3+ mẫu Biên bản thỏa thuận mới và chuẩn nhất hiện nay

Thay vì lập Hợp đồng, trong nhiều trường hợp những bên lựa chọn sử dụng mẫu Biên bản thỏa thuận do việc lập đơn thuần, thuận tiện hơn .

1. Biên bản thỏa thuận là gì?

Hiện nay, không có khái niệm đơn cử về Biên bản thỏa thuận. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể hiểu một cách chung nhất rằng, Biên bản thỏa thuận là văn bản được dùng để ghi lại những nội dung được những bên tham gia cùng đồng ý chấp thuận, thống nhất để lấy cơ sở triển khai một việc làm nào đó .

Biên bản thỏa thuận thường chứa những điều khoản ghi nhận cam kết mà các bên tham gia (thường là 02 bên) muốn hướng tới. Ngoài ra, trong Biên bản thỏa thuận có thể chứa các nội dung như phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ, phương thức hoạt động…

Thông thường, một mẫu Biên bản thỏa thuận chuẩn sẽ gồm có không thiếu những phần sau : thông tin những bên tham gia thỏa thuận, mục tiêu và nội dung, tóm tắt những pháp luật đã thỏa thuận, chữ ký của những bên tương quan .

Khi các bên xảy ra tranh chấp, Biên bản thỏa thuận sẽ trở thành một chứng cứ thuyết phục để giải quyết tranh chấp. Vì thế, nội dung Biên bản càng đầy đủ, chi tiết bao nhiêu thì việc giải quyết tranh chấp càng dễ dàng bấy nhiêu.
 

2. Hợp đồng và Biên bản thỏa thuận có khác nhau không?

Theo Bộ luật Dân sự năm ngoái, Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa những bên về việc xác lập, đổi khác hoặc chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Bộ luật này không ghi nhận những lao lý về Biên bản thỏa thuận .
Tuy nhiên, Hợp đồng và bản thỏa thuận đều hình thành từ sự thoả thuận, thống nhất ý chí của những bên và cùng có giá trị chứng cứ khi những bên có tranh chấp khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền .
Để biết Hợp đồng và Biên bản thỏa thuận có giống nhau không, những bên hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào những nội dung ghi nhận trên biên bản để xem có thực chất tương tự như như Hợp đồng hay không .
Nhưng khi lập Biên bản thỏa thuận sẽ gặp khó khăn vất vả hơn vì sẽ không hề công chứng khi có nhu yếu .
bien ban thoa thuan

Mẫu Biên bản thỏa thuận mới và chuẩn nhất (Ảnh minh họa)
 

3. Một số mẫu Biên bản thỏa thuận phổ biến hiện nay

3.1 Mẫu Biên bản thỏa thuận chung

Tải về Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

( V / v : … … … … … … … )
Căn cứ Bộ luật Dân sự năm ngoái
Căn cứ vào ý chí của những bên .
Hôm nay, ngày … .. tháng … …. năm 20 ……, tại … … … … … … … … … ..
Chúng tôi gồm có :
BÊN A : … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … .

BÊN B : … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … …. …

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau :
Điều 1. Xác nhận … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … ..

… … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Điều 2. Cam kết của Bên A
… … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … ..

Điều 3. Cam kết của Bên B
… … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … ..
Điều 4. Điều khoản chung
4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ký ;
4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản .

BÊN A

BÊN B

3.2 Mẫu Biên bản thỏa thuận trả nợ

Tải về Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

( V / v : Trả nợ )
Căn cứ Bộ luật Dân sự năm ngoái
Căn cứ vào ý chí của những bên .
Hôm nay, ngày … .. tháng … …. năm 20 ……, tại … … … … … … … … … ..
Chúng tôi gồm có :
BÊN A : … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … .
BÊN B : … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … …. …

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau :
Điều 1. Xác nhận nợ
Sau khi so sánh, hai Bên xác nhận, đến hết ngày … tháng …. năm 20 …., Bên A … … … … … … … … … .. … … còn nợ Bên B tổng số tiền là : … … … … … … … … … … … đ
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ) ,
Trong đó :
– Nợ gốc :
– Lãi :
Điều 2. Cam kết của Bên A
2.1. Bên A … … … … … cam kết sẽ dùng mọi gia tài cá thể của mình để giao dịch thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này .
2.2. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác tại Bản thỏa thuận này và theo lao lý của pháp lý .
Điều 3. Cam kết của Bên B
3.1. Cho phép Bên A dùng mọi gia tài cá thể của Bên A để giao dịch thanh toán những khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này ;
3.2. Tạo điều kiện kèm theo cho Bên A hoàn toàn có thể có vốn để tham gia những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
3.3. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo Bản thỏa thuận này và theo lao lý của pháp lý .
Điều 4. Điều khoản chung
4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực hiện hành từ ngày ký ;
4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản …

BÊN A

BÊN B

3.3 Mẫu Biên bản thỏa thuận hợp tác 3 bên

Tải về Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP TÁC BA BÊN

Số : … .. / BBHTKD
Hôm nay, ngày …. tháng … năm … …., tại … … … … … … … …. Chúng tôi gồm có : … … ..
1. … … … … … …. … .. ( gọi tắt là Bên A ) .
Trụ sở : … … .
Giấy phép xây dựng số : … … … … ; cấp ngày : … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ;
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … ;
Chức vụ : … … … … … … … … … … … ;

2. … … … … … … … … … ( gọi tắt là Bên B ) :
Trụ sở : … … … … … … … … … … … ;
GCNĐKKD số : … … … … … … …. ; cấp ngày : … …. ;
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ;
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … ;
Chức vụ : … … … … … … … … … … …
3. … … … … … … … … … … ( Gọi tắt là bên C ) :
Trụ sở : … … … … … … … … … … … ;
GCNĐKKD số : … … … … … … …. ; cấp ngày : … …. ;
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ;
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … ;
Chức vụ : … … … … … … … … … … … ;
Trên cơ sở : … … … … … … … … … … … ;
Chúng tôi cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại này với những lao lý và điều kiện kèm theo sau đây :
Điều 1. Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hợp tác kinh doanh thương mại
Bên A, Bên B và Bên C nhất trí cùng nhau hợp tác … … … … … …

Điều 2. Thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp tác là … …. ( năm ) mở màn kể từ ngày … .. tháng … … năm … … … đến hết ngày … .. tháng … … .. năm … … …. Thời hạn trên hoàn toàn có thể được lê dài theo sự thoả thuận của ba bên .

 

Điều 3. Góp vốn và phân loại tác dụng kinh doanh thương mại
3.1. Góp vốn
Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn cho Bên B số tiền để … … … là : … … … … … … …
Bên C có nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn cho Bên B số tiền để … … … là : … … … … … … …
3.2. Phân chia tác dụng kinh doanh thương mại
3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động giải trí
Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ suất : Bên A được hưởng … … … %, Bên B được hưởng … … … % trên tổng doanh thu sau khi đã hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước .
Thời điểm chia doanh thu vào ngày ở đầu cuối của năm kinh tế tài chính. Năm tài chính được tính mở màn kể từ ngày : … …
3.2.2 giá thành cho hoạt động giải trí sản xuất gồm có :

Điều 4. Các nguyên tắc kinh tế tài chính
Hai bên phải tuân thủ những nguyên tắc kinh tế tài chính kế toán theo pháp luật của pháp lý về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Mọi khoản thu chi cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đều phải được ghi chép rõ ràng, vừa đủ, xác nhận .

Điều 5. Ban quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
Hai bên sẽ xây dựng một Ban quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử 01 ( một ), Bên B sẽ cử 01 ( một ), Bên C sẽ cử 01 ( một ) người đại diện thay mặt khi cần phải đưa ra những quyết định hành động tương quan đến nội dung hợp tác được lao lý tại Hợp đồng này. Mọi quyết định hành động của Ban quản lý và điều hành sẽ được trải qua khi có tối thiểu hai thành viên đồng ý chấp thuận .
Đại diện của Bên A là : … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … .
Đại diện của Bên B là : … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … ..
Đại diện của Bên C là : … … … … … … … … … … … … … …. Chức vụ : … … … … .
Trụ sở của ban điều hành quản lý đặt tại : … … … … … … … … … ..

Điều 6. Điều khoản chung
6.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của pháp lý nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
6.2. Hai bên cam kết triển khai toàn bộ những pháp luật đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia ( trừ trong trường hợp bất khả kháng ) thì phải bồi thường hàng loạt thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 10 % giá trị hợp đồng .
Trong quy trình thực thi hợp đồng nếu bên nào có khó khăn vất vả trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 01 ( một ) tháng kể từ ngày có khó khăn vất vả trở ngại .
6.3. Các bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến trình thực thi việc làm. Đảm bảo bí hiểm mọi thông tin tương quan tới quy trình kinh doanh thương mại .
Mọi sửa đổi, bổ trợ hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng .
6.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quy trình triển khai hợp đồng được xử lý trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được xử lý tại Toà án có thẩm quyền .

Điều 7. Hiệu lực Hợp đồng
7.1. Hợp đồng chấm hết khi hết thời hạn hợp đồng theo lao lý tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc những trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .
7.2. Hợp đồng này gồm … … … trang không hề tách rời nhau, được lập thành … … … bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ … … … .. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A

( Ký, họ tên )

ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký, họ tên )

ĐẠI DIỆN BÊN C

( Ký, họ tên )

3.4 Mẫu Biên bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh

Tải về Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC KINH DOANH

Số : … .. / TTHTKD
Hôm nay, ngày …. tháng … … năm … …. tại địa chỉ : … … … … … … … … … Chúng tôi gồm có :
1. Công ty … … … … … … … … … … … … … … ( gọi tắt là Bên A ) :
Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
GCNĐKKD số : … … … … …
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Công ty … … … … … .. … … … … … ( gọi tắt là Bên B ) :
Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
GCNĐKKD số : … … …
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Cùng thoả thuận ký Biên bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh thương mại này với những pháp luật và điều kiện kèm theo sau đây :
Điều 1. Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hợp tác kinh doanh thương mại
Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác … … … …

Điều 2. Thời hạn thỏa thuận
Thời hạn hợp tác là … …. ( năm ) năm khởi đầu kể từ ngày … .. tháng … … năm … … … đến hết ngày … .. tháng … … .. năm … … …. Thời hạn trên hoàn toàn có thể được lê dài theo sự thoả thuận của hai bên .

Điều 3. Góp vốn và phân loại hiệu quả kinh doanh thương mại
3.1. Góp vốn3.2. Phân chia hiệu quả kinh doanh thương mại
3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động giải trí … … … … … … … … … … …
Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ suất : Bên A được hưởng … … … %, Bên B được hưởng … … … % trên tổng doanh thu sau khi đã hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước .
Thời điểm chia doanh thu vào ngày sau cuối của năm kinh tế tài chính. Năm tài chính được tính khởi đầu kể từ ngày : … …
3.2.2 Chi tiêu cho hoạt động giải trí sản xuất gồm có :

– Lương nhân viên cấp dưới :
– giá thành điện, nước :
– Khấu hao gia tài :
– Chi tiêu bảo trì máy móc, thiết bị, nhà xưởng :
– giá thành khác …

Điều 4. Ban điều hành quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
Hai bên sẽ xây dựng một Ban điều hành quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử 01 ( một ), Bên B sẽ cử 02 ( hai ) đại diện thay mặt khi cần phải đưa ra những quyết định hành động tương quan đến nội dung hợp tác được lao lý tại Thỏa thuận này. Mọi quyết định hành động của Ban quản lý sẽ được trải qua khi có tối thiểu hai thành viên đồng ý chấp thuận .
Đại diện của Bên A là : … … … … … … … … – Chức vụ : … … … … ..
Đại diện của Bên B là : … … … … … … … … – Chức vụ : … … … … ..
Trụ sở của ban điều hành quản lý đặt tại : … … … … … … … … … … … … … …

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A
5.1 Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm … … … … … … … … … … … … … … … …
5.2 … … … … … … … … … … … … … … .
5.3 Cung cấp không thiếu những hoá đơn, chứng từ tương quan để Giao hàng cho công tác làm việc hạch toán kinh tế tài chính quy trình kinh doanh thương mại .
5.4 Được hưởng … .. % doanh thu sau thuế .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên B
6.1 Có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, quản lý hàng loạt quy trình sản xuất .
6.2 Triệt để tuân thủ những lao lý của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường và những pháp luật khác của pháp lý trong quy trình sản xuất .
6.3 Có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành bán loại sản phẩm trên thị trường Nước Ta .
6.4 Hạch toán hàng loạt thu chi của quy trình sản xuất kinh doanh thương mại theo đúng những pháp luật của pháp lý về kinh tế tài chính kế toán của Nước Ta .
6.5 Có nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai, nộp không thiếu thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác với Nhà nước. Đồng thời quan hệ với cơ quan quản trị nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế nơi có Nhà máy .
6.6 Được hưởng … … … … … … % doanh thu sau thuế .
6.7 Trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tuyển dụng, quản trị, điều động cán bộ, công nhân tại Nhà máy. Lên kế hoạch Trả lương và những chính sách khác cho công nhân, cán bộ thao tác tại Nhà máy .

Điều 7. Điều khoản chung
– Thỏa thuận này được hiểu và chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
– Hai bên cam kết thực thi toàn bộ những pháp luật đã cam kết trong thỏa thuận. Bên nào vi phạm thỏa thuận gây thiệt hại cho bên kia ( trừ trong trường hợp bất khả kháng ) thì phải bồi thường hàng loạt thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm bằng 10 % giá trị của thỏa thuận .
Trong quy trình triển khai thỏa thuận nếu bên nào có khó khăn vất vả trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 ( một ) tháng kể từ ngày có khó khăn vất vả trở ngại .
– Các bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến trình triển khai việc làm. Đảm bảo bí hiểm mọi thông tin tương quan tới quy trình sản xuất kinh doanh thương mại .
Mọi sửa đổi, bổ trợ hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của thỏa thuận .
– Mọi tranh chấp phát sinh trong quy trình thực thi thỏa thuận được xử lý trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được xử lý tại Toà án có thẩm quyền .

Điều 8. Hiệu lực Thỏa thuận
– Thỏa thuận chấm hết khi hết thời hạn theo pháp luật tại Điều 2 thỏa thuận này hoặc những trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .
Khi kết thúc Thỏa thuận, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý thỏa thuận. Nhà xưởng, nhà kho, máy móc, dây chuyền sản xuất thiết bị …. sẽ được trả lại cho Bên B
– Thỏa thuận này gồm … … … trang không hề tách rời nhau, được lập thành … … … bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ … … … .. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là một số mẫu Biên bản thỏa thuận mới và chuẩn nhất hiện nay. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.