Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5 – KẾ TOÁN THỰC TẾ

Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5, Nếu có vấn đề gì, các bạn chưa hiểu thì Các bạn có thể để bình luận để được giải đáp nha!

Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5

1. Nội dung nâng cấp công cụ QTTNCN:

Tích hợp công cụ TNCN phiên bản 2.7 vào công cụ tương hỗ Quyết toán thuế TNCN ( QT TNCN 3.2.5 ) tại công dụng “ Đăng ký thuế qua CQCT ” .
Duy trì và tăng cấp tiện tích cho những công dụng tương hỗ cơ quan chi trả kê khai ĐK cấp mã số thuế ( MST ) cho hàng loạt cho người lao động .

– Hỗ trợ kết xuất file dữ liệu theo chuẩn XML do Tổng cục Thuế ban hành.
– Hỗ trợ nhận file excel theo cấu trúc cũ kết xuất từ công cụ TNCN phiên bản 2.7 để chuyển đổi kết xuất ra file dữ liệu theo chuẩn XML do Tổng cục Thuế ban hành để gửi lên Website.

Bạn đang xem bài: Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5

2. Nội dung tăng cấp công cụ QTTNCN-HTKT :

– Tích hợp công cụ HTKT 2.6 vào công cụ hỗ trợ kiểm tra Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN-HTKT 3.2.5) tại chức năng “HTKT Đăng ký thuế”:
Duy trì chức năng hỗ trợ cán bộ thuế (CBT) kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN để kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN theo chuẩn XML.

– Xóa bỏ chức năng “Trả file” hỗ trợ CBT thực hiện sao chép các file kết quả đăng ký cấp mã từ FTP vào thư mục lưu trữ cua CBT. File trả kết quả đăng ký cấp mã được trả trên trang web tncnonline.
Bổ sung thêm chức năng “Gửi file” để CBT sau khi thực hiện kiểm tra tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN của cơ quan chi trả có thể gửi file lên website tncnonline, bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp trên website tncnonline. Tệp hồ sơ có trạng thái là “Đã phê duvệt”.

Tổng Cục thuế

Link tải:
1. Phần mềm hỗ trợ “Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.5”
– http://www.mediafire.com/…/qhbaji5lbrn…/HTQT+TNCN+v3.2.5.rar

2.Chương trình .Net frame work 4.0 hỗ trợ chạy các ứng dụng trên hệ điều hành Windows
– http://download.microsoft.com/…/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6E…

Bài viết : Tải ứng dụng quyết toán thuế TNCN 3.2.5
* * * Có thể bạn chăm sóc :
Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại
Theo điều 44 Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC ngày 22/12/2014 Quy định : Kế toán thanh toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại đơn cử như sau :
1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại BCC là gì ?
Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại ( BCC ) là thỏa thuận hợp tác bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng triển khai hoạt động giải trí kinh tế tài chính nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này hoàn toàn có thể được đồng trấn áp bởi những bên góp vốn theo thỏa thuận hợp tác liên kết kinh doanh hoặc trấn áp bởi một trong số những bên tham gia .
2. Đối với BCC theo hình thức gia tài đồng trấn áp
a. Tài sản đồng trấn áp bởi những bên tham gia liên kết kinh doanh là gia tài được những bên tham gia liên kết kinh doanh mua, thiết kế xây dựng, được sử dụng cho mục tiêu của liên kết kinh doanh và mang lại quyền lợi cho những bên tham gia liên kết kinh doanh theo pháp luật của Hợp đồng liên kết kinh doanh. Các bên tham gia liên kết kinh doanh được ghi nhận phần giá trị gia tài đồng trấn áp mà mình được hưởng là gia tài trên Báo cáo kinh tế tài chính của mình

b. Mỗi bên tham gia liên doanh được nhận sản phẩm hoặc doanh thu từ việc sử dụng và khai thác tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng.

c. Các bên tham gia liên kết kinh doanh phải mở sổ kế toán cụ thể trên cùng mạng lưới hệ thống sổ kế toán của mình để ghi chép và phản ánh trong Báo cáo kinh tế tài chính của mình những nội dung sau đây :

– Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản;
– Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên tham gia góp vốn liên doanh;
– Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên tham gia góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;
– Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;
– Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh.

The post Tải ứng dụng quyết toán thuế TNCN 3.2.5 appeared first on Học kế toán trong thực tiễn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *