Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nghị định 136 / năm nay / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221 / 2013 / NĐ-CP pháp luật chính sách vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nghị định 136/2016/NĐ-CP

     Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2016/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, về: Đối tượng, hồ sơ đề nghị áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thẩm quyền xác định người nghiện ma túy; chế độ lao động…

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số : 136 / năm nay / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221 / 2013 / NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

     Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

     Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

     Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

     Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 221/2013/NĐ-CP).

     Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ trợ như sau :

     “Điều 3. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú không thay đổi, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định hành động vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định hành động vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện .
2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú không thay đổi, bị chấm hết thi hành quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã do nghiện ma túy .
3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú không thay đổi. ”
2. Điều 9 được sửa đổi, bổ trợ như sau :

     “Điều 9. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú không thay đổi :
a ) Bản tóm tắt lý lịch của người bị ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ;
b ) Bản tường trình của người bị ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ ;
c ) Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc phiếu xét nghiệm có tác dụng dương thế với chất ma túy tại thời gian lập hồ sơ ;
d ) Bản sao giấy ghi nhận đã chấp hành xong quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã so với trường hợp lao lý tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này hoặc bản sao Quyết định chấm hết thi hành quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã so với trường hợp lao lý tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này .
2. Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú không thay đổi :

     a) Tài liệu quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này;

b ) Phiếu vấn đáp tác dụng của người có thẩm quyền pháp luật tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này về thực trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ;
c ) Tài liệu xác lập người nghiện ma túy không có nơi cư trú không thay đổi. ”
3. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ trợ như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Bạn hoàn toàn có thể tải Nghị định 136 / năm nay / NĐ-CP tại đây :

     >>> Tải Nghị định 136/2016/NĐ-CP

Bài viết tìm hiểu thêm :

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị định 136/2016/NĐ-CP, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: dienhoa10h@gmail.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.