Ngành nghề kinh doanh bị cấm theo quy định pháp luật

Các ngành nghề bị cấm kinh doanh hiện nay là những ngành nào ? Hậu quả của việc kinh doanh các ngành nghề bị cấm kinh doanh như thế nào ?

Có được ĐK kinh doanh ngành nghề kinh doanh bị cấm

Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020 lao lý rằng :1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b ) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng lao lý tại những Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này ;c ) Có hồ sơ ĐK doanh nghiệp hợp lệ ;d ) Nộp đủ lệ phí ĐK doanh nghiệp theo lao lý pháp lý về phí và lệ phí .Vậy những doanh nghiệp triển khai kinh doanh so với những ngành nghề kinh doanh bị cấm sẽ không được cấp Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, tức là không có quyền được thực thi hoạt động giải trí kinh doanh theo nhu yếu của mình .>> Xem thêm : Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề nào bị cấm kinh doanh

Theo khoản 6 Luật góp vốn đầu tư 2020, những ngành, nghề bị cấm kinh doanh gồm có :a ) Kinh doanh những chất ma túy lao lý tại Phụ lục I của Luật góp vốn đầu tư ;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật đầu tư;

c ) Kinh doanh vật mẫu những loài thực vật, động vật hoang dã hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên pháp luật tại Phụ lục I của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài thực vật, động vật hoang dã hoang dã nguy cấp ; vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy hải sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên pháp luật tại Phụ lục III của Luật góp vốn đầu tư ;d ) Kinh doanh mại dâm ;đ ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận khung hình người, bào thai người ;e ) Hoạt động kinh doanh tương quan đến sinh sản vô tính trên người ;g ) Kinh doanh pháo nổ ;h ) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ .

Chế tài xử lý ngành nghề cấm

Ngoài việc không được đăng ký doanh nghiệp, nếu như các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề bị cấm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như đối với hành vi kinh doanh mại dâm với nhiều hành vi khác nhau như chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm,… với mức phạt cao nhất có thể lên đến 7 -15 năm tù (tội môi giới mại dâm) hoặc chung thân (tội chứa mại dâm).

Đối với hoạt động giải trí kinh doanh mua và bán người, mô, bộ phận khung hình người cũng là tội phạm được lao lý trong BLHS năm ngoái với khung hình phạt tăng nặng cao nhất lên tù chung thân .>> Xem thêm : Ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo

Trên đây là tư vấn ngành nghề bị cấm kinh doanh. Hãy liên hệ với LawKey nếu muốn thay đổi bổ sung ngành nghề, hoặc tư vấn các vấn đề về pháp lý doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *