Tổ trưởng tổ chuyên môn: Chế độ, quyền lợi được hưởng

Giáo viên tổ trưởng tổ chuyên môn là người có nhiệm vụ quan trọng trong việc thiết kế xây dựng và thực thi kế hoạch hoạt động giải trí chung của tổ, phân phối chương trình và những hoạt động giải trí giáo dục khác của nhà trường … Vậy giáo viên tổ trưởng chuyên môn có được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ gì không ?

Mức phụ cấp của tổ trưởng tổ chuyên môn

Tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài hiệu trưởng, hiệu phó, thì tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cũng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Với tổ trưởng chuyên môn, mức phụ cấp chỉ huy được pháp luật tại Mục IV Thông tư 33/2005 / TT-BGD và ĐT đơn cử như sau :
– Mức phụ cấp của tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học phổ thông ( cấp 3 ) là 0,25 .
– Mức phụ cấp của tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học cơ sở ( cấp 2 ) là 0,2 .
– Mức phụ cấp của tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học là 0,2 .
Phụ cấp chức vụ chỉ huy sẽ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chính sách bảo hiểm xã hội .
Phụ cấp chức vụ chỉ huy sẽ được tính bằng : Mức lương cơ sở x Mức phụ cấp
Hiện nay, mức lương cơ sở đang được vận dụng là 1.490.000 đồng .
quy dinh ve to truong to chuyen monQuy định về tổ trưởng tổ chuyên môn (Ảnh minh họa)

Tổ trưởng tổ chuyên môn được giảm tiết dạy

Khoản 5 Điều 8 Quy định phát hành kèm Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT, sửa đổi bổ trợ bởi Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT pháp luật :

Tổ trưởng bộ môn được giảm 03 tiết / tuần .

Như vậy, giáo viên là tổ trưởng tổ chuyên môn sẽ được giảm 03 tiết/tuần so với số tiết dạy quy định đối với giáo viên cùng cấp.

Hiện nay, giáo viên đang vận dụng lao lý về số tiết dạy tại Điều 6 Quy định phát hành kèm Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT, sửa đổi bổ trợ bởi Thông tư 15 năm 2017 :

Định mức tiết dạy là số tiết kim chỉ nan hoặc thực hành thực tế của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, đơn cử như sau :
1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết .
2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông .
Định mức tiết dạy của giáo viên trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở .
Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết so với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết so với giáo viên ở cấp trung học cơ sở .

Theo lao lý trên, với những trường công lập thông thường, số tiết dạy của giáo viên tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường tiểu học được giảm còn 20 tiết / tuần, ở trường cấp 2 còn 16 tiết / tuần, trường cấp 3 còn 14 tiết / tuần .
Ngoài ra, nếu vừa là tổ trưởng tổ chuyên môn, vừa kiêm nhiệm thêm những việc làm chuyên môn khác, giáo viên sẽ liên tục được giảm số tiết dạy .
Trong đó, chính sách giảm định mức tiết dạy pháp luật tại Điều 8 Quy định phát hành kèm Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT, sửa đổi bổ trợ bởi Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT, đơn cử :
– Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 03 tiết / tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 04 tiết / tuần .

– Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 04 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 04 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 03 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm đảm nhiệm phòng học bộ môn được giảm 03 tiết / môn / tuần .
– Giáo viên kiêm nhiệm đảm nhiệm công tác làm việc văn nghệ, thể dục toàn trường, đảm nhiệm vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện ( nếu những công tác làm việc này chưa có cán bộ chuyên trách ) được tính giảm từ 02 – 03 tiết / tuần tùy khối lượng việc làm và do hiệu trưởng quyết định hành động .

Trên đây là các quy định về tổ trưởng tổ chuyên môn. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *