Thông tư 18/2019/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Tạo vào : Van Ban phap luatSửa đổi trên : Wed, 19 Tháng 6, 2019 at 3 : 29 CH

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số : 18/2019 / TT-BGTVT TP.HN, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Nội dung thu gọn

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 139 / 2018 / NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật Giao thông đường đi bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008 ;

Căn cứ Nghị định số 12/2017 / NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;

Căn cứ Nghị định số 139 / 2018 / NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của nhà nước lao lý về kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm định xe cơ giới ;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nước Ta ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ phát hành Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định số 139 / 2018 / NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của nhà nước pháp luật về kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm định xe cơ giới .

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực thi Nghị định số 139 / 2018 / NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của nhà nước pháp luật về kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm định xe cơ giới ( sau đây viết tắt là Nghị định 139 / 2018 / NĐ-CP ) .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này vận dụng so với những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm định xe cơ giới .

 2. Thông tư này không vận dụng so với những Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể triển khai kiểm định xe cơ giới thuộc quân đội, công an sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh .

Chương II

THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN

Điều 3. Thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới

Người thực tập nhiệm vụ đăng kiểm viên xe cơ giới ( sau đây gọi là đăng kiểm viên thực tập ) phân phối những lao lý tại điểm a và d khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 139 / 2018 / NĐ-CP được tập huấn triết lý nhiệm vụ và thực hành thực tế kiểm định xe cơ giới trong thời hạn tối thiểu 12 tháng .

Điều 4. Tập huấn lý thuyết nghiệp vụ

Đăng kiểm viên thực tập được tập huấn kim chỉ nan nhiệm vụ gồm có những nội dung sau :

 1. Tổng quan : mạng lưới hệ thống mạng lưới, tổ chức triển khai kiểm định xe cơ giới ; đạo đức nghề nghiệp ; pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm và giải quyết và xử lý vi phạm trong công tác làm việc kiểm định ; lao lý về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới ;

 2. Văn bản pháp lý : những văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nhiệm vụ trong hoạt động giải trí kiểm định xe cơ giới ;

 3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình tiến độ trong công tác làm việc kiểm định ;

 4. Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra ;

 5. Hướng dẫn kiểm tra xe cơ giới theo khuôn khổ kiểm tra, chiêu thức kiểm tra ; quy trình và quy trình tiến độ kiểm tra xe cơ giới ; nhìn nhận hiệu quả kiểm tra ;

 6. Hướng dẫn sử dụng chương trình, ứng dụng quản trị kiểm định xe cơ giới, tra cứu thông tin phương tiện đi lại .

Điều 5. Thực hành kiểm định xe cơ giới tại đơn vị đăng kiểm

 1. Sau khi triển khai xong tập huấn triết lý nhiệm vụ, trong thời hạn không quá 10 ngày thao tác, đăng kiểm viên thực tập phải tiến hành thực hành thực tế kiểm định xe cơ giới tại đơn vị chức năng đăng kiểm .

 2. Trong thời hạn thực tập, đăng kiểm viên thực tập phải thực hành thực tế những nội dung sau : kiểm tra 05 quy trình trên dây chuyền sản xuất kiểm định, sử dụng thiết bị kiểm tra và những chương trình, ứng dụng quản trị kiểm định xe cơ giới .

 3. Đăng kiểm viên thực tập phải lập báo cáo giải trình thực tập nhiệm vụ đăng kiểm viên xe cơ giới theo mẫu lao lý tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo thực tập nhiệm vụ đăng kiểm viên xe cơ giới là địa thế căn cứ để đơn vị chức năng đăng kiểm xe cơ giới xác nhận thực tập nhiệm vụ đăng kiểm viên xe cơ giới .
 4. Lãnh đạo đơn vị chức năng đăng kiểm phân công đăng kiểm viên hướng dẫn thực tập và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung thực tập của đăng kiểm viên thực tập tại đơn vị chức năng đăng kiểm với số lượng xe thực tập : tối thiểu 400 xe / mỗi quy trình của nhiều loại xe khác nhau ( hoàn toàn có thể thực tập nhiều quy trình trên một xe ), trong đó mỗi quy trình thực tập tối thiểu 100 xe tải, 100 xe khách. Riêng việc lập hồ sơ phương tiện đi lại phải được thực thi cho 400 xe .

 5. Người hướng dẫn thực tập phải là đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao hoặc đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm tay nghề tối thiểu 36 tháng. Đăng kiểm viên thực tập được kiểm tra và nhìn nhận xe cơ giới vào kiểm định dưới sự hướng dẫn, giám sát của người hướng dẫn thực tập ; người hướng dẫn thực tập phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả nhìn nhận thực trạng kỹ thuật xe cơ giới vào kiểm định .

 6. Các quy trình kiểm tra phương tiện đi lại trên dây chuyền sản xuất kiểm định gồm có :

 1. Công đoạn 1 : lập hồ sơ phương tiện đi lại và kiểm tra nhận dạng, tổng quát ;

 2. Công đoạn 2 : kiểm tra phần trên của phương tiện đi lại ;

 3. Công đoạn 3 : kiểm tra hiệu suất cao phanh và trượt ngang ;

 4. Công đoạn 4 : kiểm tra thiên nhiên và môi trường ;

đ ) Công đoạn 5 : kiểm tra phần dưới của phương tiện đi lại .

Chương III

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Điều 6. Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên

 1. Trong suốt quy trình giữ hạng, những đăng kiểm viên phải tham gia tập huấn update, bổ trợ nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới khi có sự biến hóa về tiêu chuẩn, quy chuẩn, pháp luật của pháp lý có tương quan và văn minh khoa học kỹ thuật trong công tác làm việc kiểm định xe cơ giới .

 2. Đăng kiểm viên xe cơ giới được thực thi kiểm tra 05 quy trình trong kiểm định xe cơ giới, phân phối pháp luật tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14 của Nghị định 139 / 2018 / NĐ-CP có nhu yếu tập huấn nhiệm vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao sẽ được tập huấn những nội dung sau :

 1. Văn bản pháp lý : update những pháp luật, hướng dẫn nhiệm vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm định và kiểm tra ghi nhận kiểu loại xe cơ giới ;

 2. Nghiệp vụ kỹ thuật : nghiên cứu và phân tích cấu trúc ; chẩn đoán trạng thái kỹ thuật, hư hỏng và nguyên do hư hỏng của những cụ thể, mạng lưới hệ thống, tổng thành xe cơ giới và giải pháp khắc phục ; pháp luật chung về tái tạo xe cơ giới ; công nghệ tiên tiến mới được trang bị trên xe cơ giới ; nội dung, giải pháp và thiết bị kiểm tra mới trong công tác làm việc kiểm định ;
 3. Các chuyên đề : khuyến nghị của Tổ chức kiểm định xe hơi quốc tế trong công tác làm việc kiểm định, quản trị chất lượng những đơn vị chức năng đăng kiểm ; bảo đảm an toàn giao thông vận tải và giám định tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường đi bộ ; những nhu yếu về hướng dẫn thực tập nhiệm vụ đăng kiểm viên xe cơ giới .

Điều 7. Tập huấn nhân viên nghiệp vụ

Người tham gia tập huấn nhân viên cấp dưới nhiệm vụ được tập huấn những nội dung sau :

 1. Tập huấn kim chỉ nan

  1. Tổng quan : mạng lưới hệ thống mạng lưới, tổ chức triển khai kiểm định xe cơ giới ; đạo đức nghề nghiệp ; pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm và giải quyết và xử lý vi phạm trong công tác làm việc kiểm định ; lao lý về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành đăng kiểm xe cơ giới ;

  2. Văn bản pháp lý : những pháp luật, hướng dẫn nhiệm vụ ; nhu yếu về hồ sơ kiểm định ; trình tự thực thi kiểm định ; phân loại phương tiện đi lại, phí, lệ phí kiểm định ; quản trị hồ sơ, báo cáo giải trình, truyền số liệu kiểm định .
 2. Hướng dẫn thực hành thực tế : hướng dẫn sử dụng những chương trình, ứng dụng quản trị kiểm định xe cơ giới .

 3. Kết thúc tập huấn, người tham gia tập huấn nhân viên cấp dưới nhiệm vụ được cấp Chứng chỉ tập huấn nhân viên cấp dưới nhiệm vụ kiểm định theo mẫu lao lý tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tư này .

Chương IV

ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN

Điều 8. Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới

 1. Sau khi nhận đủ hồ sơ đề xuất cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên hạng đăng kiểm viên xe cơ giới ( sau đây viết tắt là giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới ), Cục Đăng kiểm Nước Ta tổ chức triển khai nhìn nhận triết lý và thực hành thực tế kiểm tra 05 quy trình trên dây chuyền sản xuất kiểm định cho đăng kiểm viên thực tập để cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới .

 2. Trường hợp nhìn nhận cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới lần đầu, tác dụng nhìn nhận đạt nhu yếu khi đăng kiểm viên thực tập có tác dụng nhìn nhận kim chỉ nan đạt nhu yếu và có hiệu quả nhìn nhận thực hành thực tế đạt từ 3 quy trình trở lên. Nếu hiệu quả nhìn nhận không đạt, đăng kiểm viên thực tập phải nhìn nhận lại theo những nội dung lao lý tại khoản 1 Điều này .

 3. Trường hợp nhìn nhận để cấp lại giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới khi giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới hết hiệu lực hiện hành, tác dụng nhìn nhận đạt nhu yếu khi đăng kiểm viên xe cơ giới có hiệu quả nhìn nhận kim chỉ nan đạt nhu yếu và có hiệu quả nhìn nhận thực hành thực tế đạt từ 3 quy trình trở lên. Nếu tác dụng nhìn nhận không đạt, đăng kiểm viên xe cơ giới phải nhìn nhận lại theo những nội dung pháp luật tại khoản 1 Điều này .
 4. Trường hợp đăng kiểm viên xe cơ giới có tác dụng nhìn nhận đạt nhu yếu nhưng phần nhìn nhận thực hành thực tế không đạt đủ 05 quy trình, tổ chức triển khai, cá thể được đề xuất nhìn nhận bổ trợ những quy trình không đạt sau 06 tháng kể từ ngày nhìn nhận gần nhất .

 5. Đăng kiểm viên xe cơ giới chỉ được thực thi kiểm tra những quy trình ghi trên giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới .

Điều 9. Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

 1. Căn cứ vào nhu yếu của những đơn vị chức năng đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Nước Ta thông tin kế hoạch nhìn nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao để cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên hạng đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao ( sau đây viết tắt là giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao ) .

 2. Các nội dung nhìn nhận gồm có : kim chỉ nan ; thực hành thực tế kiểm định xe cơ giới trên dây chuyền sản xuất kiểm định .

 3. Đăng kiểm viên xe cơ giới được thực thi kiểm tra 05 quy trình trong kiểm định xe cơ giới được tham gia nhìn nhận để cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao lần đầu. Kết quả nhìn nhận đạt nhu yếu khi đăng kiểm viên xe cơ giới có tác dụng nhìn nhận triết lý đạt nhu yếu và có hiệu quả nhìn nhận thực hành thực tế đạt đủ 06 nội dung ( theo lao lý tại Phụ lục IV phát hành kèm theo Nghị định 139 / 2018 / NĐ-CP ). Nếu tác dụng nhìn nhận không đạt, đăng kiểm viên xe cơ giới thực thi nhìn nhận lại theo những nội dung pháp luật tại khoản 2 Điều này .

 4. Trường hợp nhìn nhận để cấp lại giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao khi giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao hết hiệu lực hiện hành, hiệu quả nhìn nhận đạt nhu yếu khi đăng kiểm viên xe cơ giới có tác dụng nhìn nhận kim chỉ nan đạt nhu yếu và có tác dụng nhìn nhận thực hành thực tế đạt đủ 06 nội dung ( theo lao lý tại Phụ lục IV phát hành kèm theo Nghị định 139 / 2018 / NĐ-CP ). Nếu tác dụng nhìn nhận không đạt, đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao triển khai nhìn nhận lại theo những nội dung lao lý tại khoản 2 Điều này .

 5. Kết quả nhìn nhận để cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao không được sử dụng để cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới .

Điều 10. Người đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên

Người nhìn nhận nhiệm vụ đăng kiểm viên phải là đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm Nước Ta, có kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc trong nghành nghề dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới tối thiểu 05 năm .

Chương V

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM

Điều 11. Quy định về nhân lực trong quá trình hoạt động

 1. Trong suốt quy trình hoạt động giải trí, đơn vị chức năng đăng kiểm phải luôn bảo vệ những điều kiện kèm theo về nhân lực theo pháp luật tại Điều 7 của Nghị định số 139 / 2018 / NĐ-CP .

 2. Đơn vị đăng kiểm phải phân công tối thiểu 03 đăng kiểm viên thực thi kiểm tra trực tiếp xe cơ giới trên một dây chuyền sản xuất kiểm định .

Điều 12. Các nội dung niêm yết tại đơn vị đăng kiểm

 1. Phòng chờ phải được niêm yết những nội dung về quy trình tiến độ kiểm định, biểu mức thu giá, phí, lệ phí, chu kỳ luân hồi kiểm định, số điện thoại cảm ứng đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Nước Ta, Sở Giao thông vận tải đường bộ ( nếu có ) .

 2. Xưởng kiểm định phải được niêm yết những nội dung sau :

 1. Quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy ;

 2. Nội quy sử dụng thiết bị kiểm tra : được trình diễn thành từng bảng có vị trí treo tương ứng với từng thiết bị ;

 3. Nội dung kiểm tra, giải pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng .

Chương VI

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VÀ DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Điều 13. Triển khai xây dựng đơn vị đăng kiểm

 1. Trước khi thiết kế xây dựng đơn vị chức năng đăng kiểm, tổ chức triển khai xây dựng đơn vị chức năng đăng kiểm phải thông tin với Cục Đăng kiểm Nước Ta những nội dung sau :

  1. Vị trí thiết kế xây dựng đơn vị chức năng đăng kiểm ;

  2. Thời gian dự kiến hoàn thành xong thiết kế xây dựng và khởi đầu tham gia hoạt động giải trí kiểm định .
 2. Trong quy trình kiến thiết xây dựng nếu có sự đổi khác những nội dung đã thông tin, tổ chức triển khai xây dựng đơn vị chức năng đăng kiểm hoặc đơn vị chức năng đăng kiểm phải thông tin lại với Cục Đăng kiểm Nước Ta .

 3. Sau khi triển khai xong việc kiến thiết xây dựng, lắp ráp cơ sở vật chất kỹ thuật, đơn vị chức năng đăng kiểm lập hồ sơ đề xuất cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kiểm định xe cơ giới theo lao lý tại Điều 8 Nghị định số 139 / 2018 / NĐ-CP, trong đó :

 1. Danh sách trích ngang những chức vụ thao tác tại đơn vị chức năng theo mẫu lao lý tại Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này .
 2. Bản so sánh những lao lý về cơ sở vật chất, dây chuyền sản xuất kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật vương quốc theo mẫu lao lý tại Phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tư này .

cơ giới

Điều 14. Kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe

Thành viên tham gia đoàn kiểm tra, nhìn nhận điều kiện kèm theo và duy trì điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kiểm định xe cơ giới triển khai kiểm tra những nội dung và ghi nhận trong biên bản như sau :

 1. Diện tích mặt phẳng của đơn vị chức năng đăng kiểm : hiệu quả kiểm tra, nhìn nhận ghi vào biên bản theo mẫu lao lý tại Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này .

 2. Xưởng kiểm định : kiểm tra kích cỡ thông xe tối thiểu của xưởng kiểm định, khoảng cách giữa tâm hai dây chuyền sản xuất kiểm định liền kề, khoảng cách từ tâm dây chuyền sản xuất phía ngoài đến mặt trong tường bao gần nhất ; tác dụng kiểm tra, nhìn nhận ghi vào biên bản theo mẫu pháp luật tại Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này .

 3. Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra : kiểm tra số lượng, chủng loại, thương hiệu, độ đúng mực, thời hạn hiệu chuẩn, việc sắp xếp hài hòa và hợp lý theo quá trình kiểm định, ứng dụng điều khiển và tinh chỉnh, việc thiết lập tiêu chuẩn nhìn nhận, thiết lập quy trình tiến độ đo, năng lực liên kết truyền tài liệu ; hiệu quả kiểm tra, nhìn nhận được ghi vào biên bản theo mẫu pháp luật tại Phụ lục 6 phát hành kèm theo Thông tư này .

 4. Nhân lực :

  1. Kiểm tra hồ sơ tuyển dụng, hợp đồng lao động, quyết định hành động cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên, chứng từ tập huấn so với nhân viên cấp dưới nhiệm vụ, quyết định hành động chỉ định đảm nhiệm dây chuyền sản xuất và chỉ huy đơn vị chức năng đăng kiểm ;

  2. Tổng hợp nhìn nhận việc tuân thủ những quá trình, lao lý ( so với kiểm tra, nhìn nhận việc duy trì điều kiện kèm theo hoạt động giải trí ) có tương quan trong công tác làm việc kiểm định của cá thể trải qua tác dụng kiểm tra, nhìn nhận nội dung tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này và những lỗi vi phạm trong kỳ nhìn nhận ( nếu có ) ; tác dụng kiểm tra, nhìn nhận được ghi vào biên bản theo mẫu lao lý tại Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này .
 5. Thực hiện quá trình kiểm định : thực thi nhìn nhận sự hoạt động giải trí của dây chuyền sản xuất, việc tuân thủ quá trình, pháp luật và chất lượng công tác làm việc kiểm định của đăng kiểm viên, đơn vị chức năng đăng kiểm ; tác dụng kiểm tra, nhìn nhận được ghi vào biên bản theo mẫu lao lý tại Phụ lục 7 phát hành kèm theo Thông tư này .

 6. Hồ sơ và tài liệu ( so với kiểm tra, nhìn nhận việc duy trì điều kiện kèm theo hoạt động giải trí ) : nhìn nhận việc tuân thủ những lao lý có tương quan trong công tác làm việc kiểm định của cá thể, đơn vị chức năng trải qua kiểm tra hồ sơ và tài liệu tàng trữ ; tác dụng kiểm tra, nhìn nhận được ghi vào biên bản theo mẫu lao lý tại Phụ lục 8 phát hành kèm theo Thông tư này .
 7. Các sổ theo dõi, chính sách báo cáo giải trình, quản trị, sử dụng ấn chỉ kiểm định : nhìn nhận việc tuân thủ những lao lý có tương quan trong công tác làm việc kiểm định của cá thể, đơn vị chức năng đăng kiểm trải qua kiểm tra việc mở sổ sách theo dõi và ghi chép, thực thi báo cáo giải trình định kỳ, quản trị và sử dụng ấn chỉ kiểm định ; hiệu quả kiểm tra, nhìn nhận được ghi vào biên bản theo mẫu lao lý tại Phụ lục 9 phát hành kèm theo Thông tư này .

 8. Kết quả kiểm tra, nhìn nhận được ghi theo mẫu tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 139 / 2018 / NĐ-CP trên cơ sở tổng hợp hiệu quả từ những biên bản kiểm tra, nhìn nhận do những thành viên trong đoàn đã lập .

Điều 15. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, đánh giá

 1. Hồ sơ kiểm tra, nhìn nhận cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kiểm định xe cơ giới được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị chức năng đăng kiểm, 01 bộ lưu tại Cục Đăng kiểm Nước Ta làm cơ sở để kiểm tra, nhìn nhận việc duy trì điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kiểm định xe cơ giới .

 2. Biên bản kiểm tra, nhìn nhận việc duy trì những điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kiểm định xe cơ giới được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị chức năng đăng kiểm, 01 bộ lưu tại Cục Đăng kiểm Nước Ta, thời hạn tàng trữ tối thiểu 05 năm .

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

 1. Tổ chức và triển khai tập huấn nhiệm vụ đăng kiểm viên, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ .

 2. Xây dựng và thông tin kế hoạch kiểm tra, nhìn nhận định kỳ cho những đơn vị chức năng đăng kiểm ..

 3. Công bố trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Nước Ta list những đơn vị chức năng đăng kiểm được cấp, đình chỉ, tịch thu giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kiểm định xe cơ giới .

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị đăng kiểm

 1. Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thay thế để duy trì độ đúng chuẩn, thực trạng hoạt động giải trí của thiết bị, dụng cụ kiểm định theo lao lý .

 2. Báo cáo Cục Đăng kiểm Nước Ta khi có biến hóa về số lượng đăng kiểm viên, đảm nhiệm dây chuyền sản xuất, chỉ huy đơn vị chức năng, thiết bị kiểm tra. Báo cáo đột xuất khi có nhu yếu .

 3. Lập báo cáo giải trình hoạt động giải trí kiểm định theo mẫu lao lý tại Phụ lục 10 phát hành kèm theo Thông tư này và gửi về Cục Đăng kiểm Nước Ta trước thời gian kiểm tra, nhìn nhận định kỳ việc duy trì những điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kiểm định xe cơ giới .

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp

Các đăng kiểm viên hạng đăng kiểm viên xe cơ giới được cấp giấy ghi nhận đăng kiểm viên xe cơ giới trước ngày 01 tháng 07 năm năm nay phải phân phối khá đầy đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại Nghị định số 139 / 2018 / NĐ-CP kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, trừ pháp luật tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 139 / 2018 / NĐ-CP .

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019 và thay thế sửa chữa Thông tư số 51/2016 / TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ hướng dẫn triển khai Nghị định số 63/2016 / NĐ-CP của nhà nước lao lý về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm định xe : cơ giới .

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, những Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nước Ta, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đường bộ những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, Thủ trưởng những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Thông tư này. / .

Nơi nhận :

 • Văn phòng nhà nước ;
 • Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP ;
 • Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP thường trực TW ;
 • Bộ trưởng ( để b / c ) ;
 • Các Thứ trưởng ;
 • Cục Kiểm tra văn bản ( Bộ Tư pháp ) ;
 • Công báo ;
 • Cổng TTĐT nhà nước ;
 • Cổng TTĐT Bộ GTVT;

 • Lưu : VT, KHCN .

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.