Luật Chứng khoán: Những thông tin đáng chú ý nhất 2018

Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 là văn bản pháp luật mới nhất hiện nay quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Dưới đây, LuatVietnam đã tổng hợp những thông tin hữu ích nhất của Luật này như sau:

1. Chứng khoán là gì?

Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Chứng khoán 2010 định nghĩa chứng khoán là vật chứng xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với gia tài hoặc phần vốn của tổ chức triển khai phát hành. Chứng khoán được bộc lộ dưới hình thức chứng từ, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử, gồm có những loại sau đây :
– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng từ quỹ ;

– Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

– Hợp đồng góp vốn góp vốn đầu tư ;
– Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính pháp luật .

Chứng khoán gồm có CP, trái phiếu … ( Ảnh minh họa )

2. Một người chỉ được mở 01 tài khoản tại mỗi công ty chứng khoán

Khoản 3 Điều 6 Thông tư 203 / năm ngoái / TT-BTC pháp luật mỗi nhà góp vốn đầu tư chỉ được mở một thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán. Tuy nhiên, pháp lý không khống chế số lượng thông tin tài khoản cá thể hoàn toàn có thể ĐK tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau nên một nhà đầu tư hoàn toàn có thể mở nhiều thông tin tài khoản chứng khoán ở nhiều công ty .
Tuy nhiên, khi nhà đầu tư mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán tại những công ty chứng khoán khác nhau thì trong hồ sơ mở thông tin tài khoản tại công ty chứng khoán mới phải ghi rõ số lượng thông tin tài khoản đã mở và mã số thông tin tài khoản tại những công ty trứng khoán trước đó .

Khoản 1 Điều 28 Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định mức phạt từ 50 – 70 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán đối với nhà đầu tư. Cá nhân buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trên.
 

3. Chiếm dụng chứng khoán của khách hàng, phạt đến 300 triệu đồng

Mức xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong nghành chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán được lao lý tại Nghị định 108 / 2013 / NĐ-CP, sửa đổi, bổ trợ bởi Nghị định 145 / năm nay / NĐ-CP. Theo đó, mức phạt tiền tối đa so với tổ chức triển khai vi phạm là 2 tỷ đồng và so với cá thể vi phạm là 1 tỷ đồng .

Chiếm dụng chứng khoán của khách hàng, phạt đến 300 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Bên cạnh việc đình chỉ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ chứng khoán, tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ trong thời hạn từ 01 – 03 tháng, khoản 6 Điều 26 Nghị định 108 / 2013 / NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Nghị định 145 / năm nay / NĐ-CP còn pháp luật mức phạt tiền từ 200 – 300 triệu đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau :
– Lạm dụng, chiếm hữu chứng khoán, tiền thuộc chiếm hữu của người mua hoặc tạm giữ chứng khoán, tiền thuộc chiếm hữu của người mua theo hình thức lưu ký dưới tên công ty chứng khoán ;
– Cho mượn tiền, chứng khoán trên thông tin tài khoản của người mua ;
– Sử dụng chứng khoán của người mua để cầm đồ ;
– Sử dụng thông tin tài khoản hoặc tiền, chứng khoán trên thông tin tài khoản của người mua khi chưa được công ty chứng khoán ủy quyền theo sự ủy thác của người mua cho công ty chứng khoán bằng văn bản ;
– Thực hiện việc bán hoặc cho người mua bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán hoặc cho người mua vay chứng khoán, trừ trường hợp pháp lý lao lý khác .

4. Cá nhân nào được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán?

Có 03 loại chứng từ hành nghề chứng khoán gồm có : Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán ; Chứng chỉ hành nghề nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính ; Chứng chỉ hành nghề quản trị quỹ .
Tại Điều 79 Luật Chứng khoán 2006 và Điều 21 Nghị định 86/2016 / NĐ-CP thì Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá thể khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :
– Có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh thương mại ;
– Có trình độ từ ĐH trở lên ;
– Có những Chứng chỉ trình độ về chứng khoán gồm có chứng từ : Những yếu tố cơ bản về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán, pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán, nghiên cứu và phân tích và góp vốn đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn góp vốn đầu tư chứng khoán ;
– Đạt nhu yếu trong kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán tương thích với loại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán ý kiến đề nghị cấp .
Các trường hợp sau được miễn Chứng chỉ trình độ về chứng khoán :
– Cá nhân có Chứng chỉ quốc tế CIIA hoặc Giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc II trở lên được miễn Chứng chỉ những yếu tố cơ bản về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán, Chứng chỉ nghiên cứu và phân tích và góp vốn đầu tư chứng khoán, Chứng chỉ nghiên cứu và phân tích báo cáo giải trình kinh tế tài chính doanh nghiệp ;
– Cá nhân có Chứng chỉ quốc tế ACCA, CPA hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên, Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp hoặc Giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc I, CIIA bậc I được miễn Chứng chỉ những yếu tố cơ bản về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán, Chứng chỉ nghiên cứu và phân tích báo cáo giải trình kinh tế tài chính doanh nghiệp ;
– Cá nhân có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở quốc tế hoặc tài liệu tương tự chứng tỏ cá thể đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở quốc tế được miễn toàn bộ Chứng chỉ trình độ về chứng khoán .

Cá nhân nào được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán? (Ảnh minh họa)

5. 4 trường hợp không phải đăng ký chào bán chứng khoán

Chứng khoán chào bán ra công chúng trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng đồng Nước Ta. Mệnh giá CP, chứng từ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là 10.000 đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng .
Về nguyên tắc, tổ chức triển khai phát hành thực thi chào bán chứng khoán ra công chúng phải ĐK với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, 04 trường hợp sau không phải ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2006 :
– Chào bán trái phiếu của nhà nước Nước Ta ;
– Chào bán trái phiếu của tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế được nhà nước Nước Ta chấp thuận đồng ý ;
– Chào bán CP ra công chúng của doanh nghiệp Nhà nước quy đổi thành công ty CP ;
– Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định hành động của Toà án hoặc việc bán chứng khoán của người quản trị hoặc người được nhận gia tài trong những trường hợp phá sản hoặc mất năng lực thanh toán giao dịch .

6. Thủ tục thành lập công ty chứng khoán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán:

Điều 63 Luật Chứng khoán 2006 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư 210 / 2012 / TT-BTC lao lý hồ sơ gồm có :
– Giấy ý kiến đề nghị cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí ( theo mẫu pháp luật ) ;
– Bản thuyết minh cơ sở vật chất bảo vệ thực thi những nhiệm vụ kinh doanh thương mại chứng khoán ( theo mẫu pháp luật ) kèm theo tài liệu chứng tỏ quyền sử dụng trụ sở ;
– Biên bản họp và quyết định hành động của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập về việc xây dựng công ty chứng khoán. Quyết định phải gồm có những nội dung cơ bản sau : Tên công ty, nhiệm vụ kinh doanh thương mại ; Vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức chiếm hữu ; Thông qua dự thảo điều lệ công ty, giải pháp kinh doanh thương mại ; Người đại diện thay mặt cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập triển khai thủ tục xây dựng công ty chứng khoán .
– Danh sách dự kiến Giám đốc ( Tổng Giám đốc ) và người hành nghề chứng khoán ( theo mẫu pháp luật ) kèm theo bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán ; Bản thông tin cá thể của Giám đốc ( Tổng Giám đốc ) ( theo mẫu pháp luật ) ;
– Danh sách và tỷ suất chiếm hữu của những cổ đông, thành viên tham gia góp vốn ( theo mẫu pháp luật ) ;
– Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp ( nếu có ) kèm theo bản sao hợp lệ CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành, phiếu lý lịch tư pháp và bản thông tin cá thể ( theo mẫu lao lý ) ;
Bên cạnh đó, tổ chức triển khai còn phải nộp : Dự thảo Điều lệ công ty đã được những cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập công ty chứng khoán trải qua ; Phương án hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong 03 năm đầu tương thích với nhiệm vụ kinh doanh thương mại đề xuất cấp phép ( theo mẫu pháp luật ) kèm theo những quá trình nhiệm vụ, tiến trình trấn áp nội bộ, quá trình quản trị rủi ro đáng tiếc …

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán (Ảnh minh họa)

Số lượng, địa điểm nộp hồ sơ:

Hồ sơ được lập thành 01 bản gốc kèm theo tệp thông tin điện tử. Bộ hồ sơ gốc được nộp trực tiếp tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện .

Thời gian giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được xác nhận phong tỏa vốn theo pháp luật tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 210 / 2012 / TT-BTC và tác dụng kiểm tra cơ sở vật chất trụ sở công ty và những tài liệu hợp lệ khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí cho công ty chứng khoán .

7. Công ty chứng khoán nước ngoài chỉ được thành lập 01 chi nhánh tại Việt Nam

Điều 10 Nghị định 86/2016 / NĐ-CP lao lý, công ty chứng khoán quốc tế chỉ được xây dựng một Trụ sở tại Nước Ta khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau :
– Đang hoạt động giải trí hợp pháp ; được phép triển khai những nhiệm vụ kinh doanh thương mại chứng khoán dự kiến ĐK cho Trụ sở tại Nước Ta ; cơ quan quản trị giám sát chuyên ngành chứng khoán ở nước nguyên xứ đã ký những hoạt động giải trí hợp tác song phương hoặc đa phương với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nước Ta về trao đổi thông tin, hợp tác quản trị, thanh tra, giám sát hoạt động giải trí chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ;
– Thời hạn hoạt động giải trí của công ty chứng khoán quốc tế trên giấy phép ( nếu có ) phải còn tối thiểu là 05 năm ;
– Có quá trình quản trị rủi ro đáng tiếc, quá trình tổ chức triển khai triển khai những hoạt động giải trí nhiệm vụ kinh doanh thương mại chứng khoán tương thích với pháp lý Nước Ta ;
– Không phải là cổ đông, thành viên góp vốn hoặc cùng với người có tương quan chiếm hữu trực tiếp hoặc trải qua ủy quyền, ủy thác góp vốn đầu tư chiếm hữu trên 5 % vốn điều lệ của một công ty chứng khoán tại Nước Ta ;
– Được cấp có thẩm quyền trong công ty chứng khoán quốc tế phê duyệt về việc xây dựng Trụ sở tại Nước Ta ; …

8. Các loại báo cáo công ty chứng khoán phải nộp trong năm

Điều 129 Luật Chứng khoán 2006 pháp luật công ty chứng khoán báo cáo giải trình không đúng thời hạn, mẫu biểu theo lao lý … thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền và buộc chấp hành đúng pháp luật của pháp lý về chính sách báo cáo giải trình .
Theo lao lý tại khoản 16 Điều 1 Thông tư 07/2016 / TT-BTC, công ty chứng khoán phải gửi báo cáo giải trình định kỳ bằng tệp tài liệu điện tử cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo những thời hạn và pháp luật như sau :

STT

Loại Báo cáo

Thời gian nộp

Ghi chú

Mẫu Báo cáo

Báo cáo định kỳ

1 Báo cáo tình hình hoạt động giải trí tháng Trước ngày thao tác thứ 05 của tháng tiếp theo Mẫu tại đây
2 Báo cáo kinh tế tài chính quý Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý Trường hợp phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý hợp nhất, công ty chứng khoán phải gửi báo cáo giải trình trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý
3 Báo cáo kinh tế tài chính bán niên và Báo cáo tỷ suất bảo đảm an toàn kinh tế tài chính tại ngày 30/06 đã được soát xét bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm kinh tế tài chính Trường hợp phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính bán niên hợp nhất, công ty chứng khoán phải gửi báo cáo giải trình trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm kinh tế tài chính

4

Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động giải trí của công ty trong năm Trước ngày 20/01 của năm tiếp theo Mẫu tại đây

5

Báo cáo kinh tế tài chính năm và Báo cáo tỷ suất bảo đảm an toàn kinh tế tài chính tại ngày 31/12 đã được truy thuế kiểm toán bởi một công ty truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý Trước ngày 31/03 của năm tiếp theo Trường hợp phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm hợp nhất, công ty chứng khoán phải gửi báo cáo giải trình trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính .

Báo cáo đột xuất

1

Khi vay, góp vốn đầu tư vượt quá hạn mức pháp luật tại Điều 42 và Điều 44 Thông tư này Trong thời hạn 03 ngày thao tác

2

Ngày trụ sở chính công ty chứng khoán, Trụ sở, phòng thanh toán giao dịch mở bán khai trương hoạt động giải trí Trong thời hạn 03 ngày thao tác

Báo cáo theo yêu cầu

1

Trường hợp thiết yếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền nhu yếu công ty chứng khoán báo cáo giải trình bằng văn bản Trong nhu yếu sẽ nêu rõ nội dung và thời hạn báo cáo giải trình

9. Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty tư vấn đầu tư chứng khoán là 20 triệu đồng

Phí, lệ phí trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán thu bằng đồng Nước Ta. Tổ chức thu phí, lệ phí là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, biểu mức thu phí, lệ phí trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán được pháp luật tại Thông tư 272 / năm nay / TT-BTC như sau :
– Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động giải trí công ty chứng khoán :
+ Môi giới : 20 triệu đồng / giấy phép ;
+ Tự doanh : 60 triệu đồng / giấy phép ;
+ Bảo lãnh phát hành : 100 triệu đồng / giấy phép ;
+ Tư vấn góp vốn đầu tư chứng khoán : 20 triệu đồng / giấy phép .
– Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động giải trí Trụ sở công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán quốc tế tại Nước Ta : 20 triệu đồng / giấy phép .
– Lệ phí cấp lại, gia hạn, kiểm soát và điều chỉnh Giấy phép hoạt động giải trí công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán ; gồm có cả trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán xây dựng sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi ; cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, gia hạn Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại chứng khoán phái sinh : 02 triệu đồng / lần cấp .
– Phí quản trị công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa ĐK thanh toán giao dịch ; phí quản trị quỹ mở : 10 triệu đồng / năm / công ty, quỹ …

Trên đây là những điểm đáng chú ý về các quy định về Luật Chứng khoán, quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực CHỨNG KHOÁN tại đây.

Xem thêm:

101 thủ tục chứng khoán được sửa đổi, phát hành mới

LuatVietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.