Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật

Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào các quan hệ dân sự đó. Vậy quyền và nghĩa vụ của họ được hiểu thế nào?

Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự là gì?

Mọi quan hệ pháp luật đều là mối liên hệ pháp lí giữa những chủ thể tham gia vào những quan hệ đó được bộc lộ dưới dạng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia. Vì vậy, nội dung của quan hệ pháp luật dân sự là tổng hợp những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia vào những quan hệ đó .Quyền của một bên tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm của bên kia tạo thành mối liên hệ biện chứng, xích míc và thống nhất trong một quan hệ pháp luật dân sự đơn cử. Không có quyền của một bên thì cũng không có nghĩa vụ và trách nhiệm của bên kia và ngược lại. Trong những quan hệ đơn thuần, hoàn toàn có thể thuận tiện xác lập trong đó một bên chỉ có quyền và một bên chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm ( người cho vay và người vay gia tài … ). Nhưng thường thì, những quan hệ pháp luật dân sự là những quan hệ phức tạp, trong đó những bên có quyền đồng thời có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau ( trong quan hệ mua và bán, cho thuê gia tài … ) .

Quyền dân sự

Theo quy định của pháp luật, quyền dân sự là cách xử sự được phép của người có quyền năng.

Quyền dân sự của những chủ thể trong những quan hệ pháp luật dân sự đơn cử khác nhau thì có nội dung khác nhau ( những xử sự khác nhau tương thích với nội dung của quan hệ đó ) .Chủ thể quyền trong những quan hệ dân sự hoàn toàn có thể thực thi những hành vi khác nhau tương thích với nội dung, mục tiêu của quyền lực đó như chủ sở hữu có những quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt những gia tài thuộc quyền sở hữu của mình trong khuôn khổ pháp luật pháp luật … Thông qua hành vi của mình thoả mãn quyền của mình hoặc quyền nhu yếu người khác ( người có nghĩa vụ và trách nhiệm ) triển khai những hành vi nhất định ( trả tiền, chuyển giao gia tài, làm hoặc không làm một việc … ). Chủ sở hữu hoàn toàn có thể thực thi quyền của mình trải qua hành vi của người khác ( uỷ quyền ) .

Khi quyền dân sự bị vi phạm, chủ thể quyền hoàn toàn có thể sử dụng những giải pháp bảo vệ mà pháp luật được cho phép ( tự bảo vệ, những giải pháp ảnh hưởng tác động … ) hoặc nhu yếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền dân sự của mình khi quyền đó bị xâm hại .

Trong khoa học pháp lí tồn tại khái niệm quyền chủ quan và quyền khách quan. Quyền khách quan là quyền dân sự được pháp luật quy định cho các chủ thể, là nội dung năng lực pháp luật của chủ thể (khả năng có thể có của chủ thể). Quyền chủ quan là quyền dân sự của chủ thể trong một quan hệ dân sự cụ thể đã được xác lập. Quyền chủ quan phải phù hợp với quyền khách quan mà pháp luật đã quy định.

Xem thêm : Chủ thể đặc biệt quan trọng của quan hệ pháp luật dân sự là ai ?

Nghĩa vụ dân sự

Là cách xử sự bắt buộc của người có nghĩa vụ và trách nhiệm. Cách xử sự của những chủ thể cũng rất khác nhau tùy theo từng quan hệ dân sự đơn cử. Trong những quy phạm pháp luật dân sự, những quy phạm tùy nghi được cho phép những chủ thể lựa chọn cách triển khai khi tham gia vào quan hệ dân sự phát huy quyền tự định đoạt của mình. Các quy phạm mệnh lệnh dưới dạng “ cấm không được làm ” hoặc “ phải làm ” có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng .

Từ các quy phạm này, phát sinh nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự. Những nghĩa vụ dạng này do pháp luật quy định cho tất cả các bên tham gia vào quan hệ dân sự không chỉ có ý nghĩa đối với các bên tham gia mà đó còn là nghĩa vụ của các chủ thể và có ý nghĩa đối với Nhà nước, đối với xã hội.

Thông thường, trong những quan hệ dân sự, nghĩa vụ và trách nhiệm của một chủ thể tương ứng với quyền của chủ thể khác – những chủ thể xác lập. Người có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn toàn có thể phải triển khai những hành vi tích cực dưới dạng hành vi ( như trả tiền, giao vật trong mua và bán ; thực thi việc làm trong dịch vụ, gia công … ) .

Trong 1 số ít trường hợp, nội dung của quan hệ pháp luật pháp luật người có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp xử sự có lợi nhất cho họ. ( Ví dụ : Để bồi thường thiệt hại do hành vi gây thiệt hại gây ra, người có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn toàn có thể bồi thường bằng tiền hoặc hiện vật hay sửa chữa thay thế vật phẩm bị hư hỏng ). Nếu người có nghĩa vụ và trách nhiệm không thực thi hoặc triển khai không đúng, không không thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm của họ một cách tự nguyện sẽ bị “ buộc ” phải triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đó. Ngoài ra, nếu do không thực thi hoặc thực thi không đúng, không vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại xảy ra .

Trên đây là nội dung Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.