Người làm chứng là gì? Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng?

Người làm chứng là gì?

Người làm chứng là người biết được những diễn biến tương quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền triển khai tố tụng triệu tập đến làm chứng .

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về những trường hợp không được làm chứng;

“ 2. Những người sau đây không được làm chứng :

a) Người bào chữa của người bị buộc tội;

b ) Người do điểm yếu kém về tinh thần hoặc sức khỏe thể chất mà không có năng lực nhận thức được những diễn biến tương quan nguồn tin về tội phạm, về vụ án hoặc không có năng lực khai báo đúng đắn. ”

Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng

Theo quy định tại Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

“ 3. Người làm chứng có quyền :
a ) Được thông tin, lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều này ;
b ) Yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng con người, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, gia tài và quyền, quyền lợi hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị rình rập đe dọa ;
c ) Khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực thi tố tụng tương quan đến việc mình tham gia làm chứng ;
d ) Được cơ quan triệu tập giao dịch thanh toán ngân sách đi lại và những ngân sách khác theo lao lý của pháp lý .
4. Người làm chứng có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền thực thi tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt mà không vì nguyên do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc xử lý nguồn tin về tội phạm, khởi tố, tìm hiểu, truy tố, xét xử thì hoàn toàn có thể bị dẫn giải ;
b ) Trình bày trung thực những diễn biến mà mình biết tương quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và nguyên do biết được những diễn biến đó .
5. Người làm chứng khai báo gian dối hoặc phủ nhận khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không vì nguyên do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của Bộ luật hình sự .
6. Cơ quan, tổ chức triển khai nơi người làm chứng thao tác hoặc học tập có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện kèm theo để họ tham gia tố tụng. ”

Tư vấn quy định về người làm chứng, quyền và nghĩa vụ của người làm chứng

Thứ nhất: Người làm chứng

Người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng

Người làm chứng là người biết được những diễn biến của vụ án. Họ hoàn toàn có thể trực tiếp nhìn thấy, hoặc trực tiếp nghe thấy, hoặc hoàn toàn có thể nghe người khác kể lại những diễn biến tương quan đến vụ án. Người làm chứng là người không hề sửa chữa thay thế trong tố tụng, bới lẽ họ tham gia tố tụng không phụ thuộc vào vào ý chí của họ hay ý chí của những người thực thi tố tụng, mà do chính họ biết được những diễn biến của vụ án bàng việc nhìn thấy hay nghe được .
Người làm chứng là người nhìn thấy hoặc nghe thấy, tức là có năng lực nhận thức và năng lực khai báo cho nên vì thế nếu người làm chứng có điểm yếu kém về sức khỏe thể chất hoặc ý thức mà không có năng lực khai báo đúng đắn thì không hề trở thành người làm chứng. Trong trường hợp có sự hoài nghi người biết được những diễn biến có tương quan đến vụ án là người có điểm yếu kém về sức khỏe thể chất hoặc niềm tin, thì thiết yếu phải triển khai giám định .

Quy định về người làm chứng, quyền và nghĩa vụ người làm chứng

Thứ hai: Những người không được làm chứng

Để bảo vệ tính khách quan của vụ án, Bộ luật tố tụng hình sự pháp luật rõ những trường hợp không được làm chứng. Theo khoản 2 điều luật đang được phản hồi, những người sau đây không được chứng :
– Người bào chữa cho bị can, bị cáo ;
– Người do có điểm yếu kém về tinh thần hoặc sức khỏe thể chất mà không có năng lực nhận thức được những diễn biến của vụ án hoặc không có năng lực khai báo đúng đắn .

Thứ ba: Quyền của người làm chứng

Theo khoản 3 điều luật đang được phản hồi, người làm chứng có những quyền sau đây :
– Quyền được thông tin, lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều này ;
– Quyền nhu yếu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng con người, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, gia tài và quyền, quyền lợi hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị rình rập đe dọa ;
– Quyền khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực thi tố tụng tương quan đến việc mình tham gia làm chứng ;
– Quyền được cơ quan triệu tập thanh toán giao dịch ngân sách đi lại và những ngân sách khác theo lao lý của pháp lý .
Các cơ quan triển khai tố tụng và những người triển khai tố tụng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho người làm chứng được triển khai những quyền của họ .

Thứ tư: Nghĩa vụ của người làm chứng

Người làm chứng có những nghĩa vụ nhất định. Theo khoản 4 Điều luật đang được bình luận, người làm chứng có các nghĩa vụ sau:

– Nghĩa vụ xuất hiện theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền triển khai tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt mà không vì nguyên do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc xử lý nguồn tin về tội phạm, khởi tố, tìm hiểu, truy tố, xét xử thì hoàn toàn có thể bị dẫn giải ;
– Nghĩa vụ trình diễn trung thực những diễn biến mà mình biết tương quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và nguyên do biết được những diễn biến đó .
Bộ luật tố tụng hình sự pháp luật rõ những trường hợp người làm chứng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Người làm chứng khai báo gian dối hoặc phủ nhận khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không vì nguyên do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của Bộ luật hình sự .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.