Download mẫu tờ khai thuế gtgt mẫu 07/gtgt

Download mẫu tờ khai thuế gtgt mẫu 07/gtgt. Mẫu tờ khai thuế gtgt thông báo việc chuyển đổi kê khai thuế gtgt.

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

a ) Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo pháp luật tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế .

b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.

7

c ) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng khuyến mại, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn pháp luật, trừ trường hợp đã chấm hết hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và trường hợp tạm ngừng kinh doanh thương mại theo lao lý tại điểm e khoản 1 Điều này .d ) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế tiên phong được tính từ ngày khởi đầu hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế đến ngày ở đầu cuối của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế ở đầu cuối được tính từ ngày tiên phong của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế. Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm của những loại thuế khác là năm dương lịch .e ) Người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh thương mại và không phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời hạn tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .Trước khi tạm ngừng kinh doanh thương mại, người nộp thuế phải có thông tin bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản trị trực tiếp chậm nhất năm ( 5 ) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh thương mại .

Nội dung thông báo gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế ;– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh thương mại, ngày mở màn và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng ;– Lý do tạm ngừng kinh doanh thương mại ;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh thương mại, người nộp thuế phải thực thi kê khai thuế theo lao lý. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh thương mại trước thời hạn theo thông tin tạm ngừng kinh doanh thương mại thì phải có thông tin bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản trị trực tiếp đồng thời triển khai nộp hồ sơ khai thuế theo lao lý .

word++ DOWNLOAD: MẪU TỜ KHAI THUẾ GTGT THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI KÊ KHAI THUẾ GTGT

Mẫu tờ khai 07gtgt thông báo kết chuyển đổi kỳ khai thuế gtgt

++ CÓ THỂ CÁC BẠN CẦN BIẾT:

Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng và các trường hợp:

– Khai thuế giá trị ngày càng tăng tạm tính theo từng lần phát sinh so với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thiết kế xây dựng, lắp ráp, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh .– Khai thuế giá trị ngày càng tăng theo từng lần phát sinh so với thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp trên doanh thu của người kinh doanh thương mại không liên tục .

Việc lập các Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo Tờ khai thuế hàng tháng gửi cho cơ quan thuế trong một số trường hợp được thực hiện như sau:

– Đối với hàng hoá, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hoá đơn.

– Đối với hàng hoá, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mẫu sản phẩm, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết cụ thể theo từng hoá đơn .– Đối với cơ sở kinh doanh thương mại ngân hàng nhà nước có những đơn vị chức năng thường trực tại cùng địa phương thì những đơn vị chức năng thường trực phải lập Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra để lưu tại cơ sở chính .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *