5 phương pháp định giá đất

 
  Ảnh minh họa

5 phương pháp định giá đất đơn cử như sau : Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá đất trải qua việc nghiên cứu và phân tích mức giá của những thửa đất trống tương tự như về mục tiêu sử dụng đất, vị trí, năng lực sinh lợi, điều kiện kèm theo cấu trúc hạ tàng, diện tích quy hoạnh, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất ( sau đây gọi là thửa đât so sánh ) đã chuyển nhượng ủy quyền trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định giá của thửa đất cần định giá. Phương pháp chiết trừ là phương pháp định giá đất so với thửa đất có gia tài gắn liền với đất bằng cách loại trừ phần giá trị gia tài gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản ( gồm có giá trị đất và giá trị gia tài gắn liền với đất ).

Phương pháp thu nhập là phương pháp định giá đất tính bằng thương số giữa mức thu nhập ròng thu được bình quân một năm trên một đơn vị diện tích đất so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm tính đến thời điểm định giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng tại NHTM nhà nước có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp tỉnh.

Phương pháp thặng dư là phương pháp định giá đất so với thửa đất có tiềm năng tăng trưởng theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng hoặc được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tông ngân sách ước tính ra khỏi tổng doanh thu tăng trưởng giả định của bất động sản. Phương pháp thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ sổ kiểm soát và điều chỉnh giá đất nhân ( x ) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phát hành. Nghị định cũng lao lý rõ :

Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Phương pháp chiết trừ được vận dụng để định giá so với thửa đất có gia tài gắn liền với đất trong trường hợp có đủ số liệu về giá những bất động sản ( gồm đất và gia tài gắn liền với đất ) tương tự như với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng ủy quyền trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Phương pháp thu nhập được vận dụng để định giá so với thửa đất xác định được những khoản thu nhập, ngân sách từ việc sử dụng đất. Phương pháp thặng dư được vận dụng để định giá so với thửa đất có tiềm năng tăng trưởng do biến hóa quy hoạch hoặc chuyển mục tiêu sử dụng đất khi xác định được tổng doanh thu tăng trưởng giả định và tổng ngân sách ước tính ;

Riêng Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất cho: Các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, с và d Khoản 4 Điều 114; Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Hàng năm, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất để vận dụng cho những trường hợp như pháp luật trên. Phương pháp thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đấtcũng được vận dụng cho trường hợp pháp luật tại Điểm đ Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai so với dự án Bất Động Sản có những thửa đất liền kề nhau, có cùng mục tiêu sử dụng, năng lực sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tựa như nhau. Đối với trường hợp này thì Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất để vận dụng cho từng dự án Bất Động Sản tại thời gian Nhà nước quyết định hành động tịch thu đất.

M.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *