Phiếu giao nhận hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT – BHXH TP Hồ Chí Minh

STT

Loại hồ sơ

Tải về

Ngày áp dụng

1 PGNHS 607 : Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : 10 ngày hoặc 45 ngày ) Tải về 14/02/2020 2 PGNHS 608 : Cấp lại sổ BHXH do biến hóa họ, tên, chữ đệm ; ngày, tháng, năm sinh ; giới tính, dân tộc bản địa ; quốc tịch. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : 10 ngày ) Tải về

14/02/2020

3 PGNHS 609 : Cấp lại sổ BHXH do kiểm soát và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : 05 ngày ) Tải về

14/02/2020

4 PGNHS 610 : Cấp lại thẻ BHYT do biến hóa mã quyền hạn khám chữa bệnh ; đổi khác nơi KCB ; biến hóa thông tin in trên thẻ ; bổ trợ mã nơi đối tượng người dùng sinh sống ; đổi thời gian hưởng đủ 05 năm liên tục ; cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : 03 ngày ) Tải về 12/11/2018 5 PGNHS 612 : Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất Tải về 02/03/2020 6 PGNHS 620 : Xác nhận quy trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia so với sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH thanh tra rà soát, trả sổ ; Xác nhận và in tờ rời sổ BHXH bổ trợ so với đơn vị chức năng đã nộp đủ số tiền nợ ; Xác nhận quy trình đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện . Tải về 02/03/2020 7 PGNHS 621 : Chuyển quy trình tham gia bhxh từ nhiều sổ về sổ gốc. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : 26 ngày ) Tải về

14/02/2020

8 PGNHS 622 : Xác nhận đang tham gia BHXH ; xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec Tải về 27/11/2017 9 PGNHS 623 : Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời hạn đóng BHXH, BHTN của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : 45 ngày ) Tải về 27/11/2017 10 PGNHS 624 : Cấp, ghi sổ thời hạn công tác làm việc trước tháng 01/1995 ; kiểm soát và điều chỉnh làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn trước ngày 01/01/1995 hoặc thời hạn đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 so với cán bộ cấp xã . Tải về 24/09/2018 11 PGNHS 625 : NLĐ ý kiến đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị chức năng đã nộp trả cơ quan BHXH ; Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước ; Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị tịch thu sổ hoặc thất lạc sổ nay liên tục tham gia BHXH hoặc NLĐ đã được cấp số sổ BHXH mà không có quy trình tham gia ( do tăng giảm trong tháng ) và không nhận được sổ BHXH nay liên tục sử dụng số sổ này làm mã số BHXH tham gia tại đơn vị chức năng mới. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : 10 ngày ) Tải về 14/02/2020 12 PGNHS 626 : Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027. Điều kiện : vận dụng so với sổ BHXH của người lao động đang tham gia tại đơn vị chức năng đến thời gian thanh tra rà soát. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : 60 ngày ) Tải về 27/11/2017 13 PGNHS 627 : Xác nhận quy trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động so với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH thanh tra rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 ( cũ ) . Tải về 02/03/2020 14 PGNHS 628 : Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH Tải về 14/02/2020 15 PGNHS 629 : Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị tịch thu trợ cấp thất nghiệp Tải về 16/10/2019

16

PGNHS 630 : Giải quyết hồ sơ nhanh nhiệm vụ Thu – Sổ, Thẻ. ( Thời hạn xử lý loại hồ sơ này : hồ sơ thẻ BHYT : xử lý trong ngày ; hồ sơ sổ BHXH : tối đa 05 ngày ) Tải về 27/11/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.