Hướng dẫn cách phân biệt phí và lệ phí

Tiêu chí Phí Lệ phí

Khái niệm

– Phí là khoản tiền mà tổ chức triển khai, cá thể phải trả nhằm mục đích cơ bản bù đắp ngân sách và mang tính ship hàng khi được cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và tổ chức triển khai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao phân phối dịch vụ công được lao lý trong Danh mục phí phát hành kèm theo Luật này ( Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phí và lệ phí năm năm ngoái ) . – Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức triển khai, cá thể phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung ứng dịch vụ công, ship hàng việc làm quản trị nhà nước được pháp luật trong Danh mục lệ phí phát hành kèm theo Luật này ( Theo khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí năm năm ngoái ) . Khi nào phải nộp phí, lệ phí – Tổ chức, cá thể sử dụng dịch vụ công do cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và tổ chức triển khai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung ứng .
Ví dụ : Phí cung ứng thông tin doanh nghiệp, phí ghi nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa, phí sát hạch lái xe, phí thăm quan … – Tổ chức, cá thể phải nộp lệ phí khi được cơ quan nhà nước cung ứng dịch vụ công, Giao hàng việc làm quản trị nhà nước .
Ví dụ : Lệ phí ĐK cư trú, lệ phí cấp chứng tỏ nhân dân, căn cước công dân, lệ phí cấp hộ chiếu, lệ phí trước bạ … Mục đích

– Nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công.

– Không dùng để bù đắp ngân sách . Nguyên tắc xác lập mức thu – Mức thu phí được xác lập cơ bản bảo vệ bù đắp ngân sách, có tính đến chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo vệ công minh, công khai minh bạch, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân . – Mức thu lệ phí được ấn định trước, không nhằm mục đích mục tiêu bù đắp ngân sách ; mức thu lệ phí trước bạ được tính bằng tỷ suất Xác Suất trên giá trị gia tài ; bảo vệ công minh, công khai minh bạch, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân . Thẩm quyền thu – Cơ quan nhà nước ;
– Đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức triển khai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung ứng dịch vụ công . – Cơ quan nhà nước .

Thu – nộp

– Phí thu từ những hoạt động giải trí dịch vụ do cơ quan nhà nước triển khai phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán ngân sách hoạt động giải trí từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước .
– Phí thu từ những hoạt động giải trí dịch vụ do đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thực thi được để lại một phần hoặc hàng loạt số tiền phí thu được để giàn trải ngân sách hoạt động giải trí cung ứng dịch vụ, thu phí trên cơ sở dự trù được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước . – Tổ chức thu lệ phí triển khai nộp hàng loạt tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *