Nhà thầu thi công chậm tiến độ – Giải pháp nào cho chủ đầu tư? TNTP

Khi ký kết hợp đồng xây đắp xây dựng, nhà thầu phải bảo vệ tiến độ cho chủ góp vốn đầu tư. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn, có nhiều nguyên do hoàn toàn có thể dẫn đến việc thiết kế chậm tiến độ. Việc này đã làm tác động ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và quyền lợi hợp pháp của chủ góp vốn đầu tư. Như vậy, trong trường hợp nhà thầu xây đắp chậm tiến độ thì chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn cách giải quyết và xử lý như thế nào ? Bài viết này sẽ đề cập đến những yếu tố pháp lý tương quan đến việc kiến thiết chậm tiến độ và giải pháp thích hợp cho chủ góp vốn đầu tư .

1. Chủ đầu tư có thể xử lý như thế nào sau khi nhà thầu thi công chậm tiến độ

Trường hợp nhà thầu xây đắp chậm tiến độ, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể vận dụng một, 1 số ít hoặc hàng loạt những giải pháp giải quyết và xử lý sau đây :

a) Tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng

Theo lao lý của pháp lý, chủ góp vốn đầu tư có quyền tự thực hiện kiến thiết xây dựng khu công trình nếu có đủ năng lượng hoạt đọng xây đắp xây dựng khu công trình. Tuy nhiên, trên thực tiễn, chủ góp vốn đầu tư thường lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng. Việc thiết kế sẽ được triển khai trên cơ sở những bên ký kết hợp đồng xây đắp xây dựng .
Căn cứ theo Điểm c Khoản 2 Điều 113 Luật Xây dựng năm trước, nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ chất lượng, tiến độ xây đắp. Trong trường hợp nhà thầu kiến thiết chậm tiến độ, địa thế căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 145 Luật Xây dựng năm trước, bên giao thầu có quyền tạm dừng triển khai hợp đồng xây dựng khi bên nhận thầu không phân phối nhu yếu về tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Như vậy, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể tạm dừng triển khai hợp đồng mà không cần phải có hành vi vi phạm hay lỗi của bên nhận thầu .
Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 145 Luật Xây dựng năm trước, nếu việc kiến thiết bị chậm tiến độ là do bên nhận thầu khước từ hoặc liên tục không thực thi việc làm theo hợp đồng thì bên giao thầu có quyền chấm hết thực thi hợp đồng kiến thiết. Trong đó, bên giao thầu hoàn toàn có thể là chủ góp vốn đầu tư hoặc đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính ; bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ góp vốn đầu tư, là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính .
Tóm lại, nếu chủ góp vốn đầu tư trực tiếp ký hợp đồng kiến thiết xây dựng với nhà thầu chính và nhà thầu chính không chuyển nhượng ủy quyền việc làm cho nhà thầu phụ thì chủ góp vốn đầu tư sẽ là bên giao thầu và nhà thầu chính là bên nhận thầu. Chủ góp vốn đầu tư có quyền tạm dừng hoặc chấm hết hợp đồng xây đắp so với nhà thầu, tùy theo việc chậm tiến độ có hay không có hành vi vi phạm hoặc lỗi của nhà thầu. Trong trường hợp chủ góp vốn đầu tư chấm hết hợp đồng thiết kế, chủ góp vốn đầu tư có quyền ký hợp đồng với một nhà thầu mới liên tục thực thi thiết kế xây dựng để bảo vệ tiến độ của dự án Bất Động Sản .

b) Phạt hợp đồng đối với nhà thầu

Chủ góp vốn đầu tư có quyền nhu yếu nhà thầu chịu phạt hợp đồng xây dựng nếu những bên có thỏa thuận hợp tác và ghi trong hợp đồng điều kiện kèm theo và mức phạt hợp đồng .
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 146 Luật Xây dựng năm trước, so với những khu công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12 % giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Còn so với những khu công trình không sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng được vận dụng theo thỏa thuận hợp tác của những bên trong hợp đồng .

c) Yêu cầu nhà thầu bồi thường thiệt hại

Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 146 Luật Xây dựng năm trước, bên nhận thầu phải bồi thường thiệt hại cho bên giao thầu khi chất lượng việc làm không bảo vệ với thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc lê dài thời hạn hoàn thành xong do lỗi của bên nhận thầu gây ra .
Như vậy, trường hợp nhà thầu có lỗi khiến cho tiến độ kiến thiết dự án Bất Động Sản chậm, lê dài thời hạn triển khai xong thì chủ góp vốn đầu tư có quyền nhu yếu nhà thầu bồi thường thiệt hại. Việc bồi thường thiệt hại không cần phải được ghi trong hợp đồng .

2. Phòng tránh rủi ro việc nhà thầu thi công chậm tiến độ trước khi ký Hợp đồng

Tại phần 1 của bài viết, TNTP đã nêu ra những địa thế căn cứ pháp lý cũng như cách giải quyết và xử lý cho chủ góp vốn đầu tư khi nhà thầu không bảo vệ tiến độ xây đắp dự án Bất Động Sản. Tuy nhiên, việc phòng tránh rủi ro đáng tiếc ngay từ khởi đầu luôn đem lại quyền lợi lớn hơn so với việc giải quyết và xử lý, khắc phục hậu quả. Vì vậy, với kinh nghiệm tay nghề của TNTP, những chủ góp vốn đầu tư cần chú ý quan tâm để hoàn toàn có thể ngăn ngừa việc xảy ra trường hợp này bằng cách :

  • Quy định rõ trong hợp đồng về tiến độ của từng giai đoạn thi công; và
  • Quy định mức phạt, bồi thường thiệt hại, các trường hợp tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu nhà thầu thi công chậm tiến độ tương ứng với từng giai đoạn.

Việc nhà thầu xây đắp chậm tiến độ diễn ra rất phổ cập trên trong thực tiễn. Có trường hợp chậm do nguyên do khách quan, cũng có trường hợp do nguyên do chủ quan. Để bảm bảo tối đa quyền và quyền lợi hợp pháp của mình, chủ góp vốn đầu tư nên xem xét mọi nguyên do hoàn toàn có thể dẫn tới việc kiến thiết chậm tiến độ để từ đó pháp luật những giải pháp giải quyết và xử lý, khắc phục hậu quả thích hợp ngay trong hợp đồng .
Trên đây là bài viết về việc nhà thầu xây đắp chậm tiến độ so với hợp đồng thiết kế xây dựng đã ký với chủ góp vốn đầu tư. Hy vọng bài viết này có ích với bạn .

Có thể bạn chưa đọc Bàn về giải pháp thu hồi khoản nợ vật liệu xây dựng.

Tham gia Fanpage Giải quyết tranh chấp và tịch thu nợ để có thêm những thông tin pháp lý hữu dụng .

Trân trọng.

Công ty Luật TNHH Quốc tế TNTP và Các Cộng sự

Luật sư Nguyễn Thanh Hà
E-Mail : dienhoa10h@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *