Phát triển đô thị để phát triển kinh tế quốc gia toàn diện, vững chắc

(Xây dựng) – Phát triển đô thị gắn kết với quá trình CNH, HĐH là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và phát triển kinh tế – xã hội của các vùng và cả nước. Khu vực đô thị không chỉ tạo tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực vào chuyển dịch mô hình và cơ cấu tăng trưởng trong dài hạn, khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; từng bước tạo nên sự phát triển hài hòa giữa các vùng, miền, góp phần giải quyết các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

phat trien do thi de phat trien kinh te quoc gia toan dien vung chac
Đảng bộ Cục Phát triển đô thị.

Phát triển đô thị, đô thị hóa giai đoạn 2015 – 2020

Trong quá trình năm ngoái – 2020, để chỉ huy công tác làm việc phát triển đô thị hướng tới tiềm năng CNH, HĐH của quốc gia, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra trách nhiệm “ Từng bước hình thành mạng lưới hệ thống đô thị có kiến trúc đồng điệu, tân tiến, xanh, thân thiện với môi trường tự nhiên, nhất là những đô thị lớn. Nâng cao chất lượng và quản trị tốt quy hoạch đô thị, bảo vệ phát triển vững chắc … ”. Nghị quyết số 05 – NQ / TW ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII đề ra chủ trương “ Thực hiện có hiệu suất cao quy trình đô thị hóa trong tiến trình CNH, HĐH ; trấn áp ngặt nghèo quy trình phát triển đô thị, hoàn thành xong quy mô phát triển kinh tế tài chính đô thị, tổ chức triển khai cỗ máy tính năng trách nhiệm và phương pháp quản trị của chính quyền sở tại đô thị ” .

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã thể chế hóa, từng bước hoàn chỉnh luật pháp, cơ chế chính sách điều chỉnh vấn đề phát triển đô thị. Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường, ứng phó với BĐKH; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các đô thị”.

Đảng bộ Bộ Xây dựng đã chỉ huy kiến thiết xây dựng, phát hành những chương trình, kế hoạch hành vi của ngành Xây dựng, của Bộ Xây dựng nhằm mục đích triển khai có hiệu suất cao những chủ trương, chủ trương của Đảng, Quốc hội và nhà nước nhằm mục đích tăng nhanh công tác làm việc quản trị phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch ; nghiên cứu và điều tra trình Thủ tướng nhà nước phát hành 1 số ít Quyết định để thay đổi quy mô tăng trưởng và nâng cao chất lượng đô thị hóa như : Đề án Phát triển đô thị tăng trưởng xanh Nước Ta, Đề án phát triển đô thị mưu trí .
Đồng thời chỉ huy thanh tra rà soát, nghiên cứu và điều tra trình Thủ tướng nhà nước phát hành những Chỉ thị về công tác làm việc tăng cường quản trị quy hoạch, góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, quản trị đất đai, phát triển đô thị, phát triển mạng lưới hệ thống dịch vụ đô thị ( Chỉ thị số 20 / CT-TTg ngày 27/7/2015, Chỉ thị số 05 / CT-TTg 01/3/2019 và Chỉ thị số 24 / CT-TTg của Thủ tướng nhà nước ) .
Trong quá trình năm ngoái – 2020, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực : Đến nay, toàn nước có 858 đô thị ( năm năm ngoái có 787 đô thị ) ; tỷ suất đô thị hóa cuối năm 2020 ước đạt 40 % ( năm năm ngoái đạt 35,7 % ) ; tăng trưởng kinh tế tài chính ở khu vực đô thị đạt trung bình từ 12 – 15 % ( cao gấp 1,2 – 1,5 lần trung bình cả nước, riêng Thủ đô Thành Phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh góp phần khoảng chừng 35 % ). Thực hiện Nghị quyết số 37 – NQ / TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp những đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp xã quá trình 2019 – 2021, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Nội vụ, những Bộ ngành và địa phương tiến hành sắp xếp 144 đô thị .
Bên cạnh những thành tựu đạt được, còn một số ít sống sót, hạn chế : Hệ thống đô thị phát triển chưa hòa giải, đồng nhất giữa tăng số lượng với chất lượng, chưa bảo vệ tính link phát triển, chưa xử lý tốt chênh lệch về trình độ phát triển ; hạ tầng chưa phân phối nhu yếu phát triển kinh tế tài chính, xử lý ùn tắc giao thông vận tải, úng ngập, ô nhiễm thiên nhiên và môi trường …, tăng ngân sách vận tải đường bộ, logistic và tăng phát thải. Nguồn lực phát triển đô thị còn thiếu, sử dụng đất đô thị chưa hiệu suất cao ; quản trị góp vốn đầu tư còn nhỏ lẻ chưa theo quy hoạch, kế hoạch ; năng lượng và tư duy quản trị đô thị chưa theo kịp vận tốc phát triển đô thị ; năng lượng cạnh tranh đối đầu đô thị còn thấp .

Nguyên nhân do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa điều chỉnh hiệu quả thực tiễn phát triển. Lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị chưa đáp ứng các nguyên tắc phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chưa đồng bộ, gắn kết phát triển kinh tế – xã hội, hạ tầng và đất đai. Hệ thống tài chính đô thị chậm đổi mới, việc quản lý, sử dụng, phân bổ nguồn lực chưa hợp lý. Mô hình, năng lực chính quyền đô thị và tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển đô thị.

phat trien do thi de phat trien kinh te quoc gia toan dien vung chac
Phát triển đô thị góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của các vùng và cả nước.

Thúc đẩy vai trò đô thị là động lực phát triển

Đề thôi thúc vai trò đô thị là động lực phát triển kinh tế tài chính của vương quốc, những vùng chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, góp thêm phần thiết kế xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tài chính – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế tài chính – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của quốc gia, phát triển mạng lưới hệ thống đô thị cần được đặt trong tổng thể và toàn diện phát triển kinh tế tài chính – xã hội Nước Ta tiến trình 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, Đảng ủy Cục Phát triển đô thị sẽ liên tục chỉ huy việc tăng cường nghiên cứu và điều tra, thanh tra rà soát, tổng kết tình hình thực tiễn để tham mưu báo cáo giải trình Bộ Xây dựng, trọng tâm tập trung chuyên sâu vào một số ít trách nhiệm chính sau đây :
Tiếp tục triển khai xong pháp lý quản trị phát triển đô thị ; chính sách, chủ trương link vùng, link phát triển đô thị và nông thôn ; chính sách chủ trương tương hỗ thay đổi phát minh sáng tạo trong phát triển kinh tế tài chính, kinh tế tài chính đô thị .
Đổi mới quy mô phát triển đô thị hướng phát triển bền vững và kiên cố, mưu trí ; tăng trưởng xanh và thích ứng với đổi khác khí hậu .

Tạo động lực tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và thương hiệu của đô thị.

Nâng cao chất lượng đô thị, phát triển đồng điệu, văn minh kiến trúc ; giải quyết và xử lý ách tắc, ngập úng ; quản trị môi trường tự nhiên, chất thải, nước thải bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến mưu trí .
Nâng cao chất lượng công tác làm việc lập, đánh giá và thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị. Đổi mới chiêu thức lập quy hoạch theo hướng tích hợp, đa ngành ; chương trình phát triển đô thị xác lập khung hợp tác công và tư .
Đổi mới quy mô chính quyền sở tại đô thị gắn quản trị đô thị với Chính phủ điện tử ; minh bạch thông tin, tài liệu. Nâng cao năng lượng cán bộ quản trị đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *