Tới đây, những ai sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Bộ Tài chính đã phát hành Thông tư 80/2021 / TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126 / 2020 / NĐ-CP. Trong Thông tư này lao lý đơn cử về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất so với tùy từng trường hợp đơn cử .

Tại Điều 60 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tùy từng trường hợp cụ thể, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất sẽ khác nhau.

Theo đó, trường hợp thứ nhất, so với người có công với cách mạng : đất trong hạn mức đất ở được giao thì hồ sơ gồm có : văn bản đề xuất ( theo mẫu ) ; sách vở có tương quan chứng tỏ thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về người có công với cách mạng ; quyết định hành động hoặc văn bản theo pháp luật của pháp lý về miễn, giảm tiền sử dụng đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh uỷ quyền, phân cấp .

Trường hợp thứ hai, đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo danh mục các xã do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: hồ sơ miễn tiền sử dụng đất gồm văn bản đề nghị (theo mẫu). Đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số thì phải có hộ khẩu (ở nơi đã có hộ khẩu) hoặc xác nhận của UBND cấp xã (ở nơi chưa có hộ khẩu)…

Thông tư 80/2021/TT-BTC đã quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tùy từng trường hợp cụ thể. Ảnh Cao Nguyên.Thông tư 80/2021/TT-BTC đã quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tùy từng trường hợp cụ thể. Ảnh Cao Nguyên.Trường hợp thứ ba, so với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả vùng đồng bào dân tộc bản địa và miền núi : sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp giấy ghi nhận đất lần đầu so với đất do chuyển mục tiêu sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ .

Riêng đối với hộ thuộc diện nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, một số ít trường hợp miễn tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho những hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá vận động và di chuyển đến định cư tại những khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Trường hợp miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư, hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư vào nghành xã hội hoá được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo pháp luật pháp lý trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, hồ sơ gồm có : văn bản ý kiến đề nghị ; bản sao giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, giấy phép góp vốn đầu tư, hoặc giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ( trừ trường hợp thuộc đối tượng người dùng không phải cấp những loại sách vở này theo pháp lý về góp vốn đầu tư ) …Đối với trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa trang, hồ sơ gồm có : văn bản ý kiến đề nghị ; bản sao giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, giấy phép góp vốn đầu tư, hoặc giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ( trừ trường hợp thuộc đối tượng người tiêu dùng không phải cấp những loại sách vở này theo pháp lý về góp vốn đầu tư ) ; bản sao quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư ( trừ trường hợp thuộc đối tượng người dùng không phải cấp giấy phép góp vốn đầu tư …

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.