Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Kinh tế học (Mã XT: 7310101)

Kinh tế học (hay ngành Kinh tế) là ngành học đào tạo ra rất nhiều người tài giỏi đang phục vụ cho đất nước ta. Học vị Cử nhân kinh tế hay cao hơn là Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế học là những học vị nhiều người mơ ước. Phi thương bất phú, muốn giàu hãy học làm kinh tế nhé :))

ngành kinh tế học

Giới thiệu chung về ngành

Kinh tế học là gì?

Kinh tế học (tiếng Anh là Economics) đào tạo kiến thức đặc thù trong lĩnh vực kinh tế cho sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế học.

Kiến thức cần nắm được khi học ngành Kinh tế học :
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học cần phải có năng lực tổ chức triển khai, quản trị và thực thi những hoạt động giải trí kinh tế trong khu vực doanh nghiệp. Có kỹ năng và kiến thức về đào tạo và giảng dạy đội ngũ kinh tế, lên kế hoạch, tham mưu, tư vấn về kinh tế cho những doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức triển khai nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức triển khai quốc tế và những tổ chức triển khai phi chính phủ …

Các chuyên ngành của Kinh tế học:

 • Kinh tế học ứng dụng
 • Kinh tế kế hoạch và đầu tư
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế đối ngoại
 • Kinh tế xây dựng
 • ….

Các trường đào tạo ngành Kinh tế học

Dưới đây là những trường ĐH tuyển sinh và đào tạo và giảng dạy ngành Kinh tế học trong năm 2021 .

Điểm chuẩn ngành Kinh tế học năm 2021 của từng trường cũng đã được cập nhật trong cột bên cạnh để các bạn có thể tiện tham khảo hơn.

Danh sách các trường ngành Kinh tế học như sau:

 • Khu vực miền Bắc
 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
 • Khu vực miền Nam

Các khối thi ngành Kinh tế học

Toàn bộ những tổng hợp khối xét tuyển vào ngành Kinh tế học năm 2021 của những trường đều được tổng hợp trong bảng dưới đây .
Các khối xét tuyển ngành Kinh tế học gồm có :

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối C01 (Toán, Lý, Văn)
 • Khối C04 (Văn, Toán, Địa)
 • Khối C14 (Toán, Văn, GDCD)
 • Khối C15 (Văn, Địa, Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế học

Ngành Kinh tế học sẽ học trong bao lâu và học những gì ?
Chương trình cử nhân Kinh tế học của những trường thường sẽ lê dài trong 4 năm. Các môn học trong 1-2 năm đầu thường là những môn về kiến thức và kỹ năng cơ bản, đại cương. Bắt đầu từ năm học thứ 2 những bạn sẽ dần làm quen với kiến thức và kỹ năng ngành và chuyên ngành nhé .
Tham khảo ngay chương trình giảng dạy ngành Kinh tế học của trường Đại học Kinh tế quốc dân nhé .
I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1. Học phần chung

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngoại ngữ

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2. Học phần của trường

Toán cho các nhà kinh tế

Pháp luật đại cương

Kinh tế vi mô 1

Kinh tế vĩ mô 1

3. Các học phần của ngành

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Tin học đại cương

Lý thuyết tài chính tiền tệ 1

Quản lý học 1

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành

Kinh tế lượng 1

Nguyên lý kế toán

Kinh tế phát triển

Kinh tế quốc tế

2. Kiến thức ngành

Học phần bắt buộc

Kinh tế vi mô 2

Kinh tế vĩ mô 2

Kinh tế và quản lý môi trường

Kinh tế lao động

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh

Kinh tế đầu tư

Xã hội học

Đề án chuyên ngành

Học phần tự chọn

Kinh tế Việt Nam

Dân số và Phát triển

Kinh tế lượng 2

Marketing căn bản

Kinh tế học tăng trưởng

Kinh tế học về các vấn đề xã hội

Quản trị nhân lực

Kinh tế lao động nâng cao

Đô thị hóa và phát triển

Kinh tế học biến đổi khí hậu

3. Kiến thức chuyên sâu Kinh tế học

(Tự chọn 7 học phần trong các môn sau)

Phân tích kinh tế vi mô 1, 2

Phân tích kinh tế vĩ mô 1, 2

Chuyên đề ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế học 1, 2

Kinh tế học nguồn thu ngân sách chính phủ

Phân tích đầu tư trong thị trường tài chính

Kinh tế học chi tiêu Chính phủ

Chuyên đề Những vấn đề cập nhật về Kinh tế Vi mô

Chuyên đề Những vấn đề cập nhật về Kinh tế Vĩ mô

4. Chuyên đề thực tập

Cơ hội việc làm ngành Kinh tế học

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm tại các cơ quan quản lý kinh tế thuộc doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức quốc tế, phi chính phủ, tổ chức xã hội, đoàn thể… Các công việc này có thể là:

Chuyên viên nghiên cứu và phân tích và hoạch định chủ trương, đánh giá và thẩm định, tư vấn góp vốn đầu tư và quản trị kế hoạch, điều tra và nghiên cứu thị trường, tư vấn về lao động và quản trị nhân sự cho những tổ chức triển khai trên .

 • Các cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể và xã hội.
 • Giảng viên giảng dạy các chuyên ngành về kinh tế học.

Một số việc làm khác hơi xa chuyên ngành nhưng vẫn hoàn toàn có thể tiếp đón như :

 • Chuyên viên kinh doanh
 • Chuyên viên tín dụng
 • Chuyên viên phân tích thị trường chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.