Phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi khi thay đổi mức lương HĐLĐ

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động. Đảm bảo quyền lợi và  trách nhiệm nghĩa vụ giữa hai bên tham gia ký kết. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết phụ lục hợp đồng khi thay đổi mức lương HĐLĐ.

thay đổi phục lục hđlđ

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI KHI THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG HĐLĐ

1. Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2012. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Phụ lục này lao lý cụ thể 1 số ít lao lý hoặc để sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động .

2. Hướng dẫn viết Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động này phát sinh khi có sự thay đổi về nội dung điều khoản của hợp đồng lao động chính thức.

Chính vì vậy, phải ghi chính xác số hợp đồng và thời gian ký kết hợp đồng trước đó.

Nội dung thay đổi:

Ghi rõ biến hóa lao lý nào của hợp đồng, nội dung biến hóa, đổi khác như thế nào ?

 • Thay đổi công việc (chuyển từ nhân viên tạp vụ sang nhân viên hành chính, từ thủ quỹ sang kế toán,…);
 • Thay đổi địa điểm làm việc;
 • Tăng lương (do thay đổi mức lương cơ sở/lương tối thiểu vùng);
 • Bổ sung phụ cấp, trợ cấp;
 • Gia hạn hợp đồng lao động có xác định thời hạn

Thời gian thực hiện:

 • Ghi rõ nội dung thay đổi nêu trên sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào? Trong bao lâu? (nếu có)

Người lao động nên ký và ghi tên mình bằng chữ viết tay

 • Để tránh trường hợp người sử dụng lao động cho rằng mình không đồng ý với thỏa thuận này.

3. Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động khi thay đổi mức lương HĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số : 286 / PLHĐLĐ / TCT
Hôm nay, tại Tổng công ty … .., số …. đường …., Q. …., thành phố … ..
Chúng tôi gồm :

BÊN A (Người sử dụng lao động): Tổng công ty …….

Đại diện : Ông … … … … … .. Chức vụ : Tổng Giám đốc
Quốc tịch : Nước Ta
Địa chỉ : số … đường …., Q. …., thành phố … .
Điện thoại : … … … …. Fax : … … … ..
Mã số thuế : … … … … … … … … … …
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … ..
Tại Ngân hàng : … … … … … … … … … …

BÊN B (Người lao động):………………..

Ngày tháng năm sinh : … … … … … … Giới tính : … … … … …
Quê quán : Xã … … .., huyện … … … .., tỉnh … … … … .
Địa chỉ thường trú : số … … đường … … … …, phường … … …, Q. … … … .., thành phố … … … … ..

Số CMTND: ………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: CA tỉnh…………….

Căn cứ Hợp đồng lao động số 04 / HĐLĐ / TCT ngày 25 tháng 3 năm 2018 và nhu yếu sử dụng lao động. Hai bên cùng nhau thỏa thuận hợp tác đổi khác một số ít nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau :
1. Nội dung biến hóa :
Điều chỉnh mức lương của hợp đồng đã nêu tại khoản 2 Điều 2 của Hợp đồng lao động số 04 / HĐLĐ / TCT ngày 25 tháng 3 năm 2018 như sau :

 • Điều chỉnh tăng mức lương chính: mức lương chính là 10.000.000 đồng/ tháng
 • Bổ sung thêm khoản trợ cấp xăng xe: 300.000 đồng/tháng

2. Thời gian triển khai :
Những pháp luật đổi khác được ghi tại Điều 1 của Phụ lục hợp đồng này. Có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 25/5/2019 .
Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số 04 / HĐLĐ / TCT ngày 25 tháng 3 năm 2018, được làm thành 02 ( hai ) bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 ( một ) bản và là cơ sở để xử lý khi có tranh chấp lao động. / .

ĐẠI DIỆN BÊN A

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký, ghi rõ họ tên )

Lưu ý khi thực hiện phụ lục hợp đồng lao động

 • Tùy vào mục đích khi thống nhất ký phụ lục hợp đồng lao động, có thể quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản.
 • Tuy nhiên, nếu các nội dung của phụ lục dẫn đến cách hiểu khác so với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động đã ký trước đó.

Kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn bạn đọc mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi mức lương HĐLĐ. Với các kế toán mới vào nghề, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho  bạn. Chúc các bạn thành công.

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *