Sử dụng vỉa hè, lòng đường sao cho đúng luật?

Hiện nay, việc sử dụng vỉa hè, lòng đường đã trở thành thói quen, trở thành nguồn thu nhập chính của rất nhiều hộ gia đình, cá nhân. Hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc xử lý, dẹp gọn vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường thông thoáng cho các phương tiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn cả về công tác cưỡng chế thi hành cũng như sự đồng tình của dư luận.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 100 / 2013 / NĐ-CP ngày 03/9/2013 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 11/2010 / NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản trị và bảo vệ kiến trúc giao thông vận tải đường đi bộ đã quy định rõ như sau :

Điều 25a. Sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông.

1. Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông, không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

2. Hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây:

a ) Tuyên truyền chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước. Thời gian sử dụng trong thời điểm tạm thời hè phố không quá 30 ngày ; trường hợp thời hạn sử dụng trong thời điểm tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Bộ Giao thông vận tải đường bộ ( so với quốc lộ ) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( so với những mạng lưới hệ thống đường địa phương ) đồng ý chấp thuận ;b ) Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe Giao hàng đám tang của hộ mái ấm gia đình ; thời hạn sử dụng trong thời điểm tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt quan trọng không được quá 72 giờ ;c ) Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe Giao hàng đám cưới của hộ mái ấm gia đình ; thời hạn sử dụng trong thời điểm tạm thời hè phố không quá 48 giờ ;d ) Điểm trông, giữ xe ship hàng hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thể thao, diễu hành, tiệc tùng ; thời hạn sử dụng trong thời điểm tạm thời hè phố không quá thời hạn tổ chức triển khai hoạt động giải trí văn hóa truyền thống đó ;đ ) Điểm trung chuyển vật tư, phế thải thiết kế xây dựng để ship hàng xây đắp khu công trình của hộ mái ấm gia đình ; thời hạn sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau .

3. Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

a ) Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét ;b ) Hè phố có cấu trúc chịu lực tương thích với trường hợp được phép sử dụng trong thời điểm tạm thời .

4. Đối với trường hợp sử dụng hè phố quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này, hộ gia đình phải thông báo với Ủy ban nhân phường, xã sở tại trước khi sử dụng tạm thời một phần hè phố. Đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, d, đ Khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thủ tục hành chính về cho phép sử dụng tạm thời hè phố.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 100 / 2013 / NĐ-CP quy định thì việc sử dụng trong thời điểm tạm thời một phần hè phố không vào mục tiêu giao thông vận tải chỉ trong những trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d, đ tiết 2 khoản 4 Điều 1 Nghị định 100 / 2013 / NĐ-CP .Nếu không sử dụng vỉa hè trong những trường hợp quy định như trên thì bạn sẽ không có quyền sử dụng phần đất vỉa hè này không vào mục tiêu giao thông vận tải .Nếu sử dụng hành vi của bạn là hành vi lấn chiếm vỉa hè và hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ, đơn cử, tại Điều 12 Nghị định 46/2016 / NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định mức xử phạt với 1 số ít hành vi lấn chiếm vỉa hè như sau :

Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 4, Điểm e Khoản 5 Điều này.

Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng với cá nhân, từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để : họp chợ ; kinh doanh thương mại dịch vụ nhà hàng siêu thị ; bày, bán sản phẩm & hàng hóa ; thay thế sửa chữa phương tiện đi lại, máy móc, thiết bị ; rửa xe ; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo ; xây, đặt bục bệ ; làm mái che hoặc triển khai những hoạt động giải trí khác gây cản trở giao thông vận tải, trừ những hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 5 ; khoản 6 ; điểm a khoản 7 điều này ;+ Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5 mét vuông làm nơi trông, giữ xe … ” .+ Các hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi trông giữ xe hoàn toàn có thể bị xử phạt đến 15.000.000 đồng với cá thể ; 30.000.000 đồng với tổ chức triển khai .

Theo Điều 26 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013, người kinh doanh, bán hàng, có hành vi lấn chiếm vỉa hè sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, nếu có hành vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức, dựa trên những căn cứ sau đây:

a ) Vi phạm nghiêm trọng được thực thi do lỗi cố ý ;b ) Vật, tiền, sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại là tang vật trực tiếp của vi phạm hành chính hoặc được trực tiếp sử dụng để triển khai hành vi vi phạm hành chính, mà nếu không có vật, tiền, sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại này thì không hề thực thi được hành vi vi phạm .Theo quy định nói trên, cá thể, tổ chức triển khai lấn chiếm vỉa hè hoàn toàn có thể bị tịch thu phương tiện đi lại nếu cố ý triển khai hành vi vi phạm và vi phạm đó bị coi là nghiêm trọng theo quy định pháp lý .

Theo Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cũng quy định:

“ Ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, cá thể, tổ chức triển khai triển khai hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 điều này còn bị vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả sau đây : Buộc phải đỡ bỏ những khu công trình kiến thiết xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di tán cây cối trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật tư, chất phế thải, sản phẩm & hàng hóa, máy móc, thiết bị, những loại đồ vật và Phục hồi lại thực trạng bắt đầu đã bị biến hóa do vi phạm hành chính gây ra “ .Như vậy, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi lấn chiếm vỉa hè ngoài bị xử phạt hành chính, bị tịch thu phương tiện đi lại vi phạm còn bị buộc phải Phục hồi thực trạng khởi đầu đã bị biến hóa do vi phạm gây ra, tức là hoàn trả lại phần diện tích quy hoạnh vỉa hè đã lấn chiếm cho người đi bộ .

Theo quy định tại điểm c khoản 1; điểm d khoản 2; điểm d khoản 3 Điều 38; điểm c khoản 3; điểm d khoản 4; điểm d khoản 5 điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, những cá nhân sau có thẩm quyền tịch thu phương tiện vi phạm hành chính:

– quản trị uỷ ban nhân dân những cấp .– Trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an, trạm trưởng trạm công an cửa khẩu, khu công nghiệp .– Trưởng công an cấp huyện ; trưởng phòng nhiệm vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, trưởng phòng công an quản trị hành chính về trật tự xã hội, trưởng phòng công an trật tự, trưởng phòng công an phản ứng nhanh, trưởng phòng công an tìm hiểu tội phạm về trật tự xã hội …

Ngoài ra, theo điểm đ khoản 3 Điều 70 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, những cá nhân sau đây có thẩm quyền xử phạt hành chính về các hành vi lấn chiếm vỉa hè:

“ Cảnh sát trật tự, công an phản ứng nhanh, công an cơ động, công an quản trị hành chính về trật tự xã hội trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm được giao có tương quan đến trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu “ .

Tiện ích thông tin

Nguồn tin

QR Code

QR CODE: Sử dụng vỉa hè, lòng đường sao cho đúng luật?

Chúng tôi trên Mạng Xã hội

Fanpage Facebook

Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng

QR Code Fanpage

Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.