Notional Value là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Notional Value
Tiếng Việt Giá Trị Khái Toán
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Notional Value là gì?

Giá trị ý thức là một thuật ngữ thường được sử dụng để định giá gia tài cơ bản trong thanh toán giao dịch phái sinh. Nó hoàn toàn có thể là tổng giá trị của một vị trí, bao nhiêu giá trị mà một vị trí trấn áp hoặc số tiền đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Thuật ngữ này được sử dụng khi miêu tả những hợp đồng phái sinh trong những tùy chọn, tương lai và thị trường tiền tệ .

  • Notional Value là Giá Trị Khái Toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Notional Value nghĩa là Giá Trị Khái Toán.

Giá trị niềm tin là không hề thiếu trong việc nhìn nhận rủi ro đáng tiếc hạng mục góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể rất hữu dụng khi xác lập tỷ suất phòng ngừa rủi ro đáng tiếc để bù đắp rủi ro đáng tiếc đó .

 

Bạn đang đọc: Notional Value là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Definition: Notional value is a term often used to value the underlying asset in a derivatives trade. It can be the total value of a position, how much value a position controls, or an agreed-upon amount in a contract. This term is used when describing derivative contracts in the options, futures, and currency markets.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ, một quỹ có mức tiếp xúc dài 1.000.000 USD với thị trường vốn cổ phần Hoa Kỳ và người quản lý quỹ muốn bù đắp rủi ro đó bằng các hợp đồng tương lai E-mini S & P 500. Họ sẽ phải bán một lượng tương đương hợp đồng tương lai S & P 500 để phòng ngừa rủi ro tiếp xúc thị trường. Sử dụng ví dụ trên, giá trị nổi bật của mỗi hợp đồng tương lai E-mini S & P 500 là 140.000 đô la và giá trị thị trường là 10.000 đô la.

 

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Notional Value

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Notional Value là gì? (hay Giá Trị Khái Toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Notional Value là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Notional Value / Giá Trị Khái Toán. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.