nhiệm vụ khảo sát thiết kế xây dựng ( Điều 26 NĐ 15/2021 / NĐ-CP )

1. Nhiệm vụ KSXD được lập cho công tác làm việc khảo sát ship hàng việc lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, phong cách thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình, phong cách thiết kế sửa chữa thay thế, tái tạo, lan rộng ra, tăng cấp khu công trình hoặc Giao hàng những công tác làm việc khảo sát khác có tương quan đến hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng .
2. Nhiệm vụ KSXD do nhà thầu phong cách thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu phong cách thiết kế hoặc trong những trường hợp khảo sát khác, người quyết định hành động góp vốn đầu tư hoặc chủ góp vốn đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án Bất Động Sản PPP được thuê tổ chức triển khai, cá thể hoặc giao tổ chức triển khai, cá thể thường trực có đủ điều kiện kèm theo năng lượng lập, thẩm tra trách nhiệm khảo sát kiến thiết xây dựng .
3. Nhiệm vụ khảo sát kiến thiết xây dựng được chủ góp vốn đầu tư giao cho nhà thầu KSXD trải qua việc trực tiếp ký kết hợp đồng KSXD hoặc giao cho nhà thầu phong cách thiết kế thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu tư vấn phong cách thiết kế triển khai cả công tác làm việc KSXD và phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng .
4. Các nội dung của trách nhiệm khảo sát kiến thiết xây dựng gồm có :
a ) Mục đích KSXD ;
b ) Phạm vi KSXD ;
c ) Yêu cầu về việc vận dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát thiết kế xây dựng ;
d ) Sơ bộ khối lượng những loại công tác làm việc KSXD, dự trù KSXD ( nếu có ) ;
đ ) Thời gian triển khai KSXD .
5. Nhiệm vụ khảo sát kiến thiết xây dựng được sửa đổi, bổ trợ trong những trường hợp sau :

a) Trong quá trình thực hiện KSXD, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ KSXD;

b ) Trong quy trình phong cách thiết kế, nhà thầu phong cách thiết kế phát hiện trách nhiệm KSXD, báo cáo giải trình KSXD không cung ứng nhu yếu phong cách thiết kế ;
c ) Trong quy trình xây đắp, phát hiện những yếu tố địa chất khác thường, không phân phối được trách nhiệm khảo sát đã được chủ góp vốn đầu tư hoặc tư vấn phong cách thiết kế phê duyệt hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến chất lượng khu công trình, giải pháp xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình .
6. Khi lập trách nhiệm khảo sát ở bước phong cách thiết kế thiết kế xây dựng sau thì phải xem xét trách nhiệm khảo sát và tác dụng khảo sát đã triển khai ở bước phong cách thiết kế thiết kế xây dựng trước và những hiệu quả khảo sát có tương quan được thực thi trước đó ( nếu có ) .

Phương án kỹ thuật KSXD ( Điều 27 NĐ 15/2021 / NĐ-CP

1. Nhà thầu khảo sát lập giải pháp kỹ thuật KSXD tương thích với trách nhiệm KSXD .
2. Nội dung giải pháp kỹ thuật khảo sát kiến thiết xây dựng ;
a ) Cơ sở lập phương án kỹ thuật KSXD ;
b ) Thành phần, khối lượng công tác làm việc KSXD ;
c ) Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng ;
d ) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về KSXD vận dụng ;
đ ) Tổ chức thực thi và giải pháp trấn áp chất lượng của nhà thầu KSXD ;
e ) Tiến độ triển khai ;
g ) Biện pháp bảo vệ bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, những khu công trình hạ tầng kỹ thuật và những khu công trình thiết kế xây dựng khác trong khu vực khảo sát ; giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ gìn cảnh sắc trong khu vực khảo sát và phục sinh thực trạng sau khi kết thúc khảo sát .
3. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm phải kiểm tra hoặc thuê đơn vị chức năng tư vấn có đủ điều kiện kèm theo năng lượng để thẩm tra giải pháp kỹ thuật KSXD và phê duyệt giải pháp kỹ thuật KSXD theo quy định của hợp đồng .

Quản lý công tác làm việc KSXD ( Điều 28 NĐ 15/2021 / NĐ-CP )

1. Nhà thầu khảo sát có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp đủ người có kinh nghiệm tay nghề và trình độ tương thích để triển khai khảo sát theo quy định của hợp đồng kiến thiết xây dựng ; cử người có đủ điều kiện kèm theo năng lượng để làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức triển khai triển khai giải pháp trấn áp chất lượng quy định tại giải pháp kỹ thuật KSXD .
2. Tùy theo quy mô và mô hình khảo sát, chủ góp vốn đầu tư được tự triển khai hoặc thuê tổ chức triển khai, cá thể có năng lượng hành nghề tương thích với mô hình khảo sát để giám sát KSXD theo những nội dung sau :
a ) Kiểm tra năng lượng trong thực tiễn của nhà thầu KSXD gồm có nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm ( nếu có ) được sử dụng so với giải pháp khảo sát kiến thiết xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng ;
b ) Theo dõi, kiểm tra việc thực thi KSXD gồm có : vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, tiến trình triển khai khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm ; công tác làm việc thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường ; công tác làm việc bảo vệ an toàn lao động, bảo đảm an toàn thiên nhiên và môi trường trong quy trình thực thi khảo sát .
3. Chủ góp vốn đầu tư được quyền đình chỉ việc làm khảo sát khi phát hiện nhà thầu không triển khai đúng giải pháp khảo sát đã được phê duyệt hoặc những quy định của hợp đồng kiến thiết xây dựng .

Nội dung báo cáo giải trình hiệu quả khảo sát thiết kế xây dựng ( Điều 29 NĐ 15/2021 / NĐ-CP )

1. Căn cứ triển khai KSXD .
2. Quy trình và giải pháp KSXD .
3. Khái quát về vị trí và điều kiện kèm theo tự nhiên của khu vực KSXD, đặc thù, quy mô, đặc thù của khu công trình .
4. Khối lượng KSXD đã triển khai .
5. Kết quả, số liệu KSXD sau khi thí nghiệm, nghiên cứu và phân tích .
6. Các quan điểm nhìn nhận, chú ý quan tâm, đề xuất kiến nghị ( nếu có ) .
7. Kết luận và yêu cầu .
8. Các phụ lục kèm theo .

Phê duyệt báo cáo giải trình tác dụng KSXD ( Điều 30 NĐ 15/2021 / NĐ-CP

1. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm phê duyệt báo cáo giải trình tác dụng KSXD bằng văn bản hoặc phê duyệt trực tiếp tại Báo cáo tác dụng KSXD. Chủ góp vốn đầu tư được quyền nhu yếu nhà thầu tư vấn phong cách thiết kế hoặc thuê đơn vị chức năng tư vấn có đủ điều kiện kèm theo năng lượng để kiểm tra báo cáo giải trình tác dụng KSXD trước khi phê duyệt .
2. Nhà thầu khảo sát chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng KSXD do mình triển khai. Việc phê duyệt báo cáo giải trình hiệu quả KSXD của chủ góp vốn đầu tư không sửa chữa thay thế và không làm giảm nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng KSXD do nhà thầu khảo sát thực thi .
3. Báo cáo hiệu quả khảo sát thiết kế xây dựng là thành phần của hồ sơ triển khai xong khu công trình và được tàng trữ theo quy định .

Chứng chỉ hành nghề khảo sát kiến thiết xây dựng ( Điều 68 NĐ 15/2021 / NĐ-CP )

Cá nhân được xét cấp chứng từ hành nghề khảo sát thiết kế xây dựng khi cung ứng điều kiện kèm theo quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện kèm theo tương ứng với những hạng như sau :

Điều 66. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I; Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Điều 67. Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Khảo sát xây dựng:
a) Khảo sát địa hình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan;
b) Khảo sát địa chất công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, địa chất thủy văn, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.
2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.
3. Thiết kế xây dựng:
a) Thiết kế kết cấu công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến kết cấu công trình (không bao gồm các công trình khai thác mỏ, giao thông, công trình thủy lợi, đê điều);
b) Thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp): Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt;
c) Thiết kế cấp – thoát nước công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp – thoát nước,
d) Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ: chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình ngầm và mỏ;
đ) Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu – hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải): Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình giao thông;
e) Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; xử lý chất thải rắn: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp nước, thoát nước, kỹ thuật môi trường đô thị và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng;
g) Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng.
4. Giám sát thi công xây dựng:
a) Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình;
b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.
5. Định giá xây dựng: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.
6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

1. Hạng I : Đã làm chủ nhiệm khảo sát kiến thiết xây dựng thuộc nghành nghề dịch vụ đề xuất cấp chứng từ tối thiểu 01 dự án Bất Động Sản từ nhóm A hoặc 02 dự án Bất Động Sản từ nhóm B trở lên hoặc tối thiểu 01 khu công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 khu công trình từ cấp II trở lên .
2. Hạng II : Đã làm chủ nhiệm khảo sát thiết kế xây dựng thuộc nghành nghề dịch vụ đề xuất cấp chứng từ tối thiểu 01 dự án Bất Động Sản từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án Bất Động Sản từ nhóm C trở lên hoặc tối thiểu 01 khu công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 khu công trình từ cấp III trở lên .
3. Hạng III : Đã tham gia khảo sát thiết kế xây dựng thuộc nghành đề xuất cấp chứng từ tối thiểu 01 dự án Bất Động Sản từ nhóm C hoặc 02 dự án Bất Động Sản có nhu yếu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng trở lên hoặc tối thiểu 01 khu công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 khu công trình từ cấp IV trở lên .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.