Trình tự tiến hành theo nghị định 17 về bán đấu giá

Bán đấu giá tài sản được hiểu theo nghị định 17 về bán đấu giá là hình thức bán tài sản công khai theo cách thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia cuộc đấu giá. Vậy, bán đấu giá là gì? Bán đấu giá tài sản cũng phải được tiến hành theo một quy trình luật định.

Bán đấu giá tài sản là gì?

nghị định 17 về bán đấu giá

Bán đấu giá gia tài là phương pháp bán gia tài công khai minh bạch theo phương pháp trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia cuộc đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được lao lý tại Nghị định 17/2010 / NĐ – CP về bán đấu giá. Phương thức trả giá lên là phương pháp trả giá từ thấp lên cao cho tới khi có người trả giá cao nhất .

Trình tự cuộc bán đấu giá tài sản theo nghị định 17 về bán đấu giá

nghị định 17 về bán đấu giá 1

Căn cứ Điều 34 Nghị định 17/2010/NĐ – CP về bán đấu giá có quy định về trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản. Theo quy định tại Điều 34 nghị định 17 về bán đấu giá thì trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản được tiến hành như sau:

 • Cuộc bán đấu giá gia tài phải được triển khai liên tục theo một trình tự :
  • Bắt đầu phiên đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành bằng cách giới thiệu bản thân; thông báo về nội quy chung của cuộcbán đấu giá gia tài ; công bố list những ứng viên ĐK mua gia tài bán đấu giá và điểm danh để xác định những người tham gia đấugiá gia tài ; tiếp theo ra mắt từng gia tài bán đấu giá và nhắc lại mức giá khởi

   điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa những lần trả giá (nếu có); trả lời những câu hỏi của người tham gia đấu giá. Như vậy, mở đầu cuộc bán đấu giá thì đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá phải giới thiệu về bản thân mình, đồng thời phải thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản, công bố danh sách những người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và xác định những người tham gia đấu giá tài sản thông qua cách điểm danh. Người điều hành cuộc bán đấu giá phải giới thiệu về tài sản mang ta bán đấu giá và nhắc lại giá khởi điểm của tài sản này cho những người tham gia đấu giá được biết. Người điều hành cuộc bán đấu giá cũng có nghĩa vụ đó là thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa những lần trả giá.

nghị định 17 về bán đấu giá 2

  • Đấu giá viên sẽ nhu yếu người tham gia đấu giá gia tài khởi đầu trả giá. Sau mỗi lần có người tham gia đấu giá gia tài trả giá, đấu giá viên thông tin công khai minh bạch về giá đã trả cho người người tham gia đấu giá gia tài còn lại .
  • Khi sau ba lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người nào trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người đã mua được tài sản bán đấu giá. Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Ví dụ: A, B, C cùng tham gia đấu giá tài sản nhưng A đưa ra giá cao nhất, đấu giá viên nhắc lại mức giá mà A đưa ra ba lần mà không có ai khác đưa ra giá cao hơn thì A sẽ là người mua được tài sản.

Trong trường hợp mức giá cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá gia tài coi như không thành .

Trong trường hợp đấu giá bằng cách bỏ phiếu, nếu có từ hai người trở lên mà cùng trả giá cao nhất, thì đấu giá viên sẽ tổ chức đấu giá tiếp giữa những người có cùng mức giá cao nhất để có thể chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá. Nếu không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để cuối cùng tìm ra người mua được tài sản bán đấu giá.

nghị định 17 về bán đấu giá 3

 • Diễn biến của cuộc bán đấu giá gia tài phải được ghi vào biên bản bán đấu giá gia tài. Biên bản cuộc bán đấu giá gia tài phải có chữ ký của đấu giá viên mà điều hành quản lý cuộc bán đấu giá gia tài, người ghi biên bản, một người tham gia trả giá và một người tham gia cuộc bán đấu giá ( nếu có ) .
 • Kết quả cuộc bán đấu giá tài sản được ghi vào Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản. Trong trường hợp tài sản bán đấu giá tài sản thành công thì đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản sẽ soạn hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.
 • Tùy từng trường hợp bán đấu giá tài sản cụ thể hoặc theo yêu cầu của người mang tài sản bán đấu giá thì tổ chức bán đấu giá tài sản sẽ mời tổ chức, cá nhân có liên quan đến tham dự cuộc bán đấu giá.

Bán đấu giá tài sản cần phải tuân thủ theo đúng nghị định 17 về bán đấu giá của pháp luật. Bạn đọc có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến bán đấu giá tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *