Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : 210 / 2013 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này pháp luật 1 số ít khuyến mại và tương hỗ góp vốn đầu tư bổ trợ của Nhà nước dành cho những doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng       

1. Nghị định này vận dụng so với nhà đầu tư nhận tặng thêm và tương hỗ là doanh nghiệp được xây dựng và ĐK hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý Nước Ta. 2. Các cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan trong việc triển khai chủ trương tặng thêm và tương hỗ theo pháp luật tại Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không gồm có địa phận của phường, Q. thuộc thị xã, thành phố. 2. Lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyễn mãi thêm góp vốn đầu tư gồm có những ngành, nghề được pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này và những ngành, nghề khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ. 3. Dự án nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyễn mãi thêm góp vốn đầu tư là dự án Bất Động Sản thuộc nghành nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyến mại góp vốn đầu tư triển khai tại địa phận thuộc Danh mục địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo pháp luật pháp lý về góp vốn đầu tư. 4. Dự án nông nghiệp tặng thêm góp vốn đầu tư là dự án Bất Động Sản thuộc nghành nghề dịch vụ nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyến mại góp vốn đầu tư thực thi tại địa phận thuộc Danh mục địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả theo lao lý pháp lý về góp vốn đầu tư. 5. Dự án nông nghiệp khuyến khích góp vốn đầu tư là dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành nghề dịch vụ nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyến mại góp vốn đầu tư thực thi tại vùng nông thôn.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

1. Nhà góp vốn đầu tư khi kiến thiết xây dựng vùng nguyên vật liệu mà có hợp đồng link sản xuất nguyên vật liệu không thay đổi với người dân được ưu tiên trước xem xét tặng thêm, tương hỗ góp vốn đầu tư. 2. Trong cùng một thời hạn, nếu doanh nghiệp có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được hưởng nhiều mức khuyến mại, tương hỗ góp vốn đầu tư khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn vận dụng mức khuyến mại, tương hỗ góp vốn đầu tư có lợi nhất. 3. Các dự án Bất Động Sản đã sử dụng vốn tín dụng thanh toán khuyễn mãi thêm, vốn bảo lãnh tín dụng thanh toán của Nhà nước không thuộc đối tượng người dùng sử dụng nguồn vốn tương hỗ từ ngân sách pháp luật tại Nghị định này.

Chương 2.

ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 5. Miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp đặc biệt quan trọng tặng thêm góp vốn đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đó. 2. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp tặng thêm góp vốn đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 70 % tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đó. 3. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp khuyến khích góp vốn đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 50 % tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đó.

Điều 6. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp tặng thêm góp vốn đầu tư, dự án Bất Động Sản nông nghiệp khuyến khích góp vốn đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được vận dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương pháp luật. 2. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyến mại góp vốn đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án Bất Động Sản triển khai xong đi vào hoạt động giải trí. 3. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp tặng thêm góp vốn đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày dự án Bất Động Sản triển khai xong đi vào hoạt động giải trí. 4. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp khuyến khích góp vốn đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày dự án Bất Động Sản triển khai xong đi vào hoạt động giải trí. 5. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyến mại góp vốn đầu tư, dự án Bất Động Sản nông nghiệp khuyễn mãi thêm góp vốn đầu tư, dự án Bất Động Sản nông nghiệp khuyến khích góp vốn đầu tư được miễn tiền thuê đất so với diện tích quy hoạnh đất kiến thiết xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất Giao hàng phúc lợi công cộng.

Điều 7. Hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyến mại góp vốn đầu tư nếu thuê đất, thuê mặt nước của hộ mái ấm gia đình, cá thể để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đó thì được Nhà nước tương hỗ 20 % tiền thuê đất, thuê mặt nước theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này cho 5 năm tiên phong kể từ khi hoàn thành xong kiến thiết xây dựng cơ bản. 2. Khuyến khích nhà đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyến mại góp vốn đầu tư, dự án Bất Động Sản nông nghiệp khuyến mại góp vốn đầu tư, dự án Bất Động Sản nông nghiệp khuyến khích góp vốn đầu tư tích tụ đất hình thành vùng nguyên vật liệu trải qua hình thức hộ mái ấm gia đình, cá thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất so với những dự án Bất Động Sản không thuộc trường hợp Nhà nước tịch thu đất.

Điều 8. Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyễn mãi thêm góp vốn đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại Nghị định này. 2. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp tặng thêm góp vốn đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được giảm 50 % tiền sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại Nghị định này.

Chương 3.

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 9. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản nông nghiệp đặc biệt quan trọng khuyến mại góp vốn đầu tư, khuyến mại góp vốn đầu tư và khuyến khích góp vốn đầu tư được ngân sách nhà nước tương hỗ như sau : a ) Hỗ trợ 70 % kinh phí đầu tư huấn luyện và đào tạo nghề trong nước. Mỗi lao động chỉ được tương hỗ huấn luyện và đào tạo một lần và thời hạn huấn luyện và đào tạo được tương hỗ kinh phí đầu tư không quá 6 tháng. Mức kinh phí đầu tư giảng dạy phải tương thích với những pháp luật hiện hành. Trường hợp nhà đầu tư tuyển dụng lao động dài hạn chưa qua huấn luyện và đào tạo nghề, đang sinh sống trong rừng đặc dụng để huấn luyện và đào tạo và sử dụng, góp thêm phần bảo vệ rừng đặc dụng thì doanh nghiệp được tương hỗ ngân sách giảng dạy trực tiếp một lần tại doanh nghiệp cho mỗi lao động là 3 triệu đồng / 3 tháng. b ) Hỗ trợ 50 % ngân sách quảng cáo doanh nghiệp và loại sản phẩm trên những phương tiện thông tin đại chúng ; 50 % kinh phí đầu tư tham gia triển lãm hội chợ trong nước ; được giảm 50 % phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ cơ quan triển khai thương mại của Nhà nước. c ) Hỗ trợ 70 % kinh phí đầu tư thực thi đề tài nghiên cứu và điều tra tạo ra công nghệ tiên tiến mới do doanh nghiệp chủ trì thực thi nhằm mục đích triển khai dự án Bất Động Sản, hoặc doanh nghiệp mua bản quyền công nghệ tiên tiến thực thi dự án Bất Động Sản ; được tương hỗ 30 % tổng kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư mới để triển khai dự án Bất Động Sản sản xuất thử nghiệm. 2. Các khoản tương hỗ nêu tại Điểm a và b Khoản 1 Điều này được triển khai theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Tổng những khoản tương hỗ cho một dự án Bất Động Sản tối đa không quá 10 % tổng mức góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản và không quá 1 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng tương hỗ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, những tương hỗ này được tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp khi quyết toán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Các khoản tương hỗ so với những dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt lao lý tại Điểm c Khoản 1 Điều này được lấy từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến vương quốc, Quỹ thay đổi công nghệ tiên tiến vương quốc và Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến của những bộ, tỉnh và thành phố thường trực Trung ương và từ nguồn vốn tương hỗ từ ngân sách nhà nước theo Nghị định này, mức tương hỗ tối đa không quá 3 tỷ đồng / dự án Bất Động Sản.

Điều 10. Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung chuyên sâu công nghiệp được ngân sách nhà nước tương hỗ như sau : a ) Hỗ trợ thấp nhất 2 tỷ đồng / dự án Bất Động Sản để thiết kế xây dựng hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, giải quyết và xử lý chất thải và mua thiết bị. Đối với những dự án Bất Động Sản có hiệu suất giết mổ lớn hơn so với lao lý tại Điểm a Khoản 2 Điều này thì mức tương hỗ được tăng tương ứng. b ) Trường hợp dự án Bất Động Sản chưa có đường giao thông vận tải, mạng lưới hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án Bất Động Sản thì ngoài mức tương hỗ theo lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều này, dự án Bất Động Sản còn được tương hỗ thêm 70 % ngân sách và không quá 5 tỷ đồng góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng những khuôn khổ trên. 2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được hưởng tương hỗ lao lý tại Khoản 1 Điều này phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau đây : a ) Công suất giết mổ một ngày đêm của mỗi dự án Bất Động Sản phải đạt tối thiểu 400 con gia súc hoặc 4.000 con gia cầm hoặc 200 gia súc và 2000 con gia cầm. b ) Nằm trong khu quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung chuyên sâu công nghiệp được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận đồng ý được cho phép góp vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt. c ) Bảo đảm vệ sinh thú y, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo những lao lý của pháp lý về thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ thiên nhiên và môi trường. d ) Nhà góp vốn đầu tư phải sử dụng tối thiểu 30 % lao động tại địa phương.

Điều 11. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc có quy mô nuôi tập trung chuyên sâu được ngân sách nhà nước tương hỗ như sau : a ) Hỗ trợ 3 tỷ đồng / dự án Bất Động Sản, riêng so với chăn nuôi bò sữa cao sản mức tương hỗ là 5 tỷ đồng / dự án Bất Động Sản để kiến thiết xây dựng hạ tầng về giải quyết và xử lý chất thải, giao thông vận tải, điện, nước, nhà xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị. b ) Trường hợp dự án Bất Động Sản chưa có đường giao thông vận tải, mạng lưới hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án Bất Động Sản thì ngoài mức tương hỗ theo pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều này, dự án Bất Động Sản còn được tương hỗ 70 % ngân sách và không quá 5 tỷ đồng để góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng những khuôn khổ trên. c ) Ngoài tương hỗ hạ tầng lao lý tại Điểm a và b nêu trên, nếu dự án Bất Động Sản nhập giống gốc cao sản vật nuôi được tương hỗ không quá 40 % ngân sách nhập giống gốc ; tương hỗ nhập bò sữa giống từ những nước tăng trưởng cho doanh nghiệp nuôi trực tiếp và nuôi phân tán trong những hộ mái ấm gia đình là 10 triệu đồng / con so với tỉnh đã có đàn bò sữa trên 5.000 con và tương hỗ 15 triệu đồng / con so với những tỉnh còn lại ( hoàn toàn có thể lập dự án Bất Động Sản riêng ). 2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được hưởng tương hỗ theo lao lý tại Điểm a và b, Khoản 1 Điều này phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau đây : a ) Có quy mô chăn nuôi liên tục tập trung chuyên sâu từ 1.000 con trở lên so với lợn thịt ; hoặc từ 500 con trở lên so với trâu, bò, dê, cừu thịt ; hoặc từ 200 con so với bò thịt cao sản nhập ngoại ; hoặc từ 500 con so với bò sữa cao sản. b ) Dự án nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận đồng ý được cho phép góp vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt. c ) Bảo đảm vệ sinh thú y, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo những pháp luật của pháp lý về thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ thiên nhiên và môi trường. d ) Nhà góp vốn đầu tư phải sử dụng tối thiểu 30 % lao động tại địa phương.

Điều 12. Hỗ trợ trồng cây dược liệu, cây mắc ca (macadamia)        

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản trồng cây dược liệu, cây mắc ca có quy mô từ 50 ha trở lên được ngân sách nhà nước tương hỗ 15 triệu đồng / ha để kiến thiết xây dựng đồng ruộng, cây giống. Hỗ trợ kiến thiết xây dựng cơ sở sản xuất giống cây mắc ca quy mô 500.000 cây giống / năm trở lên, mức tương hỗ tối đa là 70 % ngân sách góp vốn đầu tư / cơ sở và không quá 2 tỷ đồng. 2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được hưởng tương hỗ lao lý tại Khoản 1 Điều này phải nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận đồng ý được cho phép góp vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt ; cây dược liệu nằm trong hạng mục pháp luật ưu tiên và khuyến khích tăng trưởng của Bộ Y tế. Nhà góp vốn đầu tư phải sử dụng tối thiểu 30 % lao động tại địa phương.

Điều 13. Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng hải sản trên biển

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư nuôi trồng món ăn hải sản tập trung chuyên sâu trên biển hoặc ven hải đảo được ngân sách nhà nước tương hỗ như sau : a ) Hỗ trợ 100 triệu đồng cho 100 m3 lồng nuôi so với nuôi trồng món ăn hải sản ở vùng biển xa cách bờ trên 6 hải lý hoặc ven hải đảo. b ) Hỗ trợ 40 triệu đồng cho 100 m3 lồng so với nuôi trồng món ăn hải sản ở vùng biển gần bờ. 2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được hưởng tương hỗ lao lý tại Khoản 1 Điều này phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau : a ) Nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận đồng ý được cho phép góp vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt. b ) Dự án có quy mô nuôi tối thiểu 5 ha hoặc có 10 lồng nuôi từ trên 100 m3 / lồng trở lên. c ) Bảo đảm những nhu yếu về bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo lao lý của pháp lý bảo vệ môi trường tự nhiên. d ) Nhà góp vốn đầu tư phải sử dụng tối thiểu 30 % lao động tại địa phương.

Điều 14. Hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sắn, sấy phụ phẩm thủy sản, chế biến cà phê

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sắn, sấy phụ phẩm thủy hải sản, chế biến cafe theo giải pháp ướt được ngân sách nhà nước tương hỗ như sau : a ) Hỗ trợ 2 tỷ đồng / dự án Bất Động Sản so với sấy lúa, ngô, khoai, sắn ; sấy phụ phẩm thủy hải sản để thiết kế xây dựng hạ tầng về giao thông vận tải, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị. b ) Hỗ trợ 3 tỷ đồng / dự án Bất Động Sản chế biến cafe theo chiêu thức ướt để kiến thiết xây dựng hạ tầng về giao thông vận tải, điện, nước, nhà xưởng, giải quyết và xử lý chất thải và mua thiết bị. 2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được hưởng tương hỗ theo lao lý tại Khoản 1 Điều này phải bảo vệ những điều kiện kèm theo : a ) Công suất cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sắn phải đạt tối thiểu 150 tấn loại sản phẩm / ngày ; sấy phụ phẩm thủy hải sản đạt tối thiểu 50 tấn mẫu sản phẩm / ngày ; chế biến cafe theo giải pháp ướt đạt tối thiểu 5.000 tấn loại sản phẩm / năm. b ) Dự án nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận đồng ý được cho phép góp vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt.

c) Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

d ) Nhà góp vốn đầu tư phải sử dụng tối thiểu 30 % lao động và 60 % nguyên vật liệu lúa, ngô, khoai, sắn, phụ phẩm thủy hải sản và cafe tại địa phương.

Điều 15. Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

1. Nhà góp vốn đầu tư trong nước có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xí nghiệp sản xuất chế biến gỗ rừng trồng ; tre công nghiệp được ngân sách nhà nước tương hỗ như sau : a ) Hỗ trợ góp vốn đầu tư 20 tỷ đồng / nhà máy sản xuất sản xuất gỗ MDF quy mô trên 30.000 m3 MDF / năm trở lên ; tương hỗ góp vốn đầu tư 10 tỷ đồng / xí nghiệp sản xuất so với những nhà máy sản xuất chế biến ván dăm, tre ép công nghiệp có quy mô trên 20.000 m3 trở lên để thiết kế xây dựng hạ tầng về giao thông vận tải, điện, nước, nhà xưởng và giải quyết và xử lý chất thải. b ) Hỗ trợ ngân sách luân chuyển loại sản phẩm với mức 1.500 đồng / tấn / km ; khoảng cách được tính từ khu vực đặt nhà máy sản xuất đến TT thành phố Thành Phố Hà Nội, hoặc TT thành phố TP. Đà Nẵng, hoặc TT thành phố Hồ Chí Minh theo đường xe hơi gần nhất ; khối lượng luân chuyển tính theo hiệu suất thiết bị trong thực tiễn xí nghiệp sản xuất ; thời hạn tính tương hỗ là 5 năm, tổng tương hỗ được chia làm ba lần, kinh phí đầu tư tương hỗ ngay sau khi hoàn thành xong xí nghiệp sản xuất bảo vệ tối thiểu 70 % tổng số kinh phí đầu tư tương hỗ. 2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được hưởng tương hỗ pháp luật tại Khoản 1 Điều này phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau : a ) Dự án được đồng ý chấp thuận được cho phép góp vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. b ) Các nhà máy sản xuất sản xuất ván MDF, ván dăm phải phối hợp với sản xuất ván sàn, ván thanh, ván ghép thanh, ván ép để tránh tiêu tốn lãng phí tài nguyên ; sản lượng của loại sản phẩm phối hợp này được tính vào hiệu suất tương hỗ luân chuyển. c ) Thiết bị được sản xuất tại những nước tăng trưởng ; trường hợp sản xuất tại những nước đang tăng trưởng thì thiết bị phải mới 100 %. Nhà máy không được dời địa phận ĐK sản xuất trong vòng 20 năm. d ) Diện tích rừng trồng và nguyên vật liệu hiện có trên địa phận tỉnh phải đủ cho nhà máy sản xuất hoạt động giải trí tối thiểu 60 % hiệu suất trong 5 năm tiên phong. Dự án phải sử dụng tối thiểu 30 % lao động địa phương. đ ) Tổng hiệu suất thiết bị trong thực tiễn của những nhà máy sản xuất được tương hỗ luân chuyển không quá 200.000 tấn cho mỗi tỉnh. e ) Đối với tỉnh đã có nhà máy sản xuất sản xuất bột giấy quy mô từ 50.000 tấn / năm trở lên không thuộc đối tượng người tiêu dùng tương hỗ. g ) Bảo đảm những nhu yếu về bảo vệ môi trường tự nhiên theo pháp luật của pháp lý bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Điều 16. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

1. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xí nghiệp sản xuất hoặc cơ sở dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thủy hải sản ; cơ sở sản xuất loại sản phẩm phụ trợ ; sản xuất thiết bị cơ khí để dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thủy hải sản được ngân sách nhà nước tương hỗ như sau : a ) Hỗ trợ không quá 60 % ngân sách và tổng mức tương hỗ không quá 5 tỷ đồng / dự án Bất Động Sản để kiến thiết xây dựng hạ tầng về giải quyết và xử lý chất thải, giao thông vận tải, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án Bất Động Sản. b ) Hỗ trợ không quá 70 % ngân sách giải quyết và xử lý chất thải cho những xí nghiệp sản xuất chế biến nông, lâm, thủy hải sản quy mô lớn, đã góp vốn đầu tư, sử dụng nhiều lao động, có ảnh hưởng tác động lớn đến kinh tế tài chính, xã hội địa phương. c ) Hỗ trợ ngân sách luân chuyển mẫu sản phẩm với mức 1.500 đồng / tấn / km ; khoảng cách tương hỗ được tính từ khu vực đặt xí nghiệp sản xuất hoặc cơ sở dữ gìn và bảo vệ, chế biến đến TT tỉnh, thành phố thường trực Trung ương của địa phương đó theo đường xe hơi gần nhất ; khối lượng luân chuyển tính theo hiệu suất thực tiễn nhà máy sản xuất ; tương hỗ một lần ngay sau khi triển khai xong góp vốn đầu tư ; thời hạn tính tương hỗ là 5 năm. d ) Ngoài tương hỗ theo pháp luật tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này, nếu dự án Bất Động Sản chưa có đường giao thông vận tải, mạng lưới hệ thống điện, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước đến hàng rào dự án Bất Động Sản thì được tương hỗ thêm 70 % ngân sách và tổng mức tương hỗ không quá 5 tỷ đồng / dự án Bất Động Sản để góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng những khuôn khổ nêu trên ( hoàn toàn có thể lập dự án Bất Động Sản riêng ). 2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được hưởng tương hỗ lao lý tại Khoản 1 Điều này phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau : a ) Giá trị loại sản phẩm sau chế biến tăng tối thiểu 2 lần so với giá trị nguyên vật liệu thô bắt đầu. b ) Bảo đảm tiêu chuẩn bảo đảm an toàn thực phẩm theo lao lý của pháp lý về bảo đảm an toàn thực phẩm và quy mô hiệu suất tối thiểu theo lao lý của cơ quan có thẩm quyền. c ) Nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đồng ý chấp thuận được cho phép góp vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt. d ) Bảo đảm những nhu yếu về bảo vệ môi trường tự nhiên theo lao lý của pháp lý bảo vệ môi trường tự nhiên. đ ) Dự án không thuộc những đối tượng người dùng pháp luật tại Điều 14 và Điều 15 của Nghị định này. e ) Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản chế biến, dữ gìn và bảo vệ nông lâm thủy hải sản phải sử dụng tối thiểu 30 % lao động và 60 % nguyên vật liệu nông lâm thủy hải sản chính tại địa phương.

Điều 17. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư

1. Nguồn vốn tương hỗ góp vốn đầu tư theo pháp luật tại Nghị định này gồm có ngân sách TW tương hỗ có tiềm năng cho ngân sách địa phương ; vốn lồng ghép từ những chương trình dự án Bất Động Sản và ngân sách địa phương ; hàng năm những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương dành từ 2 – 5 % ngân sách địa phương để thực thi. giá thành TW tương hỗ cho ngân sách địa phương theo nguyên tắc sau : a ) Đối với địa phương nhận cân đối từ ngân sách TW trên 70 % ngân sách, được ngân sách TW tương hỗ tối đa 80 % kinh phí đầu tư thực thi. b ) Đối với địa phương nhận cân đối từ ngân sách TW từ 50 – 70 % ngân sách, được ngân sách TW tương hỗ tối đa 70 % kinh phí đầu tư triển khai. c ) Đối với địa phương nhận cân đối từ ngân sách TW dưới 50 % ngân sách, được ngân sách TW tương hỗ tối đa 60 % kinh phí đầu tư thực thi. d ) Đối với địa phương có cân đối ngân sách về TW thì ngân sách địa phương tự cân đối triển khai. đ ) Đối với những dự án Bất Động Sản thực thi ở vùng biên giới, hải đảo, dự án Bất Động Sản công nghệ cao được tương hỗ từ ngân sách TW. e ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng, tương hỗ có tiềm năng hàng năm cho ngân sách địa phương, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định hành động để triển khai chủ trương này. 2. Cơ chế tương hỗ góp vốn đầu tư a ) Ngân sách chi tiêu TW chỉ tương hỗ cho dự án Bất Động Sản có mức cần tương hỗ trên 2 tỷ đồng. Chi tiêu địa phương tương hỗ cho dự án Bất Động Sản còn lại, gồm cả những dự án Bất Động Sản lớn hơn 2 tỷ đồng nhưng không sử dụng ngân sách TW. b ) Chi tiêu nhà nước thực thi tương hỗ sau góp vốn đầu tư ; khi khuôn khổ góp vốn đầu tư, gói thầu của dự án Bất Động Sản triển khai xong thì được giải ngân cho vay 70 % mức vốn tương hỗ theo khuôn khổ, gói thầu ; sau khi dự án Bất Động Sản hoàn thành xong góp vốn đầu tư và được nghiệm thu sát hoạch thì được giải ngân cho vay 30 % mức vốn tương hỗ còn lại. c ) Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động giao tổng mức tương hỗ và hạng mục dự án Bất Động Sản được tương hỗ cho những địa phương ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức vốn tương hỗ cho từng dự án Bất Động Sản. d ) Đối với những doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế và doanh nghiệp do Nhà nước chiếm hữu 100 % vốn điều lệ sẽ do Thủ tướng Chính phủ pháp luật về nguồn vốn và thủ tục tương hỗ góp vốn đầu tư. đ ) Phần vốn tương hỗ từ ngân sách nhà nước được coi như phần vốn đối ứng của doanh nghiệp, nhà nước bảo lãnh phần vốn này khi doanh nghiệp vay vốn góp vốn đầu tư từ ngân hàng nhà nước thương mại để triển khai dự án Bất Động Sản đó.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ương

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư : a ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục triển khai khuyễn mãi thêm tương hỗ theo pháp luật tại Nghị định này. Quy định chuyển mức tương hỗ theo tỷ suất Xác Suất được pháp luật tại Điều 11, 12 và 16 của Nghị định này thành giá trị tuyệt đối để thực thi. b ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối nguồn vốn từ ngân sách TW tương hỗ có tiềm năng cho ngân sách địa phương, trình cấp thẩm quyền quyết định hành động. c ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm tra tương hỗ so với những dự án Bất Động Sản được tương hỗ từ ngân sách TW. d ) Xây dựng kế hoạch tiến hành thực thi Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ phát hành, đôn đốc những Bộ, ngành và địa phương thực thi Nghị định. đ ) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc giảm mức tương hỗ, đối tượng người tiêu dùng tương hỗ lao lý tại Nghị định này tương thích với từng thời kỳ tăng trưởng. 2. Bộ Tài chính : a ) Chủ trì hướng dẫn giao dịch thanh toán, quyết toán những khoản tương hỗ doanh nghiệp theo Nghị định này. b ) Thực hiện theo dõi, kiểm tra việc tương hỗ kinh phí đầu tư cho những doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. c ) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực thi Nghị định này. 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : a ) Năm năm một lần công bố hạng mục những loại giống vật nuôi cao sản đơn cử được tương hỗ pháp luật tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 Nghị định này. b ) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Nghị định này.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để bảo vệ thực thi tương hỗ doanh nghiệp theo pháp luật tại Nghị định này. 2. Căn cứ loại sản phẩm đặc trưng và nguồn lực hiện có của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phát hành chủ trương đặc trưng khuyến khích doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương. 3. Phê duyệt những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được tặng thêm, tương hỗ từ ngân sách địa phương sau khi có thẩm tra của cơ quan chức năng. 4. Phê duyệt khoản tương hỗ từ ngân sách TW so với những dự án Bất Động Sản sử dụng ngân sách TW sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra. 5. Hàng năm nhìn nhận tình hình triển khai Nghị định tại địa phương, báo cáo giải trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo giải trình Chính phủ.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm năm trước. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 61/2010 / NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 về chủ trương khuyến khích doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 3. Nhà góp vốn đầu tư có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư cung ứng những điều kiện kèm theo khuyến mại pháp luật tại Nghị định này nếu đã tiến hành thực thi dự án Bất Động Sản trước khi Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành và chưa thực thi khuyễn mãi thêm theo Nghị định số 61/2010 / NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 thì được hưởng tặng thêm, tương hỗ theo lao lý tại Nghị định này cho thời hạn còn lại của dự án Bất Động Sản. 4. Nhà góp vốn đầu tư đang hưởng tặng thêm, tương hỗ góp vốn đầu tư lao lý tại Nghị định số 61/2010 / NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2010 liên tục được hưởng những tặng thêm, tương hỗ đã cấp hoặc có quyền đề xuất hưởng khuyến mại, tương hỗ theo lao lý tại Nghị định này cho thời hạn còn lại của dự án Bất Động Sản. 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ)

1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu. 2. Xây dựng, tăng trưởng vùng nguyên vật liệu tập trung chuyên sâu cho công nghiệp chế biến. Xây dựng cánh đồng lớn. 3. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản, món ăn hải sản tập trung chuyên sâu. 4. Sản xuất, tăng trưởng giống cây cối, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy hải sản. 5. Ứng dụng công nghệ sinh học ; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản. 6. Đánh bắt món ăn hải sản ở vùng biển xa bờ. 7. Sản xuất, tinh chế muối. 8. Sản xuất nguyên vật liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản, chế phẩm sinh học. 9. Chế biến, dữ gìn và bảo vệ nông, lâm, thủy hải sản, dược liệu. 10. Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, ván tự tạo trực tiếp từ nguồn nguyên vật liệu nông, lâm sản. 11. Sản xuất thuốc, nguyên vật liệu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, mẫu sản phẩm giải quyết và xử lý, tái tạo môi trường tự nhiên trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản. 12. Sản xuất hàng bằng tay thủ công ; loại sản phẩm văn hóa truyền thống, dân tộc bản địa truyền thống cuội nguồn. 13. Xây dựng mạng lưới hệ thống cấp nước sạch, thoát nước. 14. Xây dựng mới, tái tạo, tăng cấp cơ sở giết mổ, dữ gìn và bảo vệ chế biến gia súc, gia cầm, tập trung chuyên sâu, công nghiệp. 15. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường tự nhiên ; thu gom, giải quyết và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn. 16. Xây dựng chợ nông thôn ; kiến thiết xây dựng ký túc xá công nhân ở nông thôn.

17. Sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến thực phẩm.

18. Dịch Vụ Thương Mại bảo vệ thực vật, thú y ở vùng nông thôn. 19. Thương Mại Dịch Vụ tư vấn góp vốn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, thủy hải sản và nghề muối ở vùng nông thôn. /.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *