Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Chủ trì hội nghị có chiến sỹ Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 288 ; chiến sỹ Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 287. Tham dự Hội nghị còn có những chiến sỹ thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập Đề án. Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nước Ta có chiến sỹ Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn ; chiến sỹ Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội Đông Thành Viên Tập đoàn ; chỉ huy cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy về công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn ; cùng đại diện thay mặt những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thường trực.

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, chiến sỹ Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 287 nhấn mạnh vấn đề, triển khai Kế hoạch số 28 – KH / TBTĐA và 29 – KH / TBTĐA ngày 8/9/2021 của Tổ Biên tập Đề án sửa đổi, bổ trợ Quy định số 287 – QĐ / TW và Quy định số 288 – QĐ / TW ( Quy định 287, 288 ), ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối DNTW ( cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập kiến thiết xây dựng Đề án ) tổ chức triển khai Hội nghị khảo sát việc thực thi Quy định 287, 288 của Ban Bí thư nhằm mục đích nhìn nhận về những tác dụng đã đạt được, ưu điểm, hạn chế, khó khăn vất vả, vướng mắc, nguyên do và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề trong việc thực thi Quy định 287, 288 tại một số ít tổ chức triển khai Đảng ( Đảng bộ, Chi bộ cơ sở ) thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Lê Văn Châu lưu ý, để có đầy đủ thông tin báo cáo Ban Bí thư về kết quả lãnh đạo, thực hiện Quy định 287, 288, Ban Chỉ đạo Đề án đề nghị Đảng bộ Tập đoàn và các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Tập đoàn cần tập trung trao đổi, đánh giá, khẳng định chức năng, nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ; phương thức lãnh đạo, quy trình thực hiện trong công tác cán bộ; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc. Đồng thời đóng góp, đề xuất kiến nghị về một số nội dung cụ thể để sửa đổi, bổ sung các quy định.

Báo cáo tại hội nghị, chiến sỹ Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội Đông Thành Viên Tập đoàn nhấn mạnh vấn đề, trong suốt 11 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát những Quy định 287, 288 của Ban Bí thư để làm cơ sở chỉ huy, chỉ huy những tổ chức triển khai cơ sở đảng thường trực tiến hành những trách nhiệm theo tính năng được quy định cho cấp ủy đảng cơ sở trong doanh nghiệp tại Tập đoàn. Cấp ủy những cấp đã thực thi việc kiến thiết xây dựng những quy định, chương trình công tác làm việc, quy định quan hệ công tác làm việc để xác lập rõ công dụng trách nhiệm của cấp ủy. Kết quả hoạt động giải trí của những đảng bộ trong thời hạn qua là tích cực, có nhiều đảng bộ cơ sở hoàn thành xong tổng lực trên những mặt công tác làm việc ; những cấp ủy chỉ huy, chỉ huy có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời và theo nhu yếu chỉ huy của Đảng, nhà nước, Đảng ủy Khối, những Bộ ngành Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và theo kế hoạch tăng trưởng của Tập đoàn. Quan hệ công tác làm việc giữa cấp ủy với Hội Đông Thành Viên / HĐQT, Tổng Giám đốc / Giám đốc những cấp luôn có mối quan hệ ngặt nghèo, tạo sự đồng thuận cao trong chỉ huy quản trị và chỉ huy tiến hành thực thi những trách nhiệm của Tập đoàn và đơn vị chức năng thành viên. Công tác thiết kế xây dựng Đảng được triển khai cơ bản tráng lệ, những đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động giải trí thiết thực, hiệu suất cao, tổ chức triển khai động viên người lao động, góp phần quan trọng vào việc triển khai xong trách nhiệm chính trị.

Các đồng chí cấp ủy của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở là các cán bộ có phẩm chất, năng lực, gương mẫu, hoạt động có kinh nghiệm, hiệu quả, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo doanh nghiệp. Cấp ủy, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cùng với người lao động đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn doanh nghiệp, vốn của Tập đoàn.

Hội nghị Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hội nghị tại các điểm cầu

Tại hội nghị, những đại biểu đã tranh luận, trao đổi về tiến hành triển khai Quy định 287, 288 của Ban Bí thư tại những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong Tập đoàn. Đồng thời đề xuất kiến nghị, góp ý nhằm mục đích làm rõ hơn một số ít yếu tố về : Vị trí, công dụng, trách nhiệm của Đảng bộ, Chi bộ là hạt nhân chính trị, chỉ huy cán bộ, đảng viên, quần chúng trong doanh nghiệp ; cần phải điều tra và nghiên cứu sửa đổi, kiểm soát và điều chỉnh để tương thích giữa Quy định 287, 288 và những quy định của tập đoàn lớn kinh tế tài chính nhà nước về yếu tố “ quyền chi phối ” để xác lập rõ vai trò của tổ chức triển khai đảng trong những mô hình doanh nghiệp nhưng phải bảo vệ quan điểm tăng cường công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng và nâng cao vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm, năng lượng chỉ huy của tổ chức triển khai đảng trong doanh nghiệp. Cần phải quy định rõ trong từng mô hình doanh nghiệp, phải xác lập Đảng chỉ huy mọi mặt hoạt động giải trí của doanh nghiệp, của Hội Đông Thành Viên / HĐQT / Ban quản lý và điều hành, chỉ huy quan hệ công tác làm việc giữa Hội Đông Thành Viên và Ban điều hành quản lý để chỉ huy sản xuất kinh doanh thương mại, trong công tác làm việc cán bộ … ; về phương pháp chỉ huy : chỉ huy quyết định hành động, đồng thuận, trải qua bằng những hình thức nghị quyết quyết định hành động của đảng ; cần phải làm rõ yếu tố kiểm tra giám sát ; phải thành viên hóa nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể song song với chế tài giải quyết và xử lý ; cần có chính sách và chế tài để trấn áp việc phát hành những quy định, những quy định của cấp dưới và của mạng lưới hệ thống chính trị ; về yếu tố công tác làm việc cán bộ : quá trình cán bộ cũng phải được cụ thể hóa trong những quy định và quyết định hành động khi được cá thể cơ quan đề xuất kiến nghị, cơ quan thẩm tra, đánh giá và thẩm định, tập thể quyết định hành động, phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nội dung ; cần hướng dẫn và xu thế cơ cấu tổ chức cấp ủy trong doanh nghiệp để cung ứng nhu yếu chỉ huy tổng lực việc thực thi trách nhiệm chính trị của doanh nghiệp, bảo vệ vai trò chỉ huy của Đảng. Kết luận hội nghị, chiến sỹ Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 287 ghi nhận và nhìn nhận cao Đảng bộ Tập đoàn đã sẵn sàng chuẩn bị công tác làm việc tổ chức triển khai cho buổi khảo sát ; những quan điểm phát biểu của những đại biểu đã toát lên được, bộc lộ được vai trò chỉ huy của Đảng so với Đảng bộ và Chi bộ cơ sở, chỉ huy triển khai xong tốt trách nhiệm sản xuất kinh doanh thương mại cũng như thiết kế xây dựng Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ Tập đoàn đã tuân thủ những quy định, quy định về công tác làm việc cán bộ, quy hoạch huấn luyện và đào tạo, luân chuyển cán bộ ; về công tác làm việc kiểm tra giám sát, những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã làm rất tốt công tác làm việc kiểm tra giám sát … Bên cạnh đó, những quan điểm góp phần, đề xuất kiến nghị, đề xuất kiến nghị của Đảng bộ Tập đoàn, những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở sẽ được những thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập thiết kế xây dựng Đề án tiếp thu, ghi nhận, báo cáo giải trình Ban Bí thư, để sớm hoàn thành xong dự thảo Đề án sửa đổi, bổ trợ những quy định mới tương thích với thực tiễn.

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ Khối DNTW, các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập Đề án tham dự hội nghị. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, với những ý kiến bất cập trong thực tiễn hoạt động ở các mô hình trong Tập đoàn sẽ được đoàn công tác tiếp thu trong việc xây dựng dự thảo Đề án 287, 288 phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở các loại hình khác nhau.

Nguyễn Hoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *