Mục đích của hình phạt theo quy định Bộ luật hình sự là gì?

Mục đích của hình phạt?

Hình phạt không chỉ nhằm mục đích trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp lý và những quy tắc của đời sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm mục đích giáo dục người khác tôn trọng pháp lý, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm .

Bình luận và nghiên cứu và phân tích mục đích của hình phạt

Mục đích của hình phạt là kết quả thực tế cuối cùng mà Nhà nước mong muôn đạt được khi quy trách nhiệm hình sự đối với tội phạm và áp dụng hình phạt đối với người phạm tội.

Theo điều luật thì mục đích của hình phạt thể hiện trước hết ở chỗ hình phạt tác động trực tiếp đến người phạm tội, không chỉ trừng trị mà còn nhằm giáo dục, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Trong lý luận, mục đích này của hình phạt được thể hiện bằng thuật ngữ phòng ngừa riêng.

Nội dung chủ yếu của phòng ngừa riêng là hình phạt đưa lại những tước bỏ, hạn chế nhất định về quyền và lợi ích theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với người bị kết án. Mức độ phải chịu những tước bỏ và hạn chế quyền lợi này tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của người phạm tội.

Về nguyên tắc, tội phạm càng nguy hại thì mức độ trừng trị người có lỗi trong việc triển khai tội phạm đó càng nghiêm khắc. Tuy nhiên, hình phạt theo Luật Hình sự Nước Ta không coi trừng trị người phạm tội làm mục đích đa phần. Cái hầu hết trong mục đích phòng ngừa riêng của hình phạt là tái tạo, giáo dục người phạm tội để họ từ một con người lầm lỗi, vi phạm pháp lý trở thành người có ý thức tôn trọng pháp lý và những quy tắc của đời sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới .

Mục đích của hình phạt là gì?

Mục đích của hình phạt là gì?

Trong phòng ngừa riêng, giữa trừng trị, tái tạo, giáo dục người phạm tội, ngăn ngừa họ phạm tội mối có quan hệ tương tác qua lại với nhau rất ngặt nghèo. Không thể nói đến giáo dục được người phạm tội nếu như hình phạt trừng trị họ không tương ứng ( hoặc quá nhẹ hoặc quá nặng ) với tội phạm đã gây ra. Bởi vì hình phạt trước hết là hậu quả pháp lý của tội phạm, là thước đo thái độ lên án của Nhà nước so với cá thể người phạm tội, là tiêu chuẩn của công lý và công minh xã hội. Trừng trị công minh là yếu tố tiên quyết quan trọng để bảo vệ mục đích giáo dục. Trong mốì quan hệ giữa mặt trừng trị và giáo dục của hình phạt thì trừng trị đóng vai trò vừa là mục đích ( tuy không phải là đa phần ) vừa là phương tiện đi lại để đạt được mục đích hầu hết của phòng ngừa riêng .
Do đó, nếu hình phạt chỉ nhằm mục đích trừng trị người phạm tội thì có nghĩa Luật Hình sự chỉ dừng lại ở mục đích nêu ra một phương tiện đi lại đấu tranh vối tội phạm ( hình phạt trừng trị ) mà chưa xử lý một yếu tố cơ bản, đó là phương tiện đi lại ( hình phạt trừng trị ) hướng vào tác dụng trong thực tiễn ở đầu cuối là gì. Hơn nữa, dưới chính sách ta, lao lý và vận dụng hình phạt đều xuất phát từ quyền lợi con người và những giá trị nhân văn của xã hội. Chính xuất phát từ lôgíc này, nhà làm luật nước ta đã biểu lộ mục đích phòng ngừa riêng của hình phạt là : “ Hình phạt không chỉ nhằm mục đích trừng trị người phạm tội mà còn nhằm mục đích giáo dục họ trở thành ngươi có ích cho xã hội, ngăn ngừa họ phạm tội mới … ” .

Ngoài mục đích phòng ngừa riêng nêu trên, hình phạt còn có mục đích nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm (phòng ngừa chung).

Áp dụng hình phạt đối vói người phạm tội trong từng trường hợp cụ thể bao giờ cũng tác động đến các thành viên khác trong xã hội. Tuỳ vào từng vụ án hình sự, ý thức pháp luật, sự chú ý riêng cũng như những đặc điểm riêng về tâm sinh lý của mỗi người… mà mức độ tác động của hình phạt đối vối họ khác nhau. Trong xã hội ta, tuyệt đại đa số nhân dân không vi phạm pháp luật hình sự, không phải do sợ hình phạt mà lý do chính thuộc về ý thức tôn trọng pháp luật và tinh thần đấu tranh không dung thứ của họ đối với tội phạm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà xã hội còn một bộ phận những công dân không vững vàng, dễ bị lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật, thậm chí nghiêm trọng là phạm tội. Với bộ phận công dân này, tác dụng răn đe và giáo dục của hình phạt để ngăn ngừa tội phạm được đưa lên hàng đầu trong mục đích phòng ngừa chung của hình phạt.

Để đạt được mục đích phòng ngừa chung của hình phạt, yên cầu triển khai đồng điệu nhiều giải pháp về kinh tế tài chính, chính trị, tư tưỏng, tổ chức triển khai, pháp lý, văn hoá, giáo dục … trong đó tuyên truyền giáo dục pháp lý, nâng cao ý thức tôn trọng pháp lý công dân có ý nghĩa to lớn. Hình phạt chỉ phát huy được công dụng giáo dục phòng ngừa chung khi quần chúng nhân dân hiểu biết, thấy được tính thiết yếu và sự công minh của nó, khi niềm tin và công lý ngày càng được củng cố và tăng trưởng .
Phòng ngừa riêng và phòng ngừa chung là hai mặt không hề tách rời của hình phạt, chúng ảnh hưởng tác động qua lại với nhau trong mục đích chung ( tổng thể và toàn diện ) của hình phạt. Sẽ không hề đạt được phòng ngừa chung nếu mục đích phòng ngừa riêng bị triệt tiêu, cũng như khi mục đích phòng ngừa chung bị hạn chế thì phòng ngừa riêng sẽ thiếu môi trường tự nhiên xã hội thuận tiện. Nói một cách khách, không hề đạt được tác dụng làm cho những người khác tôn trọng pháp lý nếu như bản thân người đã phạm tội, đã bị vận dụng hình phạt vẫn khinh thường pháp lý hoặc là sẽ khó đạt được mục đích của hình phạt .

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, chị có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *