Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn cập nhật mới 2021

Khi đăng ký kết hôn thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận một người nằm trong trình trạng hôn nhân và được cấp giấy đăng ký kết hôn. Sau khi đăng ký kết hôn thì sẽ phát sinh quyền lợi cũng như nghĩa vụ đối với vợ và chồng trong quan hệ hôn nhân. Việc đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền và người đăng ký kết hôn sẽ phải điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định.

Quy định về tờ khai đăng ký kết hôn

Kết hôn là một việc rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, theo lao lý của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình thì kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo lao lý của Luật này về điều kiện kèm theo kết hôn và đăng ký kết hôn .
Việc kết hôn cần phải tuân theo đúng pháp luật của pháp lý về điều kiện kèm theo kết hôn như đủ độ tuổi pháp luật nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên ; việc kết hôn là sự tự nguyện quyết định hành động của nam và nữ và không bị mất năng lượng hành vi dân sự. Ngoài ra việc kết hôn phải không thuộc những trường hợp bị cấm kết hôn theo lao lý .

Giữa nam và nữ chỉ được coi là vợ chồng khi đã thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn thì tờ khai đăng ký kết hôn là một trong những giấy tờ không thể thiếu vậy mẫu tờ khai đăng ký kết hôn được quy định như thế nào.

Hiện nay mẫu tờ khai đăng ký kết hôn được quy định ở Thông tư số 04/2020/TT-BTP – Thông tư của Bộ tư pháp, nội dung tờ khai này gồm các thông tin như sau:

– tin tức của bên nam và bên nữ như : họ, chữ đệm, tên ; ngày, tháng, năm sinh ; dân tộc bản địa ; quốc tịch ; nơi cư trú sẽ ghi theo nơi đăng ký thường trú nếu như không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú, trong trường hợp không có cả nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì sẽ ghi theo nơi đang sinh sống ;
– tin tức về sách vở tùy thân như hộ chiếu, chứng tỏ nhân dân hoặc sách vở hợp lệ thay thế sửa chữa ( ví dụ : Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố TP.HN cấp ngày 20/10/1982 ) ; kết hôn lần thứ mấy ;
– Cam đoàn về những lời khai trong giấy là đúng thực sự, việc kết hôn là tự nguyện và không vi phạm pháp luật của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình Nước Ta, sau đó bên nữ và bên nam ký, ghi rõ ho, chữ đệm và tên ; .

Trong trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ vào mẫu tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định.

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

Mẫu số 1 :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi : ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Thông tin Bên nữ Bên nam
Họ, chữ đệm, tên  
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi cư trú (4)  
Giấy tờ tùy thân (5)  
Kết hôn lần thứ mấy

Chúng tôi cam kết ràng buộc những lời khai trên đây là đúng thực sự, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình Nước Ta .
Chúng tôi chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung cam kết ràng buộc của mình .
Đề nghị Quý cơ quan đăng ký .
… … … … … … … … … … … …., ngày … … …. … tháng … … … … năm … … … … …

 

Bên nữ

( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )
… … … … … … … … … … … …

Bên nam

( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )
… … … … … … … … … … … …

Đề nghị cấp bản sao ( 6 ) : Có, Không
Số lượng : … …. bản

Chú thích:

( 1 ) ( 2 ) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố quốc tế, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ .
( 3 ) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn .
( 4 ) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú ; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống .
( 5 ) Ghi thông tin về sách vở tùy thân như : hộ chiếu, chứng tỏ nhân dân hoặc sách vở hợp lệ thay thế sửa chữa ( ví dụ : Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Thành Phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982 ) .
( 6 ) Đề nghị ghi lại X vào ô nếu có nhu yếu cấp bản sao và ghi rõ số lượng .

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền

Thông tin Bên nữ Bên nam
Họ, chữ đệm, tên Nguyễn Thị Lan Anh Đặng Tiến Dũng
Ngày, tháng, năm sinh 26 – 09 – 1995 19 – 07 – 1991
Dân tộc Kinh Kinh
Quốc tịch Việt Nam Việt Nam
Nơi cư trú Tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Tổ dân phố Đoàn kết. phường Ngô Quyền, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Giấy tờ tùy thân – Chứng minh thư nhân dân

– Sổ hộ khẩu

– Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình

– Chứng minh thư nhân dân
– Sổ hộ khẩu
Kết hôn lần thứ mấy 1 1

Chúng tôi cam kết ràng buộc những lời khai trên đây là đúng thực sự, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình Nước Ta .
Chúng tôi chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung cam kết ràng buộc của mình. Đề nghị Quý cơ quan đăng ký .
Hòa Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Bên nữ
( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )
Bên nam
( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )

Đề nghị cấp bản sao : Có, Không Số lượng : … …. bản

Tải (Download) mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn

Có thể nói kết hôn là một sự kiện pháp lý để làm phát sinh quan hệ hôn nhân gia đình. Khi kết hôn thì những bên nam nữ phải tuân thủ khá đầy đủ những điều kiện kèm theo kết hôn theo lao lý và triển khai thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền .
Thủ tục đăng ký kết hôn sẽ được triển khai theo những bước như sau :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn ;
– Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi cư trú cấp ;
– Quyết định hoặc bản án ly hôn của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý ( nếu trước đó đã từng kết hôn và ly hôn ) ;
– CMND, hộ chiếu, thẻ CCCD hoặc sách vở khác có dán ảnh .

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại UBND xã phường

Người có nhu yếu triển khai thủ tục đăng ký kết hôn sẽ nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền ; hồ sơ phải nộp gồm có tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình .
Sau khi nhận được hồ sơ thì người tiếp đón hồ sơ sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra ngay hàng loạt hồ sơ, so sánh những thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của những sách vở trong hồ sơ do người nhu yếu nộp, xuất trình .
Trong trường hợp hồ sơ rất đầy đủ, hợp lệ thì người đảm nhiệm hồ sơ sẽ viết giấy tiếp đón trong đó có ghi rõ ngày, giờ trả tác dụng ;
Nếu hồ sơ đăng ký kết hôn chưa không thiếu cần triển khai xong thì người tiếp đón hồ sơ sẽ hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ trợ, hoàn thành xong theo lao lý ; nếu không hề bổ trợ, hoàn thành xong hồ sơ ngay thì người đảm nhiệm phải lập văn bản hướng dẫn trong đó có nêu rõ loại sách vở và nội dung cần phải bổ trợ sau đó ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp đón .

Bước 3: Xét xét thẩm định hồ sơ đăng ký kết hôn

Ngay sau khi tiếp đón hồ sơ đăng ký kết hôn không thiếu hợp lệ thì công chức tư pháp hộ tịch báo cáo giải trình quản trị ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp quản trị ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận đồng ý xử lý thì công chức tư pháp hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn .

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và trả kết quả

Khi trả tác dụng đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp hộ tịch sẽ hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy ghi nhận kết hôn. Nếu những bên thấy nội dung đúng với hồ sơ đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp hộ tịch cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ và hướng dẫn những bên cùng ký vào Giấy ghi nhận kết hôn .
quản trị ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai trao Giấy ghi nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ, mỗi bên sẽ được nhận 01 bản chính Giấy ghi nhận kết hôn .

Khi nam, nữ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền thì tờ khai đăng ký kết hôn là một loại giấy tờ không thể thiếu khi nộp hồ sơ, do đó cần phải sử dụng đúng mẫu tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định hiện hành.

Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn

Theo phong tục tập quán từ xưa đến nay dấu mốc được coi là lưu lại cho việc nam nữ tiến đến quan hệ hôn nhân gia đình chính là việc tổ chức triển khai đám cưới .
Nhưng xét trên phương diện về mặt pháp lý nếu như chỉ có đám cưới thôi là chưa đủ vì thế nam, nữ cần phải thực thi thủ tục đăng ký kết hôn mới là sự kiện pháp lý quan trọng ghi lại cho mối quan hệ vợ chồng hợp pháp và được pháp lý bảo lãnh .
Từ đó hoàn toàn có thể thấy được rằng giấy đăng ký kết hôn là một loại sách vở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để xác nhận về thực trạng hôn nhân gia đình của một cá thể .
Việc thực thi thủ tục đăng ký kết hôn chính là cơ sở để xác lập quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người trong quan hệ hôn nhân gia đình nếu như trong trường hợp có xảy ra tranh chấp về gia tài sẽ được pháp lý bảo vệ theo pháp luật .
Như vậy hoàn toàn có thể thấy được rằng việc triển khai thủ tục đăng ký kết hôn tại có quan có thẩm quyền có vai trò rất quan trọng. Sau khi được cấp giấy ghi nhận kết hôn thì giữa bên nam và nữ sẽ được coi là vợ chồng hợp pháp theo pháp luật của pháp lý. Theo đó vợ và chồng sẽ có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được lao lý đơn cử trong Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình .
Từ những nghiên cứu và phân tích trên hoàn toàn có thể thấy được rằng ngoài việc tổ chức triển khai đám cưới theo phong tục thì yếu tố quan trọng nhất để chứng tỏ mối quan hệ vợ chồng hợp pháp đó chính là phải đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Giấy ghi nhận đăng ký kết hôn là một loại sách vở hộ tịch xác nhận về thực trạng hôn nhân gia đình của một người do cơ quan có thẩm quyền cấp. Khi đã đăng ký kết hôn thì quyền lợi và nghĩa vụ của những bên vợ, chồng sẽ được pháp lý bảo vệ một cách tốt nhất .

Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký lại kết hôn

Trên thực tiễn hoàn toàn có thể thấy rằng vì những nguyên do khác nhau nên nhiều người đã đánh mất giấy ghi nhận kết hôn. Về nguyên tắc, khi làm mất giấy ghi nhận kết hôn thì cá thể sẽ phải đến cơ quan có thẩm quyền để cấp lại bản trích lục từ sổ gốc. Tuy nhiên với những trường hợp sổ gốc không còn thì buộc cá thể phải thực thi thủ tục đăng ký lại kết hôn theo đúng pháp luật .
Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm có tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu ; bản sao giấy ghi nhận kết hôn được cấp trước kia ; nếu như không còn thì nộp bản sao của hồ sơ, sách vở cá thể có những thông tin tương quan đến việc đăng ký kết hôn .

Cũng giống như việc đăng ký kết hôn trong hồ sơ đăng ký kết hôn cần phải sử dụng đúng mẫu tờ khai đăng ký kết hôn thì khi đăng ký lại kết hôn hồ sơ cũng yêu cầu nộp tờ khai đăng ký lại kết hôn.

Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn được lao lý tại thông tư số 04/2020 thông tư của Bộ tư pháp và gồm có những nội dung như sau :
– Ở phần kính gửi sẽ là kính gửi cơ quan đăng ký lại kết hôn ;
– tin tức của người nhu yếu đăng ký lại kết hôn gồm có họ, chữ đệm, têm ; sách vở tùy thân ; nơi cư trú ;
– Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung : Ở phần này sẽ ghi khá đầy đủ thông tin của vợ, chồng gồm có họ, chữ đệm, tên ; ngày tháng năm sinh ; dân tộc bản địa ; quốc tịch ; nơi cư trú ; sách vở tùy thân ; kết hôn lần mấy ; đã đăng ký kết hôn tại .. cần ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây ; theo giấy ghi nhận kết hôn số … thông tin này chỉ khai khi biết rõ thông tin ;
– Nêu nguyên do đăng ký lại kết hôn và cam kết ràng buộc về nội dung thông tin đã khai sau đó người nhu yếu đăng ký lại kết hôn ký và ghi rõ họ và tên, ghi ngày tháng năm .

Như vậy khi muốn đăng ký lại kết hôn thì người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định như trên và nộp tại cơ quan có thẩm quyền.

Thông thường khi đăng ký lại kết hôn sẽ triển khai tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi mà trước kia cá thể đã thực thi thủ tục đăng ký kết hôn theo lao lý .

Tải (Download) mẫu Tờ khai đăng ký lại kết hôn

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề quy định về mẫu tờ khai đăng ký kết hôn, hồ sơ và thủ tục khi thực hiện việc đăng ký kết hôn, mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn. Mọi vấn đề thắc mắc cần được giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 1900 6557 để được tư vấn trực tiếp nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *