Tất tật thông tin về tiền lương của người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã phải cho người lao động thao tác ở nhà, tạm nghỉ việc để hạn chế tập trung chuyên sâu nơi đông người. Vậy trong những trường hợp này, người lao động được tính lương như thế nào ?Người lao động phải đi cách ly tập trung chuyên sâu hoặc cách ly tại nhàTrường hợp doanh nghiệp cho nhân viên cấp dưới thao tác tại nhà

Trường hợp doanh nghiệp cho nghỉ để phòng dịch

Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động ( BLLĐ ) năm 2019 nêu rõ :

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy khốn, địch họa, sơ tán khu vực hoạt động giải trí theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì nguyên do kinh tế tài chính thì hai bên thỏa thuận hợp tác về tiền lương ngừng việc như sau :
a ) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày thao tác trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận hợp tác không thấp hơn mức lương tối thiểu ;
b ) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày thao tác thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng phải bảo vệ tiền lương ngừng việc trong 14 ngày tiên phong không thấp hơn mức lương tối thiểu .

Căn cứ vào đó, doanh nghiệp cho ngừng việc để phòng, chống dịch Covid-19 được xác lập là trường hợp ngừng việc do dịch bệnh nguy hại. Vì vậy, tiền lương ngừng việc sẽ do người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận hợp tác nhưng phải bảo vệ :
– Ngừng việc từ 14 ngày trở xuống : Tiền lương không thấp hơn mức lương tối thiểu
– Ngừng việc trên 14 ngày : Đảm bảo lương tối thiểu bằng lương tối thiểu trong 14 ngày tiên phong, sau đó sẽ do những bên tự thỏa thuận hợp tác .
Trong đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2021 đang được vận dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019 / NĐ-CP như sau :

Mức lương tối thiểu vùng

Áp dụng với doanh nghiệp thuộc:

4.420.000 đồng / tháng Vùng I
3.920.000 đồng / tháng Vùng II
3.430.000 đồng / tháng Vùng III
3.070.000 đồng / tháng Vùng IV

Như vậy, bất kì người lao động nào tạm nghỉ theo yêu cầu của doanh nghiệp để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì vẫn được hưởng lương.

Trường hợp doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà

Để tránh tập trung chuyên sâu đông người và hạn chế sự tiếp xúc giữa những người lao động với nhau, nhiều doanh nghiệp đã cho nhân viên cấp dưới thao tác ở nhà để duy trì quy trình tiến độ việc làm .
Với nhiều nơi, khi cho nhân viên cấp dưới thao tác tại nhà, người sử dụng lao động sẽ không trả đủ 100 % lương mà chỉ đồng ý chấp thuận chi trả 80 % thậm chí còn là 50 % lương. Vậy doanh nghiệp làm vậy có đúng luật ?
Theo nguyên tắc trả lương tại khoản 1 Điều 94 BLLĐ năm 2019, doanh nghiệp phải trả lương trực tiếp, vừa đủ, đúng hạn cho người lao động .
Trong đó, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận hợp tác để triển khai việc làm, gồm có mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác ( khoản 1 Điều 90 BLLĐ năm 2019 ) .

Vì vậy, nếu làm việc ở nhà nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc được giao thì người lao động phải được nhận đủ tiền lương theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, để giảm bớt áp lực kinh tế trong thời buổi Covid, pháp luật cho phép doanh nghiệp có thể giảm tiền lương của người lao động trong 02 trường hợp sau:

1 – Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận hợp tác của những bên. Do đó, người sử dụng lao động và người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với nhau về việc sửa đổi những nội dung tương quan đến hợp đồng lao động, trong đó có yếu tố về tiền lương .
Như vậy, doanh nghiệp trọn vẹn hoàn toàn có thể giảm tiền lương nếu được người lao động chấp thuận đồng ý. Mức giảm sẽ do những bên tự thỏa thuận hợp tác, nhưng mức lương người lao động được nhận sau khi giảm vẫn phải bảo vệ không thấp hơn mức lương tối thiểu .

2 – Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Khi gặp khó khăn vất vả do dịch bệnh nguy khốn, doanh nghiệp được quyền trong thời điểm tạm thời chuyển người lao động làm việc làm khác so với hợp đồng lao động. Nội dung này được ghi nhận đơn cử tại khoản 1 Điều 29 BLLĐ năm 2019 như sau :

1. Khi gặp khó khăn vất vả đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hại, vận dụng giải pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu yếu sản xuất, kinh doanh thương mại thì người sử dụng lao động được quyền trong thời điểm tạm thời chuyển người lao động làm việc làm khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày thao tác cộng dồn trong 01 năm ; trường hợp chuyển người lao động làm việc làm khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày thao tác cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực thi khi người lao động chấp thuận đồng ý bằng văn bản .

Cũng theo khoản 3 Điều này, khi chuyển sang việc làm, người lao động sẽ được trả lương như sau :

3. Người lao động chuyển sang làm việc làm khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo việc làm mới. Nếu tiền lương của việc làm mới thấp hơn tiền lương của việc làm cũ thì được giữ nguyên tiền lương của việc làm cũ trong thời hạn 30 ngày thao tác. Tiền lương theo việc làm mới tối thiểu phải bằng 85 % tiền lương của việc làm cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu .

Như vậy, khi chuyển người lao động làm việc làm mới, người sử dụng lao động hoàn toàn có thể trả lương ít hơn trước đó nhưng phải bảo vệ giữ nguyên mức lương cũ trong 30 ngày thao tác và tiền lương việc làm mới phải bằng tối thiểu 85 % lương cũ và không thấp hơn mức lương tối thiểu .

Xem thêm : Làm việc tại nhà, công ty có được giảm lương nhân viên cấp dưới ?
tien luong cua nguoi bi anh huong Covid-19

Tiền lương của người lao động ảnh hưởng bởi Covid-19 (Ảnh minh họa)

Người lao động phải đi cách ly tập trung chuyên sâu hoặc cách ly tại nhà

Để hạn chế sự lây lan của Covid-19, những trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 đều bị đưa đi cách ly tập trung chuyên sâu, còn người tiếp xúc với người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid ( còn gọi là F2, F3, F4, … ) được nhu yếu cách ly y tế tại nhà .
Khi đó, những người này bắt buộc phải ngừng việc làm đang làm để triển khai cách ly theo nhu yếu của cơ quan y tế. Vậy trường hợp này có được tính là ngừng việc có hưởng lương ?
Theo hướng dẫn tại Công văn 1064 / LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020, người lao động phải ngừng việc trong thời hạn triển khai cách ly theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của người lao động trong thời hạn ngừng việc thực thi theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ năm 2012 .

Tuy nhiên BLLĐ năm 2012 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng BLLĐ năm 2019 từ ngày 01/01/2021. Trên tinh thần đó, người lao động trong thời gian cách ly sẽ được đảm bảo tiền lương ngừng việc theo quy định về ngừng việc tại khoản 3 Điều 99 BLLĐ năm 2019 như sau:

– Trong 14 ngày ngừng việc tiên phong : Trả lương theo thỏa thuận hợp tác nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu .
– Sau 14 ngày : Tiền lương ngừng việc do những bên tự thỏa thuận hợp tác .

Khu vực sinh sống của người lao động bị phong tỏa, giãn cách xã hội

Trường hợp khu vực người lao động sinh sống bị phong tỏa, giãn cách xã hội, khiến họ không thể đi làm để tạo ra sản phẩm lao động, doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm trả lương cho người lao động.

Bởi đây cũng được coi là trường hợp ngừng việc do dịch bệnh nguy khốn nêu trong khoản 3 Điều 99 BLLĐ năm 2019. Do đó, người lao động trong trường hượp này, dù không đi làm nhưng vẫn được hưởng lương theo thỏa thuận hợp tác như sau :
– Trong 14 ngày tiên phong : Mức lương tối thiểu bằng mức lương tối thiểu .

– Sau 14 ngày: Mức lương do các bên thỏa thuận, không giới hạn mức tối thiểu và tối đa. 

Trên đây là thông tin về tiền lương của người lao động chịu ảnh hưởng của Covid-19. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Lương ngừng việc của người lao động được tính thế nào?

>> Người lao động cần làm gì khi công ty nợ lương?

>> Công ty nợ BHXH, quyền lợi của người lao động giải quyết thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *