Mức lương tối thiểu mới tại doanh nghiệp từ đầu năm 2010

Mức lương tối thiểu mới tại doanh nghiệp từ đầu năm 2010

ImageView.aspx?ThumbnailID=372480
Từ 1-1-2010, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 80.000 – 180.000 đồng / tháng

Từ ngày 1-1-2010 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Từ ngày 1-1-2010 sẽ vận dụng mức lương tối thiểu vùng mới so với lao động thao tác tại doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp trong nước) và Nghị định 98/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Mức lương tối thiểu sẽ chia thành 4 vùng, sát với mức tiền công, tiền lương và mức sống tại mỗi vùng. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công so với người lao động thao tác giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường ở những doanh nghiệp trong nước lần lượt là : vùng I – 980.000 ; vùng II – 880.000 ; vùng III – 810.000 ; vùng IV – 730.000 đồng / tháng và so với lao động tại doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế là : vùng I – 1.340.000 ; vùng II – 1.190.000 ; vùng III – 1.040.000 ; vùng IV – một triệu đồng / tháng .
Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng đang vận dụng so với doanh nghiệp trong nước theo từng vùng là 800.000 ; 740.000 ; 690.000 ; 650.000 đồng / tháng và so với doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế là 1.200.000 ; 1.080.000 ; 950.000 ; 920.000 đồng / tháng .

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng sắp tới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 80.000 – 180.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng được dùng làm địa thế căn cứ tính những mức lương trong thang lương, bảng lương, những loại phụ cấp lương, tính những mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực thi những chính sách khác do doanh nghiệp kiến thiết xây dựng và phát hành theo thẩm quyền .

Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định nêu rõ, so với công ty được xây dựng, tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí theo Luật Doanh nghiệp nhà nước bảo vệ những điều kiện kèm theo : Nộp ngân sách nhà nước theo lao lý của pháp lý ; mức tăng tiền lương trung bình thấp hơn mức tăng hiệu suất lao động trung bình ; doanh thu kế hoạch không thấp hơn so với doanh thu thực thi của năm trước liền kề thì được vận dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung .
Trường hợp bảo vệ những điều kiện kèm theo trên và có doanh thu kế hoạch cao hơn từ 5 % trở lên so với doanh thu thực thi của năm trước liền kề thì vận dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 33/2009 / NĐ-CP ngày 6-4-2009 để tính đơn giá tiền lương .
Theo PHƯƠNG MAI – Chinhphu. vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *