Mẫu Hợp đồng giao khoán 2021 theo thông tư 133, 107, 200

Hợp đồng giao khoán là một trong những loại hợp đồng được sử dụng nhiều trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nhiều người chưa biết cách hoàn thiện mẫu hợp đồng.

Vậy hợp đồng giao khoán là gì ? Hợp đồng giao khoán biểu lộ những nội dung gì trong mẫu ? Cách hoàn thành xong mẫu hợp đồng giao khoán như thế nào ? Khách hàng vướng mắc sung sướng tìm hiểu thêm nội dung bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi .

Hợp đồng giao khoán là gì?

Hợp đồng giao khoán là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên nhận khoán việc và bên khoán việc về nội dung công việc khoán việc.

Theo đó, bên nhận khoán việc có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo hợp đồng giao khoán và có trách nhiệm bàn giao kết quả của công việc cho bên khoán công việc đến khi hoàn thành công việc được giao.

Còn bên khoán việc làm sẽ nghiệm thu sát hoạch hiệu quả việc làm và có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch thù lao cho bên nhận khoán việc làm theo nội dung thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng khoán việc đã giao kết .
Thường khi giao khoán, tất cả chúng ta sẽ sử dụng theo hình thức :

Hợp đồng giao khoán toàn bộ: đây là hợp đồng trong đó bên giao khoán chuyển toàn bộ chi phí cho bên nhận khoán để hoàn thành công việc.

– Hợp đồng giao khoán từng phần : đây là hợp đồng trong đó bên nhận khoán tự lo phần công cụ lao động. Người giao khoán chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động .

Lưu ý: Thường các công việc giao khoán trong hợp đồng này mang tính chất thời vụ, không ổn định và chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định.

Nội dung trong mẫu hợp đồng giao khoán gồm những gì?

Mẫu hợp đồng giao khoán gồm những nội dung như Thông tin của các bên bên giao khoán và bên nhận khoán; Nội dung và tiến độ công việc; Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao; Quyền và nghĩa vụ của Bên giao khoán; Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận giao khoán; Điều khoản chung.

Khi triển khai xong mẫu hợp đồng, Khách hàng hoàn toàn có thể điền thông tin theo hướng dẫn như sau :
– tin tức của những bên : Bên giao khoán và bên nhận khoán điền vừa đủ, đúng mực thông tin những bên được đề cập trong hợp đồng .
– Nội dung và quy trình tiến độ việc làm :
+ Về nội dung việc làm ghi rõ ràng, đơn cử từng việc làm thỏa thuận hợp tác .
+ Về tiến trình việc làm ghi đơn cử ngày tháng năm mở màn cũng như triển khai xong việc làm .
– Thù lao và quá trình giao dịch thanh toán thù lao :
+ Thù lao cần được ghi rõ cả bằng số lẫn bằng chữ .
+ Tiến độ giao dịch thanh toán nếu có chia thời gian giao dịch thanh toán cho từng việc làm đơn cử thì phải ghi rõ khi hoàn thành phần việc làm như thế nào sẽ được nhận thù lao là bao nhiêu .
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao khoán :
+ Đề cập rõ ràng quyền, phải bên giao khoán hoàn toàn có thể làm gì, …
Ví dụ :
Nghiên cứu kỹ những chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B phân phối để quyết định hành động cùng tham gia thực thi ;
Giao sách vở có tương quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục ĐK quyền sử dụng đất ;
+ Đề cập nghĩa vụ và trách nhiệm cần đề cập bên giao khoán phải thực hiên việc làm như thế nào, nghĩa vụ và trách nhiệm như thế nào, được làm gì và không được phép làm gì, thời hạn triển khai việc làm như thế nào, … ) .
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận giao khoán :
+ Đề cập rõ ràng quyền, phải bên nhận khoán hoàn toàn có thể làm gì, …
+ Đề cập nghĩa vụ và trách nhiệm như bên nhận khoán phải thực hiên việc làm như thế nào, làm gì và không được phép làm gì, thời hạn triển khai việc làm như thế nào, … .
– Điều khoản chung cần bộc lộ thông tin như :
+ Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh những pháp luật của hợp đồng này .
+ Mọi tranh chấp phát sinh trong quy trình thực thi hợp đồng sẽ được xử lý thứ nhất trải qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền xử lý .
+ Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày bao nhiêu và tự động hóa thanh lý khi hai bên đã thoả thuận như nào ?
– Hợp đồng này được lập thành mấy bản, và những bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản .

Hợp đồng giao khoán 2021

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—–

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN VIỆC

( Số : 150 / HĐGKV )
TP. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2020

BÊN A (BÊN THUÊ):
CÔNG TY                 : Công ty TNHH Đại Phát
Địa chỉ                        : số 105 đường Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại                   :  02431878112. Fax: 02431778989
Đăng ký kinh doanh   : 15678999
Mã số thuế                  : 15678999

Đại diện PL                : Nguyễn Văn Long
Chức vụ                      : Tổng giám đốc

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông / bà : Trần Như Thảo

Sinh ngày                    : 25/04/1992
Địa chỉ                         :  Số nhà 402 La Phù, xã La phù, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

CMND số                    :  045176189912
Nơi cấp                       : Công an thành phố Hà Nội

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung công việc
Bên A giao cho bên B thực hiện đăng ký sổ đỏ đất cho mảnh đất tại địa chỉ số 24 đường Phan Bội Châu, thành phố Nam Định

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc

Bên A nhu yếu bên B triển khai nhanh gọn, khẩn trương trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày, chậm nhất đến ngày 22/01 / 2021 bên B phải hoàn thành xong xong .

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao
3.1. Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1Hợp đồng giao khoán việc này. Tổng mức thù lao là: 20.000.000 VNĐ. (Bằng chữ:  Hai mươi triệu việt nam đồng);
3.2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là: 10.000.000 VNĐ;
3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.
3.4. Hình Thức thanh toán: Chuyển khoản

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
4.1. Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;
4.3. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;
4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
5.1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
5.2.Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;
5.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;
5.4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
5.5. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
5.6. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung
6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;
6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;
6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;
6.4. Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ  bản.

BÊN A
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Nguyễn Văn Long
BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)Trần Như Thảo

 Tải (Download) mẫu Hợp đồng giao khoán 2021

Hợp đồng giao khoán theo thông tư 133

Với mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính thì hợp đồng sẽ gồm các thông tin chính như:

– Họ và tên, Chức vụ, Đại diện của bên giao khoán
– Họ và tên, Chức vụ, Đại diện bên nhận khoán
– Phương thức giao khoán
– Điều kiện thực thi hợp đồng
– Thời gian triển khai hợp đồng
– Các điều kiện kèm theo khác
– Nội dung việc làm khoán
– Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của người nhận khoán :
– Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên giao khoán :
– Đại diện bên nhận khoán, Đại diện bên giao khoán, Người lập, Kế toán trưởng bên giao khoán ký và ghi rõ họ tên .

Lưu ý: Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200, Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính nội dung mẫu hợp đồng giao khoán cũng được thực hiện tương tự theo mẫu tại thông tư 133.

 Tải (Download) mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133

 Tải (Download) mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200

Hợp đồng giao khoán theo Thông Tư 107

Hợp đồng giao khoán theo Thông Tư 107 cũng gồm các nội dung chính như sau:

– Phần khởi đầu : Người lập hợp đồng cần ghi rõ tên đơn vị chức năng / cơ quan, địa chỉ và số hợp đồng ở góc trên cùng bên trái của văn bản .
– Phần pháp luật chung bộc lộ những thông tin :
+ Phương thức giao khoán : Nêu rõ phương pháp giao khoán để người nhận khoán hoàn toàn có thể hoàn thành xong một cách đơn cử và cụ thể .
+ Điều kiện thực thi hợp đồng : Liệt kê không thiếu nội dung đã cam kết của hai bên giao khoán và nhận khoán .
+ Thời gian triển khai hợp đồng : Ghi rõ thời gian khởi đầu và thời gian kết thúc việc làm ( dưới dạng ngày / tháng / năm ) .

– Phần điều khoản cụ thể: Ở phần này, hai bên cần thảo luận kỹ càng và đi đến thống nhất về nội dung công việc;  trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên đối với nhau.

– Phần kết thúc : Phần này phải có không thiếu chữ ký của hai bên giao khoán và nhận khoán cùng vói chữ ký của Kế toán trưởng .

 Tải (Download) mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 107

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Hợp đồng giao khoán. Khách hàng có vấn đề gì chưa rõ thông tin vui lòng phản hồi trực tiếp để được chuyên viên pháp lý hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.