“lũng đoạn” là gì? Nghĩa của từ lũng đoạn trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

sự liên hợp lại và thống trị của một số nhà tư bản lớn hay một số tập đoàn tư bản nắm độc quyền việc sản xuất và tiêu thụ số lớn sản phẩm của một hay vài ngành sản xuất, qua đó nắm được và củng cố quyền thống trị về sản xuất hàng hoá, thị trường tiêu thụ, giá cả; nhờ đó nó thu lợi nhuận kếch sù, lợi nhuận siêu ngạch, lợi nhuận độc quyền, giữ địa vị chi phối không những về kinh tế mà cả trong đời sống chính trị của xã hội tư bản chủ nghĩa. Trường hợp một công ti lớn nhất chiếm địa vị thống trị trong một ngành sản xuất nhất định thì cũng gọi là LĐ. Về thuật ngữ kinh tế học chính trị và theo định nghĩa của Lênin (V. I. Lenin), thì “lũng đoạn” và “độc quyền” của chủ nghĩa tư bản là một. “Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn độc quyền (hay LĐ) của chủ nghĩa tư bản” (Lênin). Năm đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản đến một giai đoạn phát triển mà sự thống trị của các tổ chức độc quyền và của tư bản tài chính được khẳng định, …”. Sự độc quyền của tư bản làm cho tư bản có khả năng và thế lực để LĐ nền kinh tế quốc dân, do tích tụ sản xuất ở trình độ cao, do thâu tóm ngày càng nhiều các nguồn nguyên liệu chủ yếu, do nắm các ngân hàng lớn và tư bản tài chính, do chế độ thuộc địa … chủ nghĩa tư bản biến thành chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản LĐ. Trong đời sống kinh tế thông thường, những tổ chức kinh tế lớn, công ti, liên hiệp lớn cũng có khả năng LĐ nền kinh tế nói chung và các tổ chức kinh tế tư bản nhỏ yếu hơn, bằng những chiến lược, chính sách và thủ đoạn kinh tế cạnh tranh hợp pháp và bất hợp pháp. LĐ ra đời là kết quả tất yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trong bộ “Tư bản”, Mac (K. Marx) đã phân tích về lí luận và lịch sử đối với chủ nghĩa tư bản và chứng minh rằng: tự do cạnh tranh dẫn đến tích tụ sản xuất, tích tụ sản xuất phát triển đến một mức độ nhất định, nghĩa là vài chục hoặc vài xí nghiệp lớn đã chiếm địa vị thống trị trong một ngành nào đó, thì sẽ dẫn đến LĐ. LĐ là đặc điểm cơ bản nhất, là thực chất của chủ nghĩa đế quốc, vì mọi đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc đều sinh ra trên cơ sở LĐ, đều là những biểu hiện khác nhau của LĐ, đặc biệt là sự LĐ của tư bản tài chính. LĐ đối lập với tự do cạnh tranh, không xoá bỏ được cạnh tranh, ngược lại càng làm cho cạnh tranh có tính chất tàn khốc và gay gắt hơn (xt. Độc quyền).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *