Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20

Việc giảng dạy và trau dồi những kiến thức và kỹ năng trong quy trình thao tác là rất quan trọng. Việc học hỏi không ngừng nhằm mục đích mang lại chất lượng giảng dạy tốt nhất cho học viên. Tự đánh giá bản thân trên ý thức trung thực là một trong những nhu yếu thiết yếu so với mỗi giáo viên đang triển khai công tác làm việc giảng dạy .
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ và thực thi được phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20/2018 / TT-BGDDT. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ cùng Quý vị đi sâu vào khám phá và hướng dẫn cách thực thi phiếu này theo đúng lao lý pháp lý .

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là gì?

Như đã trình diễn ở trên, thông tư 20/2018 / TT-BGDDT pháp luật chuẩn những tiêu chuẩn đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm có :

– Giáo viên trường tiểu học;

– Giáo viên trường trung học cơ sở ;
– Giáo viên trường trung học phổ thông ;
– Giáo viên trường phổ thông có nhiều cấp học ;
– Giáo viên trường chuyên ;
– Giáo viên của trường dân tộc bản địa nội trú hoặc trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú .

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20/2018/TT-BGDDT được hiểu là biểu mẫu tự đánh giá của bản thân của giáo viên và gửi tới người đứng đầu cơ sở giáo dục đánh giá, nhận xét.

Việc tự đánh giá cần đặc thù trung thực, tổng lực. Việc đánh giá và xếp loại giáo viên cần bảo vệ đặc thù khách quan, công khai minh bạch, minh bạch, công minh theo đúng thông tư 20/2018 / TT-BGDDT. Quy trình tự đánh giá và đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm ba bước sau :
– Bước 01 : Giáo viên tự đánh giá với những tiêu chuẩn dựa trên những tiêu chuẩn theo pháp luật pháp lý ;
– Bước 02 : Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai lấy quan điểm của đồng nghiệp trong tổ trình độ so với giáo viên được đánh giá .
– Bước 03 : Hiệu trưởng trực tiếp triển khai đánh giá và thông tin hiệu quả đánh giá của giáo viên trên cơ sở tác dụng tự đánh giá của giáo viên, quan điểm của đồng nghiệp và thực tiễn triển khai trách nhiệm của giáo viên trải qua những dẫn chứng xác nhận theo pháp luật .

Tiêu chí đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Để thể triển khai phiếu tự đánh giá cần có địa thế căn cứ đánh giá chuẩn xác. Tại phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư trên thì gồm 15 tiêu chuẩn khác nhau dựa trên 05 tiêu chuẩn mà pháp lý lao lý. Mỗi tiêu chuẩn sẽ có 03 Lever để đánh giá đó là : mức đạt, mức khá và mức tốt .
Các tiêu chuẩn được phân bổ tại những tiêu chuẩn như về phẩm chất ; năng lượng ; kiến thiết xây dựng và triển khai kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao trình độ, nhiệm vụ bảo vệ đảm cung ứng những nhu yếu mới của giáo dục, tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội. Cụ thể trong những tiêu chuẩn có những tiêu chuẩn sau :

– Tiêu chuẩn về phẩm chất nhà giáo:

+ Tiêu chí đạo đức nhà giáo ;
+ Phong cách nhà giáo ;

– Tiêu chuẩn phát triển chuyên môn nghiệp vụ:

+ Tiêu chí tăng trưởng trình độ bản thân ;
+ Xây dựng kế hoạch và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ;
+ Sử dụng giải pháp dạy học tương thích với năng lượng học viên ;
+ Kiểm tra, đánh giá theo năng lượng của học viên ;
+ Tư vấn và tương hỗ học viên .

– Tiêu chuẩn xây dựng môi trường giáo dục:

+ Xây dựng văn hóa truyền thống của nhà trường ;
+ Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường ;
+ Xây dựng trường học bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nạn đấm đá bạo lực học đường .

– Tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội:

+ Tạo dựng mối quan hệ hợp tác giữa cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên với những bên tương quan .
+ Phối hợp giữa mái ấm gia đình, nhà trường và toàn xã hội triển khai hoạt động giải trí dạy học cho học viên ;
+ Phối hợp giữa nhà trường và những chủ thể tương quan triển khai hoạt động giải trí giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên .

– Tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong việc dạy và học.

+ Sử dụng ngôn từ quốc tế hoặc tiếng dân tộc bản địa tương hỗ giảng dạy ;
+ Áp dụng công nghệ thông tin hoặc những thiết bị công nghệ tiên tiến tương hỗ việc giáo dục .

Với 15 tiêu chí được quy định trong Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20 thì giáo viên có thể đánh giá tùy từng cấp độ cụ thể có thể hoàn thành phiếu đảm bảo tính chính xác và trung thực.

Biểu mẫu 1 phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Hiện nay, Công văn 4530 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thông tư 20/2018 / TT-BGDDT có hướng dẫn phiếu tự đánh giá cho giáo viên. Biểu mẫu này được đính kèm phụ lục của công văn và được pháp luật đơn cử là biểu mẫu số 01 : Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở phổ thông .

Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20 gồm các tiêu chuẩn và tiêu chí theo như phân tích trên. Giáo viên tự đánh giá các năng lực của mình theo các cấp độ phù hợp kèm theo các tài liệu chứng minh.

Các tài liệu chứng tỏ gồm những tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng kỳ lạ, nhân chứng, được giáo viên dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt được tiêu chuẩn. Ngoài những nội dung trên thì dưới bảng tự đánh giá, phiếu này có thêm hai phần nội dung sau :
– Nhận xét : gồm có những điểm mạnh của bản thân, những điểm cần được cải tổ. Phần nội dung cần nêu chi tiết cụ thể và rõ ràng, từ ngữ mạch lạc tránh những từ ngữ dễ gây hiểu nhầm .
– Kế hoạch học tập, rèn luyện và tu dưỡng tăng trưởng thêm về năng lượng. Phần này sẽ có tiềm năng đề ra của bản thân, nội dung ĐK học tập và rèn luyện, thời hạn, điều kiện kèm theo triển khai .
– Cuối cùng là phần xếp loại tác dụng đánh giá của giáo viên thực thi mẫu phiếu .
Mẫu phiếu đơn cử như sau :

BIỂU MẪU 1

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Họ và tên giáo viên … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trường : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Môn dạy … … … … … … … … … … …. Chủ nhiệm lớp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quận / Huyện / Tp, Tx. … … … … … … Tỉnh / Thành phố … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu và điều tra Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung nhu yếu những mức của từng tiêu chuẩn, so sánh cẩn trọng với những dẫn chứng và tác dụng trong triển khai trách nhiệm của giáo viên trong năm học, tự đánh giá ( ghi lại x ) những mức chưa đạt ( CĐ ) ; Đạt ( Đ ) ; Khá ( K ) ; Tốt ( T ) .

Tiêu chí

Kết quả xếp loại

Minh chứng

Đ

K

T

Tiêu chuẩn 1 : Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1 :Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2 :Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển trình độ, nhiệm vụ

Tiêu chí 3 :Phát triển trình độ bản thân

Tiêu chí 4 :Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên

Tiêu chí 5 :Sử dụng giải pháp dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên

Tiêu chí 6 :Kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên

Tiêu chí 7 :Tư vấn và tương hỗ học viên

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục

Tiêu chí 8 .Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường

Tiêu chí 9 .Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 10 .Thực hiện và thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội

Tiêu chí 11 .Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan

Tiêu chí 12 .Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để thực thi hoạt động giải trí dạy học cho học viên

Tiêu chí 13 .Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để thực thi giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14 .Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa

Tiêu chí 15 .Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Những vn đ cần cải thiện:………………………………………………………………………………….

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Thời gian: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Điều kiện thực hiện:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại kết quả đánh giá1:……………………………………                                                                                                                                                                                                     

……….., ngày … tháng… năm ….
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

______________________

1 – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, ti thiu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

– Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Hi vọng với những chia sẻ trên Quý vị phần nào hiểu được Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20/2018/TT-BGDDT cũng như tự hoàn thiện được mẫu phiếu này. Nếu có bất kì thắc mắc nào về vấn đề thực hiện thủ tục này, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi theo số Hotline: 19006557

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.