Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Sáng nay ( 29/10 ), Ban Pháp chế HĐND tỉnh thành phố Hà Tĩnh có buổi làm việc với những BQL dự án : NN&PTNT Dân dụng và Công nghiệp ; Giao thông ; Khu kinh tế tài chính tỉnh để sẵn sàng chuẩn bị những nội dung kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 .

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh TP Hà Tĩnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì buổi làm việc

Sau hai năm kiện toàn đi vào hoạt động, các BQL dự án đầu tư, xây dựng công trình NN&PTNT BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh (BQL dự án khu vực); BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiêp; BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã ổn định tổ chức, bộ máy, tự đảm bảo chi thường xuyên và chế độ cho người lao động.

Các BQL dự án nỗ lực khắc phục khó khăn vất vả, triển khai thanh quyết toán những dự án đã hoàn thành xong hiệu suất cao ; thực thi đúng tính năng trách nhiệm, quyền hạn trong việc quản lý những dự án được giao .

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Ông Hà Văn Trà – Giám đốc BQL Dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình NN&PTNT : Hiện nay, những dự án cũ do thời hạn triển khai lê dài, sử dụng hết ngân sách quản lý dự án trong khi dự án mới không nhiều. Do vậy, BQL gặp khó khăn vất vả trong ngân sách hoạt động giải trí, cân đối trả lương hàng tháng cho người lao động và giải quyết và xử lý lao động dôi dư .Theo những BQL Dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình, lúc bấy giờ, việc thực thi trách nhiệm vẫn tồn dư nhiều sống sót, khó khăn vất vả. Điển hình là 1 số ít yếu tố như : Số lượng lao động, viên chức, lao động hợp đồng những BQL sau sáp nhập khá lớn, gây khó khăn vất vả cho việc kiện toàn, tinh gọn cỗ máy và việc chi trả lương cho người lao động ; chưa sắp xếp đủ những vị trí việc làm, những chức vụ chủ chốt phải kiêm nhiệm .

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Ông Lê Anh Dũng – Giám đốc BQL Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình Dân dụng và Công nghiệp : Hiện nay, số lượng công chức, viên chức, lao động hợp đồng lớn hơn số lượng đề án được phê duyệt. Tuy nhiên, những vị trí việc làm vẫn chưa được sắp xếp đủ .Một số BQL dự án, cơ sở vật chất chưa phân phối làm việc như : thiếu trụ sở, thiếu phòng làm việc, thiếu phương tiện đi lại …Các dự án chuyển giao cho Ban hầu hết là những dự án chuyển tiếp triển khai từ những tiến trình trước sáp nhập và trong quá trình kết thúc trong khi kế hoạch góp vốn đầu tư mới chưa được sắp xếp nguồn. Quá trình thanh quyết toán một số ít khu công trình gặp khó khăn vất vả do những tồn dư về quá trình giải quyết và xử lý …

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh: Việc hoàn thiện KKT chưa xứng tầm với một KKT mang ý nghĩa động lực, đầu tàu thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, một số tồn đọng từ các dự án cũ nên quá trình xử lý phức tạp, kéo dài.

Các BQL dự án đề xuất kiến nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh và những cơ quan tương quan xem xét, có chủ trương và hướng dẫn đơn cử so với không thay đổi cỗ máy tổ chức triển khai, biên chế viên chức ; sắp xếp kinh phí đầu tư giải quyết và xử lý cho số lao động dôi dư theo niềm tin nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp cỗ máy, tinh giản biên chế. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đôn đốc công tác làm việc giải phóng mặt bằng ở những huyện, chuyển giao mặt phẳng cho chủ góp vốn đầu tư .Các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, việc kiện toàn, sáp nhập những BQL thiết kế xây dựng trong thời hạn qua đã tập trung chuyên sâu đầu mối khu công trình, dự án, nâng cao năng lượng quản lý dự án của BQL .Tuy nhiên, hoạt động giải trí của những BQL vẫn gặp nhiều khó khăn vất vả. Trong đó, có nguyên do từ việc thiếu chăm sóc và vào cuộc kinh khủng của những sở, ngành trong việc cùng phối hợp với những BQL. Do vậy, việc kêu gọi nguồn vốn cho những dự án, quản lý dự án hạn chế .

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Ông Nguyễn Trọng Nhiệu – thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh : Việc thiếu chăm sóc và vào cuộc kinh khủng của những sở, ngành trong việc cùng phối hợp với những BQL khiến việc kêu gọi nguồn vốn cho những dự án, quản lý dự án hạn chế .Các sở tương quan như : Sở Nội vụ, Sở Tài chính cần có sự tương hỗ tốt hơn trong việc xử lý những chủ trương về kinh tế tài chính ,Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng đề xuất những BQL dự án thực thi đúng công dụng trách nhiệm, quy chế làm việc đã được phê duyệt. Theo đó, đẩy nhanh những dự án đang tiến hành và triển khai những thủ tục giải quyết và xử lý, thanh quyết toán những dự án cũ đúng quá trình pháp lý .

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Đề nghị các BQL dự án thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc đã được phê duyệt; đẩy nhanh các dự án đang triển khai và thực hiện các thủ tục xử lý, thanh quyết toán các dự án cũ đúng quy trình pháp luật.

Liên quan đến kiện toàn bộ máy tổ chức triển khai, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ý kiến đề nghị những BQL dự án bám sát đề án được phê duyệt, kiện toàn, bổ trợ những chức danh vị trí việc làm .Về những lao động dôi dư, cần có giải pháp tuyên truyền, hoạt động và có chủ trương tương hỗ nhằm mục đích kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế theo lao lý. Quan tâm đến đời sống của người lao động .Đồng thời, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề xuất Sở Nội vụ tham mưu tỉnh có kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ trong việc quản lý nhà nước ; tích cực hướng dẫn, phối hợp với những BQL dự án trong việc tuyển dụng viên chức, giải quyết và xử lý lao động dôi dư .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *