Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

Trong một vấn đề dân sự nếu muốn yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết vấn đề đó, những cá thể, tổ chức triển khai phải chuẩn bị sẵn sàng mẫu đơn yêu cầu giải quyết vấn đề dân sự .

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——–

             ĐƠN YÊU CẦU

          GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

( V / v : … … … … … … … … … … … … … .. ) ( 1 )

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………(2)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3) …………………………………………………………………….

Địa chỉ : ( 4 ) ………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại cảm ứng ( nếu có ) : … … … … … … … … … … .. ; Fax ( nếu có ) : …………………………………………
Địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) : ……………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) ……………………………………………………….
việc như sau:

– Những yếu tố yêu cầu Tòa án giải quyết : ( 6 ) ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
– Lý do, mục tiêu, địa thế căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết so với những yếu tố nêu trên : ( 7 )
……………………………………………………………………………………………………………………………
– Tên và địa chỉ của những người có tương quan đến những yếu tố yêu cầu Tòa án giải quyết : ( 8 )
……………………………………………………………………………………………………………………………
– Các thông tin khác ( nếu có ) : ( 9 ) …………………………………………………………………………………

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

                                                                                                ………., ngày……tháng……năm …(11)

                                                                                                             NGƯỜI YÊU CẦU(12) 

Chú thích mẫu đơn yêu cầu giải quyết vấn đề dân sự :

( 1 ) Ghi loại việc dân sự mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải Quyết theo lao lý của Bộ luật Tố tụng dân sự
Ví dụ : Yêu cầu công bố một người mất tích ; yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp lý ; yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ; yêu cầu công bố hợp đồng lao động vô hiệu ; ….
( 2 ) và ( 5 ) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự ; nếu là Tòa án nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào
Ví dụ : Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Thành Phố Hà Nội ;
Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh ( thành phố ) đó
Ví dụ : Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam .
( 3 ) Nếu người yêu cầu là cá thể thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân / căn cước công dân / hộ chiếu hoặc sách vở tùy thân khác của người đó ; nếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên cơ quan, tổ chức triển khai và họ tên của người đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai đó .
Nếu là người đại diện thay mặt theo pháp lý thì sau họ tên ghi ” – là người đại diện thay mặt theo pháp lý của người có quyền yêu cầu ” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu ; nếu là người đại diện thay mặt theo ủy quyền thì ghi ” – là người đại diện thay mặt theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày … … … ” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu .
Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3, … và ghi rất đầy đủ những thông tin của từng người .
( 4 ) Nếu người yêu cầu là cá thể thì ghi vừa đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi thao tác ( nếu có ) của người đó tại thời gian làm đơn yêu cầu
Ví dụ : thôn Bình An, xã Phú Cường, huyện Mỹ Đức, thành phố TP. Hà Nội ;
Nếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức triển khai đó tại thời gian làm đơn yêu cầu
Ví dụ : trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, thành phố TP.HN .
( 6 ) Ghi đơn cử những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết .
( 7 ) Ghi rõ nguyên do, mục tiêu, địa thế căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó .
( 8 ) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi thao tác ( nếu có ) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có tương quan đến việc giải quyết việc dân sự đó .
( 9 ) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy thiết yếu cho việc giải quyết yêu cầu của mình .
( 10 ) Ghi rõ tên những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3, …
Ví dụ : 1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A ; 2. Bản sao giấy ghi nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C ; …..
( 11 ) Ghi khu vực, thời hạn làm đơn yêu cầu
Ví dụ : Thành Phố Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2018 ; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019 .

(12) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp người yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu thực thi theo lao lý của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu .

Trên đây là Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP và hướng dẫn cách ghi thông tin theo từng nội dung cụ thể.

Nguyễn Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *