Trịnh Thăng Bình (Phiên bản 1)

Capo ngăn 2

Chẳng có người

[Am]

xấu trên đời

Chẳng có người

[Em]

luôn tuyệt vời

Chỉ

[F]

là mình

[G]

tốt

[C]

với ai

Ai cũng mơ

[Am]

ước cho mình

Nào

[Em]

biết đâu ngày

[F]

mai, tìm được một người

[Am]

chung tình

Người đã có tất

[Am]

cả công danh sự nghiệp trên tay

[Em]

Tính hay

[F]

hay chăm nom

[G]

chăm sóc em

[C]

từng ngày

Đã chắc

[Am]

gì, đã chắc

[Em]

gì người

[F]

tuyệt vời ấy đã

[G]

làm em vui ..

Trọn vòng tay

[Am]

anh ôm siết lấy em

[Em]

như vậy

Trái tim

[F]

anh liên kết

[G]

tim em

[C]

này

Dù nhiều lúc

[Am]

làm em khóc nhưng anh

[Em]

thật lòng

Người tuyệt

[F]

vời làm được như anh

[G]

không ?

Dù mai đây

[Am]

hay sau đó ta có

[Em]

là gì

Tình cảm đôi

[F]

mình vẫn

[G]

luôn luôn diệu

[C]

Dù cho mai

[Am]

đây ai đó sẽ yêu

[Em]

em nhiều

Hạnh phúc

[F]

trong em thật sự là

[G]

bao nhiêu … người

[Am]

tuyệt vời .

Tương tự :Người đã có toàn bộ công danh sự nghiệp trên tayTính hay hay chăm nom chăm sóc em từng ngàyĐã chắc gì, đã chắc gì người tuyệt vời ấy đã làm em vui ..Trọn vòng tay anh ôm siết lấy em vào lòngTrái tim anh khiến tim em rung độngDù nhiều lúc làm em khóc nhưng anh thật lòngNgười tuyệt vời làm được như anh không ?Dù mai đây hay sau đó ta có là gìTình cảm đôi mình vẫn luôn luôn diệu kìDù cho mai đây ai đó sẽ yêu em nhiềuHạnh phúc trong em thật sự là bao nhiêu … người tuyệt vời …Người đã có toàn bộ sự nghiệp trên tayTính hay hay chăm nom chăm sóc em từng ngàyĐã chắc gì, đã chắc gì người tuyệt vời ấy đã làm em vui ..Lên nữa tone

Trọn vòng

[A # m]

tay anh ôm siết lấy em

[Fm]

vào lòng

Trái tim

[F #]

anh khiến

[G #]

tim em rung

[C #]

động

Dù đôi

[A # m]

khi làm em khóc nhưng anh

[Fm]

thật lòng

Người tuyệt

[F #]

vời làm được như anh

[G #]

không ?

Dù mai đây

[A # m]

hay sau đó ta có

[Fm]

là gì

Tình cảm

[F #]

đôi mình vẫn

[G #]

luôn

[C #]

luôn diệu kì

Dù cho mai

[A # m]

đây ai đó sẽ yêu

[Fm]

em nhiều

Hạnh phúc

[F #]

trong em thật

[G #]

sự là bao

[A # m]

nhiêu … người tuyệt vời …

Chẳng có

[A # m]

gì xấu trên đời

Chẳng có người

[Fm]

luôn tuyệt vời

Chỉ là

[F #]

mình

[G #]

tốt với

[C #]

ai

Ai cũng mơ

[A # m]

ước cho mình

Nào

[Fm]

biết đâu ngày mai

[G #]

,tìm được một

[A # m]

người yêu mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.