Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử

Phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử

Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử

Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử là mẫu phiếu đăng ký được doanh nghiệp lập ra để đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử. Mẫu phiếu đăng ký nêu rõ thông tin của doanh nghiệp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử tại đây.

Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất
Đối tượng và thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế

Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử

Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử như sau :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………………., ngày….tháng…..năm…..

PHIẾU ĐĂNG KÝTRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CƠ QUAN THUẾQUA PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Tên doanh nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Cơ quan thuế quản trị trực tiếp : Đội Kiểm tra thuế số 2 CCT Q. Ba Đình
Căn cứ ý kiến đề nghị của Cơ quan Thuế tại công văn số 77806 ngày 9/12/2016, Doanh nghiệp đăng ký hộp thư điện tử chính thức với địa chỉ email của đơn vị chức năng là : … … … … … … …. để trao đổi thông tin với cơ quan thuế ,
Ngoài ra doanh nghiệp cũng đăng ký thêm 1 số ít địa chỉ email khác để cùng nhận thông tin từ cơ quan thuế là ( nếu có ) :

……………………………… người sử dụng: (ví dụ ông Nguyễn Văn A giám đốc)

… … … … … … … …. người sử dụng : ( ví dụ bà Nguyễn Thị B Kế toán trưởng )
Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục kiểm tra hộp thư để update kịp thời những thông tin từ cơ quan thuế gửi đến và sẽ phản hồi những thông tin với cơ quan thuế từ hộp thư này .
Nếu địa chỉ email chính thức trên có đổi khác, Doanh nghiệp sẽ gửi địa chỉ thay thế sửa chữa mới đển cơ quan thuế để update và trao đổi thông tin .

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *