Chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Chế độ thăm hỏi, phúng viếng và tương hỗ điều trị bệnh so với cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngThứ năm, 20/05/2021, 14 : 12Hội đồng nhân dân tỉnh vừa phát hành Nghị quyết pháp luật chính sách thăm hỏi, phúng viếng và tương hỗ điều tri bênh so với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thao tác trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội, những người công tác làm việc ở những Hội có đặc thù đặc trưng trên địa phận tỉnh Bạc Liêu .

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX

Đối tượng vận dụng của Quy định là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ( kể cả người đã nghỉ hưu ) thao tác trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và tương tự ; những người công tác làm việc ở những Hội có đặc thù đặc trưng cấp tỉnh, cấp huyện và tương tự nằm trong số lượng người thao tác được cấp có thẩm quyền giao .

Nội dung Quy định thể hiện rõ các chế độ về thăm hỏi; phúng viếng; hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành thực thi pháp luật này theo pháp luật của pháp lý ; Sở Tài chính lập dự trù và tổng hợp thanh quyết toán kinh phí đầu tư hàng năm ; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề xuất xét hưởng chính sách tương hỗ kinh phí đầu tư khám, chữa bệnh theo pháp luật ; trong cùng chính sách, chủ trương, cán bộ có nhiều chức vụ, chức vụ khác nhau thì thực thi chính sách, chủ trương cho chức vụ, chức vụ cao nhất .

Nội dung chi tiết

Ngọc Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *