Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên – Viện KSND tỉnh Phú Yên: trong 6 tháng đầu năm 2014, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo nghị quyết 37/2012/QH13 của quốc hội

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2012/QH13 của Quốc Hội, bước đầu đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Hệ thống chỉ tiêu của Ngành và Nghị quyết số 37/2012/QH13, số 63/2012/QH13.


Tích cực đổi mới về tổ chức và hoạt động, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra và đưa ra truy tố, xét xử kịp thời các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng, ma túy và những vụ án gây nhiều bức xúc ở địa phương, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Viện KSND tỉnh và các VKSND huyện, thị xã, thành phố đã áp dụng đồng bộ các giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kết quả đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết 37/2012/QH13 đề ra như tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, vượt chỉ tiêu 10%; truy tố bị can đúng tội danh đạt 100%, vượt chỉ tiêu 05 %; tỷ lệ Tòa án xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm án hình sự chấp nhận kháng nghị của VKS đạt 100%, vượt chỉ tiêu 30%. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2013 như tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 90% (tăng 3,1%), không xảy ra án đình chỉ do không phạm tội hoặc hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế, không có trường hợp nào VKS truy tố Toà tuyên bị cáo không phạm tội; bàn chọn và giải quyết án trọng điểm đạt 15,1% (tăng 9,7%); tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chiếm 3,3% (giảm 0,4%)…

Ðồng thời, Viện KSND tỉnh và các VKS cấp huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; thường xuyên phát hiện và kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra, tòa án, thi hành án…; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại vi phạm và tội phạm, khắc phục cơ bản tình trạng án oan, sai trong điều tra, truy tố và xét xử, hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm. Tích cực kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự và hành chính, kinh doanh thương mại; trong thi hành án hình sự, dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ðội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, rèn luyện về bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp. 

OANH KIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *