Tư vấn pháp luật thuế xuất nhập khẩu

Tư vấn pháp luật thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào những mẫu sản phẩm được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Nước Ta .

Căn cứ tính thuế

Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%):

  • Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan;
  • Giá tính thuế từng mặt hàng;
  • Thuế suất từng mặt hàng.

Đối với mẫu sản phẩm vận dụng thuế tuyệt đối, địa thế căn cứ tính thuế là :

  • Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan;
  • Mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hoá.

Đối với mẫu sản phẩm có sự biến hóa mục tiêu đã được miễn thuế, xét miễn thuế : số lượng, giá tính thuế và thuế suất tại thời gian có sự đổi khác mục tiêu của loại sản phẩm đã được miễn thuế, xét miễn thuế .

Thuế suất

– Thuế suất so với hàng hoá xuất khẩu được lao lý đơn cử cho từng loại sản phẩm tại Biểu thuế xuất khẩu. ( Tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu tại : http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx )

– Thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường:

  • Thuế suất ưu đãi: áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;
  • Thuế suất ưu đãi đặc biệt: áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác;

Điều kiện vận dụng thuế suất khuyến mại đặc biệt quan trọng :

  • Phải là những mặt hàng được quy định cụ thể trong thoả thuận đã ký giữa Việt Nam với nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế và phải đáp ứng đủ các điều kiện đã ghi trong thỏa thuận;
  • Phải là hàng hoá có xuất xứ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam tham gia thoả thuận ưu đãi đặc biệt về thuế.

Thuế suất thường thì vận dụng so với hàng hoá nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ không triển khai đối xử tối huệ quốc và không triển khai tặng thêm đặc biệt quan trọng về thuế nhập khẩu với Nước Ta .
Thuế suất thường thì được vận dụng thống nhất bằng 150 % mức thuế suất tặng thêm của từng loại sản phẩm tương ứng pháp luật tại Biểu thuế nhập khẩu khuyến mại .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.