Luật Tần số Vô tuyến điện đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam

10 năm qua, Luật Tần số VTĐ đã thôi thúc ứng dụng những công nghệ tiên tiến văn minh, bảo vệ sự cạnh tranh đối đầu trên thị trường viễn thông, đồng thời nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao quản trị nhà nước về tần số vô tuyến điện .Sáng 19/3, tại TP. Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Tần số Vô tuyến điện ( Tần số VTĐ ). Luật Tần số VTĐ được Quốc hội khóa XII trải qua ngày 23/11/2009 và có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 1/7/2010 .

Kể từ khi có hiệu lực thi hành, Luật Tần số VTĐ đã đánh dấu một cột mốc quan trọng về sự nỗ lực của ngành TT&TT. Đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam có luật chuyên ngành trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Luật Tần số VTĐ đã thúc đẩy sự phát triển của ngành thông tin vô tuyến

Theo ông Nguyễn Đức Trung – Cục trưởng Cục Tần số VTĐ ( Bộ TT&TT ), sau 10 năm tiến hành Luật Tần số VTĐ, bộ luật này và những văn bản có tương quan đã cơ bản cung ứng được nhu yếu quản trị và tăng trưởng của thông tin vô tuyến, thôi thúc ứng dụng những công nghệ tiên tiến văn minh, tiên tiên để sử dụng hiệu suất cao phổ tần số .

Luật Tần số Vô tuyến điện đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam
Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Tần số Vô tuyến điện. (Ảnh: Trọng Đạt)

Ngày nay, thủ tục cấp phép tần số đã được đơn giản hoá triệt để. Việc cấp phép điện tử đạt tỷ suất cao, trung bình mỗi năm đạt khoảng chừng 70 %. Hiệu quả của công tác làm việc quản trị tần số Giao hàng mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh đã được tăng cường, trong đó phải kể đến vai trò của những cơ quan đầu mối quản trị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an .Công tác bảo vệ quyền lợi và chủ quyền lãnh thổ vương quốc cũng được thực thi với việc ĐK thành công xuất sắc tần số và quỹ đạo để phóng vệ tinh Vinasat 2, Redsat, Microdragon và hàng ngàn tần số, trong đó có tần số tại vùng biển Trường Sa .Công tác quản trị thích hợp điện tử, chất lượng phát xạ vô tuyến điện hiện đạt được thành quả bắt đầu với hơn 120 quy chuẩn kỹ thuật so với thiết bị vô tuyến được phát hành. Hàng chục nghìn trạm gốc thông tin di động đã được kiểm định về bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện .

Luật Tần số Vô tuyến điện đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Trung – Cục trưởng Cục Tần số VTĐ. (Ảnh: Trọng Đạt)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông ( TT&TT ), ghi nhận những phản hồi tích cực cũng như những quan điểm góp phần của doanh nghiệp và chuyên viên so với việc hoàn thành xong Luật Tần số VTĐ.Theo Thứ trưởng Phan Tâm, Luật Tần số VTĐ, gồm có những thông tư, nghị định và quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước đã tạo nên hành lang pháp lý tương đối khá đầy đủ, Giao hàng cho công tác làm việc quản trị nhà nước về tần số vô tuyến điện .Trong 10 năm qua, những bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và những hộ sử dụng tần số vô tuyến điện đã phối hợp ngặt nghèo và trang nghiêm tổ chức triển khai triển khai kịp thời, hiệu suất cao. Nhờ vậy, những chủ trương và tiềm năng lớn mà Đảng và Nhà nước đặt ra khi kiến thiết xây dựng Luật Tần số VTĐ cơ bản được thực thi tốt .

Luật Tần số VTĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của thông tin vô tuyến điện. Bộ luật này còn có vai trò thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tần số, đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ viễn thông. Đồng thời, Luật Tần số VTĐ giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện.

Những điều cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Tần số VTĐ

Việc tiến hành Luật Tần số VTĐ và những văn bản hướng dẫn thi hành được thực thi tráng lệ thời hạn qua và đạt được những hiệu quả cơ bản. Song trong thực tiễn cho thấy Luật Tần số VTĐ đã phát sinh một số ít chưa ổn, thể hiện nhiều hạn chế và cần được kiểm soát và điều chỉnh, sửa đổi trong thời hạn tới .

Luật Tần số Vô tuyến điện đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam
Tỷ trọng nắm giữ băng tần của các nhà mạng tại Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đạt)

Theo đó, phải làm rõ việc vận dụng những phương pháp cấp phép trong những loại băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao theo hướng chỉ đấu giá những băng tần thông tin di động .Với những băng tần, kênh tần số khác có đặc thù thương mại cao, việc cấp phép sẽ do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động so với từng trường hợp đơn cử. Tất cả những đối tượng người tiêu dùng được cấp phép sử dụng tần số ngoài lệ phí sẽ phải nộp phí thương quyền .Ngoài ra, Luật Tần số VTĐ bổ trợ, sửa đổi phải giải quyết và xử lý được yếu tố bảo vệ cạnh tranh đối đầu theo hướng đưa ra số lượng giới hạn phổ tần tối đa mà một doanh nghiệp hoàn toàn có thể chiếm hữu .Luật Tần số VTĐ cũng phải làm rõ chế tài so với những hộ sử dụng tần số vô tuyến điện khi những hộ này không triển khai vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của mình. Bên cạnh đó, cần bổ trợ những quy trình tiến độ, thủ tục rất đầy đủ khi tịch thu giấy phép để bảo vệ tốt hơn quyền hạn của người tiêu dùng .

Luật Tần số Vô tuyến điện đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam
Ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ TT&TT. (Ảnh: Trọng Đạt)

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, tất cả chúng ta sẽ phải bổ trợ những lao lý về quản trị và sử dụng tần số vô tuyến điện khi tần số không tương thích với quy hoạch, quy chuẩn trong trường hợp điều tra và nghiên cứu tăng trưởng công nghệ tiên tiến mới hoặc điều tra và nghiên cứu những thiết bị vô tuyến cho xuất khẩu .

Một vấn đề cần lưu ý là xem lại việc cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, hàng không để giảm bớt thủ tục hành chính, xã hội hóa công tác đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ.

Thứ trưởng Phan Tâm cũng đặt yếu tố về việc quản trị chùm vệ tinh quỹ đạo thấp từ góc nhìn quản trị tần số. Bên cạnh đó, cần giải quyết và xử lý tốt hơn yếu tố bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong cấp phép và sử dụng tần số vô tuyến điện .Bộ TT&TT sẽ nhu yếu Cục Tần số VTĐ phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng trong Bộ tiếp thu quan điểm của những đại biểu để triển khai xong báo cáo giải trình tổng kết thi hành luật và bộ hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ trợ Luật Tần số VTĐ .

Trọng Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *