Tải Nghị định 96/2016/NĐ-CP đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh…

Tải Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016 / NĐ-CP pháp luật về khoanh vùng phạm vi quản trị những ngành nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh, trật tự, những nguyên tắc hoạt động giải trí và quản trị ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại, lao lý về những hành vi bị nghiêm cấm … Nghị định 96/2016 / NĐ-CP phát hành vào ngày 01/07/2016 và có hiệu lực hiện hành vào ngày 01/07/2017 .

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 96/2016/NĐ-CP

TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Căn cứ Luật tổ chức triển khai nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ;
Căn cứ Luật góp vốn đầu tư ngày 26 tháng 11 năm năm trước ;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm năm trước ;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm năm trước ;
Theo ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an ;
nhà nước phát hành Nghị định lao lý điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh, trật tự so với một số ít ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này pháp luật điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh, trật tự, công tác làm việc quản trị nhà nước và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể trong hoạt động giải trí ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh, trật tự trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý

  1. Sản xuất con dấu, gồm : Sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình hình tượng, con dấu không có hình hình tượng theo pháp luật của pháp lý về quản trị và sử dụng con dấu .
  2. Kinh doanh công cụ tương hỗ, gồm : Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán công cụ tương hỗ, đạn sử dụng cho công cụ tương hỗ và phụ kiện của công cụ tương hỗ ; thay thế sửa chữa công cụ tương hỗ .
  3. Kinh doanh những loại pháo, gồm : Sản xuất, gia công, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán những loại pháo hoa, những loại pháo khác và thuốc pháo theo lao lý của pháp lý về quản trị, sử dụng pháo .
  4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm : Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có gia tài hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ cầm đồ để cầm đồ .
  5. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm : Sử dụng giải pháp vật lý trị liệu để xoa bóp ( massage ), tẩm quất Giao hàng sức khỏe thể chất con người .

Hoạt động xoa bóp thuộc cơ sở y tế Giao hàng chữa bệnh và cơ sở xử lý việc làm cho người khuyết tật không thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Nghị định này .

  1. Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, gồm : Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu ưu tiên của xe cơ giới .
  2. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm : Dịch Vụ Thương Mại bảo vệ con người, gia tài, tiềm năng và những hoạt động giải trí hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .

Hoạt động bảo vệ những đối tượng người tiêu dùng, tiềm năng thuộc Danh mục Nhà nước lao lý do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có nghĩa vụ và trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và hoạt động giải trí bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo lao lý tại Nghị định số 06/2013 / NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 pháp luật về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì không thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Nghị định này .

  1. Kinh doanh súng bắn sơn, gồm : Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán súng bắn sơn, đạn sử dụng cho súng bắn sơn và phụ kiện của súng bắn sơn ; sửa chữa thay thế súng bắn sơn ; đáp ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn .
  2. Kinh doanh game show điện tử có thưởng dành cho người quốc tế .

10. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm : Các hoạt động giải trí dịch vụ đòi nợ tiền, gia tài hợp pháp cho cơ
( … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. )

Bạn có thể tải Nghị định 96/2016/NĐ-CP: Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Bài viết tìm hiểu thêm :

       Để được tư vấn về Tải Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, xin liên hệ Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia theo số điện thoại 07.05.06.8600 hoặc gửi câu hỏi về Email: dienhoa10h@gmail.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.

Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia xin chân thành cám ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *