QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM – CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ

QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM – CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ

( Last Updated On : Tháng Mười Hai 6, 2021 )
Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam

Quan hệ lao động (Labour relations) là những mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa các cá nhân hay tập thể người lao động đối với người sử dụng lao động. Việc quản lý quan hệ lao động không chỉ là quản lý tiền lương, chính sách đối với người lao động mà còn là quản lý về các thủ tục tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước.

Vậy, đâu là các thủ tục tuân thủ trong quản lý quan hệ lao động? Ý nghĩa của Nội quy lao động là gì và thỏa ước lao động gồm những nội dung nào?

Dưới đây là một số thông tin cơ bản nhằm cung cấp cách nhìn tổng quát về quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam.

CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

 • Thủ tục tuyển dụng: Nguyên tắc thực hiện, thông báo tuyển dụng, hồ sơ nhân viên …

 • Thủ tục thiết lập quan hệ lao động: Các loại hợp đồng lao động, các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng, khai báo lao động,

  kê khai thuế thu nhập cá nhân( TNCN ) …

 • Thủ tục trong quá trình thực hiện quan hệ lao động: Tính lương thưởng và phúc lợi, trả lương, đào tạo, tạm ngưng, luân chuyển…

 • Thủ tục chấm dứt quan hệ lao động: Kết thúc hợp đồng, sa thải, thanh lý …

 • Kỷ luật và giải quyết tranh chấp: Cảnh cáo, thu thập chứng cứ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý, giải quyết các khiếu nại và tranh chấp…

VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG

 • Đăng ký nội quy lao động: đây là thủ tục bắt buộc trong quản lý quan hệ lao động đối với các đơn vị có từ 10 nhân sự trở lên

 • Nội quy lao động là sự cụ thể hoá những qui định của Luật Lao Động vào từng trường hợp đơn cử của công ty so với những hành vi vi phạm kỷ luật lao động, mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng, những xác lập trách nhiệm vật chất và qui trách nhiệm bồi thường… .
 • Một mặt, nội quy lao động hướng dẫn người lao động làm đúng và tôn trọng quyền lợi chung, góp thêm phần tăng trưởng văn hoá doanh nghiệp, một mặt hoàn toàn có thể phòng ngừa, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm, cố ý gây thiệt hại, xung đột quyền lợi, bảo vệ bí hiểm kinh doanh thương mại và những quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động .
 • Không có nội quy lao động được ĐK đúng cách, người sử dụng lao động không hề vận dụng bất kể giải pháp kỷ luật nào và vẫn phải trả đủ lương ngay cả trong trường hợp người lao động không triển khai xong việc làm hoặc có hành vi cố ý gây thiệt hại …

ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Việc ĐK thỏa ước lao động tập thể nhằm mục đích làm rõ những chủ trương phúc lợi, điều kiện kèm theo được hưởng của người lao động. Một thỏa ước lao động thường gồm có những nội dung sau :

 • Việc làm và bảo đảm việc làm:

  các biện pháp bảo đảm việc làm, loại hợp đồng đối với từng loại lao động, hoặc loại công việc; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp tạm ngừng việc, nâng cao tay nghề, đào tạo lại khi thay đổi kỹ thuật hay tổ chức sản xuất, các nguyên tắc và thời gian tạm thời chuyển người lao động làm việc khác.

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

  các quy định về độ dài thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, bố trí ca kíp, thời giờ nghỉ giải lao phù hợp với từng loại nghề, công việc; ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, chế độ nghỉ hàng năm kể cả thời gian đi đường; nghỉ về việc riêng, nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ.

 • Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng: tiền lương tối thiểuhoặc lương trung bình ( lương tháng, lương ngày hoặc lương giờ ), thang bảng lương vận dụng trong doanh nghiệp, giải pháp bảo vệ tiền lương thực tế, phương pháp kiểm soát và điều chỉnh tiền lương khi Chi tiêu thị trường dịch chuyển, nguyên tắc trả lương ( lương thời hạn, lương sản phẩm hoặc lương khoán ), nguyên tắc kiến thiết xây dựng và kiểm soát và điều chỉnh đơn giá tiền lương, nguyên tắc và điều kiện kèm theo nâng bậc lương, những loại phụ cấp lương ; thời hạn trả lương hàng tháng, giao dịch thanh toán tiền nghỉ hàng năm, tiền tàu xe, tiền lương trả cho giờ làm thêm, tiền thưởng ( thưởng đột xuất, thưởng tháng, thưởng cuối năm, thưởng chất lượng, thưởng từ doanh thu ) và những nguyên tắc chi thưởng ( hoàn toàn có thể kèm theo quy định ) .
 • Định mức lao động:

  các nguyên tắc, phương pháp xây dựng định mức, áp dụng thử, ban hành, thay đổi định mức, loại định mức áp dụng cho các loại lao động, các định mức trung bình, tiên tiến được áp dụng trong doanh nghiệp, biện pháp đối với những trường hợp không hoàn thành định mức.

 • An toàn lao động, vệ sinh lao động:

  các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiêu chuẩn và việc cung cấp phương tiện phòng hộ lao động, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc,

   bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệphoàn toàn có thể kèm theo quy định ) .

 • Bảo hiểm xã hội:

  các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đóng góp, thu nộp, chi trả chế độ

  bảo hiểm xã hội

 • Và những nội dung khác trong quản trị quan hệ lao động như : thể thức xử lý tranh chấp lao động, ăn giữa ca, phúc lợi tập thể ; trợ cấp việc hiếu, hỷ … theo những qui định mới có hiêu lực từ năm năm nay .

CÁC DỊCH VỤ

QUẢN LÝ

VỀ  QUAN HỆ LAO ĐỘNG DO VIVA CUNG CẤP

Các dịch vụ về thủ tục tuân thủ bắt buộc

 • Quản lý hồ sơ nhân viên cấp dưới .
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, nội qui, qui chế chính sách nhân sự.

 • Lập và nộp những báo cáo giải trình về lao động tiền lương như thuế, bảo hiểm, công đoàn … cho những cơ quan nhà nước .
 • Tính lương, bảng lương, phiếu lương, nghiên cứu và phân tích quĩ lương – ngân sách lương theo bộ phận, theo vị trí .
 • Đại diện người sử dụng lao động thao tác với nhân viên cấp dưới, những cơ quan nhà nước và những bên thứ ba khác .
 • Tư vấn quản trị tổng lực những thủ tục tuân thủ – tối ưu những khoản phải nộp – trấn áp so sánh, kiểm soát và điều chỉnh mọi phát sinh để bảo vệ doanh nghiệp luôn trong trạng thái rõ ràng, không bị rủi ro đáng tiếc, vướng mắc với những cơ quan nhà nước .

Các dịch vụ về quản trị nguồn nhân lực – quản trị nội bộ

 • Đánh giá lại hệ sơ đồ tổ chức triển khai, qui trình tác nghiệp .
 • Đánh giá lại qui chế tổ chức triển khai quản lý và điều hành .
 • Đánh giá lại mạng lưới hệ thống bảng diễn đạt việc làm .
 • Đánh giá lại mạng lưới hệ thống quản trị quan hệ lao động, qui chế chủ trương về lao động tiền lương gồm có Nội qui – kỷ luật lao động, chủ trương lương thưởng và phúc lợi, chủ trương tuyển dụng – giảng dạy – tăng trưởng và khai thác nguồn nhân lực. Cập nhật, lường trước và trấn áp những ngân sách phát sinh tương quan đến lao động tiền lương .
 • Quĩ lương, quản trị ngân sách tiền lương và những khoản trích theo lương .
 • Tuân thủ tối ưu về quản trị quan hệ lao động theo pháp lý hiện hành .
 • Chính sách về bảo mật thông tin thông tin, chống xung đột quyền lợi, qui tắc hành xử …
 • Văn hóa doanh nghiệp .
 • Hoàn chỉnh những hồ sơ, tài liệu, chủ trương khác để cung ứng nhu yếu nhìn nhận ( audit ) từ những người mua nổi tiếng như Li và Fung, Honda, Panasonic …

GIỚI THIỆU NHANH VỀ VIVA

 • VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.
 • Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng.
 • Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.
 • Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng – tự lực tự cường – rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế.

Xem thêm:

Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi
Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự
Tại sao doanh nghiệp cần phải ĐK nội qui lao động ?
Quản lý quan hệ lao động ở Nước Ta – những thủ tục tuân thủ
Quản trị quan hệ lao động cho người quốc tế tại Nước Ta
Thương Mại Dịch Vụ cố vấn và quản trị những thủ tục tuân thủ trong kinh doanh thương mại
Quản trị quan hệ lao động tổng lực theo qui định của địa phương
Luật lao động và những pháp luật tại Nước Ta – 100 điều phổ cập bạn cần biết

Quy chế lương – thông điệp về sự minh bạch công bằng trong quan hệ lao động

Các loại hợp đồng lao động – những trường hợp chấm hết bởi người sử dụng lao động

QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM – CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ was last modified: by

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *