Outstanding amount là gì

Số dư trung bình chưa thanh toán giao dịch ( tiếng Anh : Average Outstanding Balance ) là dư nợ và tiền lãi chưa trả của khoản vay hoặc hạng mục cho vay trung bình trong một khoảng chừng thời hạn, thường là một tháng .Nội dung chính

  • Số dư bình quân chưa thanh toán
  • Tín dụng tiêu dùng
  • 03-11-2019Thời gian đáo hạn bình quân (Duration) là gì? Các nhân tố ảnh hưởng

Số dư bình quân chưa thanh toán (Average Outstanding Balance) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: livemint

Số dư bình quân chưa thanh toán

Khái niệm

Bạn đang đọc: Outstanding amount là gì

Số dư bình quân chưa thanh toán trong tiếng Anh làAverage Outstanding Balance.

Số dư bình quân chưa thanh toán là dư nợ và tiền lãi chưa trả của khoản vay hoặc danh mục cho vay trung bình trong một khoảng thời gian, thường là một tháng.

Nội dung

Số dư chưa giao dịch thanh toán trung bình hoàn toàn có thể đề cập đến bất kỳ khoản vay có kì hạn, vay trả góp, tín dụng thanh toán quay vòng hoặc nợ thẻ tín dụng thanh toán có tính lãi. Nó cũng hoàn toàn có thể là thước đo trung bình của tổng số dư nợ của người vay trong một khoảng chừng thời hạn .Nhiều công ty thẻ tín dụng thanh toán sử dụng giải pháp số dư trung bình chưa giao dịch thanh toán hàng ngày để tính lãi vận dụng cho khoản vay tín dụng thanh toán quay vòng, đặc biệt quan trọng là thẻ tín dụng thanh toán. Người dùng thẻ tín dụng cộng dồn số dư chưa thanh toán giao dịch khi họ mua hàng trong suốt cả tháng .

Với cách tính toán số dư chưa thanh toán bình quân hàng ngày, chủ nợ có thể lấy trung bình số dư trong kì và ước tính toán lãi suất hàng ngày.

Ngoài ra còn một số ít chiêu thức trung bình khác như trung bình đơn thuần : lấy số dư đầu kì cộng số dư cuối kì, sau đó chia đôi và nhân với lãi suất vay theo tháng .Người sử dụng thẻ tín dụng thanh toán sẽ cung ứng chiêu thức tính lãi suất vay trong hợp đồng mở thẻ. Một số công ty hoàn toàn có thể phân phối chi tiết cụ thể về giám sát lãi suất vay và số dư trung bình trong báo cáo giải trình hàng tháng của họ .

Tín dụng tiêu dùng

Số dư chưa thanh toán giao dịch được báo cáo giải trình bởi những nhà sản xuất tín dụng thanh toán cho những cơ quan báo cáo giải trình tín dụng thanh toán mỗi tháng. Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thường báo cáo giải trình tổng số dư nợ của người vay tại thời gian báo cáo giải trình được phát hành. Một số tổ chức triển khai khác báo cáo giải trình tại một ngày cố định và thắt chặt hàng tháng .Số dư của tổng thể những loại nợ quay vòng và không quay vòng đều được báo cáo giải trình. Với số dư chưa thanh toán giao dịch, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cũng báo cáo giải trình những khoản thanh toán giao dịch quá từ 60 ngày .Việc thanh toán giao dịch đúng hạn và số dư chưa giao dịch thanh toán là những yếu tố số 1 ảnh hưởng tác động đến điểm tín dụng thanh toán của người vay .

Các chuyên gia nói rằng người vay nên cố gắng giữ tổng số dư nợ dưới 40%. Khi tổng số dư nợ giảm, điểm tín dụng của người vay cải thiện. Tuy nhiên, việc thanh toán đúng hạn không dễ cải thiện vì các khoản thanh toán quá hạn là một yếu tố có thể tồn tại trên báo cáo tín dụng trong bảy năm.

Nhìn chung, số dư trung bình không nhất thiết là một phần của chiêu thức tính điểm tín dụng thanh toán. Tuy nhiên, nếu số dư của người vay biến hóa mạnh trong một khoảng chừng thời hạn ngắn ( do trả nợ hoặc nợ tích góp ) sẽ khiến tổng số dư nợ báo cáo giải trình cho TT thôn tin tín dụng thanh toán có độ trễ. Điều này hoàn toàn có thể khiến việc theo dõi và nhìn nhận số dư nợ theo thời hạn thực trở nên khó khăn vất vả .

(Nguồn tham khảo: Average Outstanding Balance, Investopedia)

Thị trường tiền gửi và thị trường tín dụng ngắn hạn là gì?thị trường tiền gửi và thị trường tín dụng thanh toán thời gian ngắn là gì ? 16-01-2020 Dự trữ không phải tiền vay ( Non-Borrowed Reserves ) là gì ? Đặc điểm 05-02-2020 Lãi suất tiền gửi ( Deposit Interest Rate ) là gì ? Cách lãi suất vay tiền gửi được vận dụng bởi những tổ chức triển khai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *