Economic Multiplier Là Gì ? Nhân Tử Hay Số Nhân (Multiplier) Là Gì

Hiệu ứng số nhân (tiếng Anh: Multiplier Effect) đề cập đến mức tăng tỉ lệ thuận của thu nhập cuối cùng đến từ việc tăng chi tiêu.

Bạn đang xem: Multiplier là gì

Đang xem : Multiplier là gì

Hiệu ứng số nhân

Khái niệm

Hiệu ứng số nhân tiếng Anh là Multiplier Effect.

Hiệu ứng số nhân đề cập đến mức tăng tỉ lệ thuận của thu nhập cuối cùng đến từ việc tăng chi tiêu. Ngoài ra, hiệu ứng số nhân cũng có thể hoạt động ngược lại, cho thấy thu nhập giảm theo tỉ lệ khi chi tiêu giảm.

Thông thường, những nhà kinh tế tài chính thường chăm sóc nhất đến việc bơm vốn ảnh hưởng tác động tích cực đến thu nhập như thế nào. Hầu hết những nhà kinh tế tài chính tin rằng việc bơm vốn dưới bất kỳ hình thức nào, dù ở cấp chính phủ nước nhà hay doanh nghiệp, sẽ có hiệu ứng quả cầu tuyết rộng trên những góc nhìn khác nhau của hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

Đặc điểm của Hiệu ứng số nhân

Giống như tên của nó, hiệu ứng số nhân có một hệ số nhân cung cấp giá trị bằng số hoặc ước tính mức tăng thu nhập dự kiến trên mỗi đơn vị USD đầu tư. Nhìn chung, hệ số nhân được sử dụng để đo hiệu ứng số nhân được tính như sau:

Hiệu ứng số nhân = Thay đổi thu nhập / Thay đổi tiêu tốn

Hiệu ứng số nhân có thể được nhìn thấy trong một số tình huống khác nhau và được sử dụng bởi nhiều nhà phân tích khác nhau khi phân tích và ước tính kì vọng cho các khoản đầu tư vốn mới.

Xem thêm: Cách Tính Lũy Kế Là Gì? Cách Tính Lũy Kế Và Lỗ Lũy Kế Chính Xác Nhất

Lấy một ví dụ cơ bản như sau: giả sử một công ty đầu tư 100.000 USD vốn để mở rộng các cơ sở sản xuất của mình nhằm sản xuất nhiều hơn và bán được nhiều hơn. Sau một năm sản xuất đầy đủ với các cơ sở mới, thu nhập của công ty tăng thêm 200.000 USD. Như vậy, hệ số nhân của công ty sẽ là 2 (200.000 USD / 100.000 USD). Điều này cho thấy rằng cứ 1 USD họ đầu tư, họ kiếm được thêm 2 USD.

Hiệu ứng số nhân trên phạm vi rộng hơn của nền kinh tế

Tùy thuộc vào hình thức góp vốn đầu tư, những khoản góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể có tác động ảnh hưởng thoáng rộng đến nền kinh tế tài chính nói chung. Nguyên lí chính của lí thuyết kinh tế tài chính Keynes là hoạt động giải trí kinh tế tài chính hoàn toàn có thể thuận tiện bị ảnh hưởng tác động bởi những khoản góp vốn đầu tư, vì những khoản góp vốn đầu tư tạo ra thu nhập nhiều hơn cho những công ty, thu nhập nhiều hơn cho công nhân, phân phối nhiều sản lượng hơn và sau cuối là tổng cầu lớn hơn. Do đó, ở Lever vĩ mô, những hệ số nhân kinh tế tài chính khác nhau hoàn toàn có thể được sử dụng để giúp thống kê giám sát tác động ảnh hưởng của những đổi khác trong góp vốn đầu tư so với nền kinh tế tài chính .

Khi nhìn vào nền kinh tế nói chung, hệ số nhân sẽ được tính bằng cách lấy sự thay đổi trong GDP thực chia cho thay đổi trong đầu tư. Đầu tư có thể bao gồm chi tiêu của chính phủ, đầu tư tư nhân, thuế, lãi suất, v.v.

Xem thêm: Mocha Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Mocha Hướng Dẫn Sử Dụng

Khi ước tính tác động ảnh hưởng của 100.000 USD của công ty sản xuất so với hàng loạt nền kinh tế tài chính, thông số nhân sẽ nhỏ hơn nhiều. Ví dụ : nếu GDP tăng thêm 1 triệu USD, hiệu ứng nhân của khoản góp vốn đầu tư này sẽ là 10 cent cho mỗi USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *