Luân chuyển cán bộ công chức cấp xã mới nhất hiện nay

Để đảm bảo điều kiện làm việc trong hệ thống đơn vị hành chính Nhà nước cũng như để đáp ứng nhu cầu công tác thì việc điều động, luân chuyển cán bộ công chức cấp xã đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ quy định về những vấn đề liên quan đến việc luân chuyển cán bộ công chức cấp xã này. Để nắm rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng luật Trí Việt tìm hiểu qua nội dung bài viết sau đây:

Thế nào là Công chức?

Công chức là công dân Nước Ta, được tuyển dụng hoặc chỉ định vào ngạch, chức vụ, chức vụ trong cơ quan của Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp xã ; ; trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, công nhân quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp ; trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp ; trong cỗ máy quản trị, chỉ huy của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập của Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị – xã hội .
Công chức trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra. so với công chức trong cỗ máy quản trị, chỉ huy của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thì mức lương được bảo vệ từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập đó theo pháp luật của pháp lý .

Trường hợp nào được quyền điều động, luân chuyển công chức?

Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định để chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này sang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.Cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển khi đủ điều kiện được thực hiện như sau:

 • Thứ nhất, theo nhu yếu trách nhiệm đơn cử ;
 • Thứ hai, quy đổi vị trí công tác làm việc triển khai theo lao lý của pháp lý ;
 • Thứ ba, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng và giữa những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền .

Luân chuyển là việc cán bộ, công chức quản trị, chỉ huy được được chỉ định hoặc cử để giữ một chức vụ quản trị, chỉ huy khác trong một thời hạn nhất định để hoàn toàn có thể liên tục được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và rèn luyện theo nhu yếu trách nhiệm .
Tuy nhiên không phải khi nào cũng được luân chuyển công chức mà phải thực thi theo lao lý tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 93/2010 / NĐ-CP. Theo đó, việc luân chuyển công chức sẽ chỉ được triển khai so với công chức đang giữ chức vụ quản trị, chỉ huy trong quy hoạch. Các trường hợp sau đây được thực thi luân chuyển công chức :

 • Thứ nhất, theo quy hoạch, kế hoạch nhu yếu trách nhiệm sử dụng công chức của tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng ;
 • Thứ hai, luân chuyển giữa TW và địa phương hoặc giữa những nghành nghề dịch vụ, những ngành theo quy hoạch nhằm mục đích liên tục huấn luyện và đào tạo, rèn luyện, tu dưỡng công chức chỉ huy, quản trị .

  Công tác luân chuyển cán bộ công chức

Khi nào công chức cấp xã được luân chuyển lên cấp huyện?

Theo lao lý tại Điều 25, Nghị định số 24/2010 / NĐ-CP của nhà nước lao lý về tuyển dụng, sử dụng và quản trị công chức thì việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện hoặc cấp trên khác .
Cán bộ cấp xã thuộc pháp luật tại Khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức trong trường hợp có đủ những điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn sau :

 • Thứ nhất, cơ quan sử dụng công chức có nhu yếu tuyển dụng công chức theo cơ cấu tổ chức ngạch tương thích với vị trí việc làm cần tuyển dụng .
 • Thứ hai, công chức có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tương ứng với vị trí việc làm.

 • Thứ ba, công chức có thời hạn làm cán bộ, công chức ở cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Trong trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời hạn công tác làm việc không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì sẽ được cộng dồn .
 • Thứ tư, công chức có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành xong trách nhiệm, chức trách được giao .
 • Thứ năm, công chức không đang trong thời hạn xem xét kỷ luật, bị thi hành quyết định hành động kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị vận dụng những giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hành động về hình sự của tòa án nhân dân nhưng chưa được xóa án tích .

Thẩm quyền thuyên chuyển công tác của công chức cấp xã

Theo Điều 27 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP việc thuyên chuyển công tác của công chức cấp xã được quy định như sau:

Đối với những công chức Địa chính – thiết kế xây dựng – đô thị, Văn phòng – thống kê, và thiên nhiên và môi trường ( so với phường, thị xã ) hoặc Địa chính – nông nghiệp – thiết kế xây dựng và thiên nhiên và môi trường ( so với xã ), Tư pháp – hộ tịch, Tài chính – kế toán, Văn hóa – xã hội :

 • quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định hành động việc điều động, đảm nhiệm công chức cấp xã từ xã này sang thao tác ở xã khác trong cùng một đơn vị chức năng hành chính cấp huyện ;
 • quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ( trong cùng một cấp tỉnh ) có thẩm quyền quyết định hành động việc điều động, tiếp đón công chức cấp xã từ cấp xã của cấp huyện này chuyển sang thao tác ở xã của cấp huyện khác ;
 • quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc điều động, tiếp đón công chức cấp xã từ tỉnh khác đến và ra ngoài tỉnh sau khi có quan điểm của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bằng văn bản .

  Hội nghị luân chuyển cán bộ, công chức

Quy trình điều động cán bộ, công chức

Quy trình điều động cán bộ, công chức  đối với trường hợp điều động sang cơ quan hoặc đơn vị khác thuộc thẩm quyền Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng quyết định được thực hiện như sau:

 • Bước 1 : Căn cứ kế hoạch điều động công chức, viên chức hàng năm của Bộ và theo nhu yếu công tác làm việc, sở trường, năng lượng hoặc nguyện vọng của công chức, viên chức, tùy từng trường hợp sẽ theo sự phân công của Ban cán sự Đảng hoặc của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ hoặc của Vụ Tổ chức cán bộ gặp công chức, viên chức được điều động để triển khai không cho mục tiêu, nhu yếu điều động cũng như chớp lấy tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng đồng thời xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm so với công chức, viên chức được điều động. Sau đó, gặp chỉ huy đơn vị chức năng nơi đi và thủ trưởng đơn vị chức năng, cấp ủy nơi đến để thông tin về giải pháp, chủ trương, thời hạn điều động đồng thời lấy quan điểm bằng văn bản của nơi đi và nơi đến .

Trong trường hợp công chức, viên chức được điều động đến các cơ quan thi hành án dân sự địa phương thì Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ thực hiện việc lấy ý kiến thủ trưởng và cấp ủy cơ quan thi hành án dân sự (nơi đến). việc lấy ý kiến chính quyền địa phương (cấp được phân cấp quản lý cán bộ) hoặc cấp ủy thì tùy từng trường hợp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự hoặc Ban cán sự Đảng phân công Lãnh đạo Bộ sẽ làm việc và lấy ý kiến bằng văn bản.

 • Bước 2 : Trên cơ sở tác dụng thao tác tại bước 1, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ báo cáo giải trình Lãnh đạo Bộ xem xét và quyết định hành động điều động công chức, viên chức Lãnh đạo cấp phòng, sau đó báo cáo giải trình Ban cán sự Đảng xem xét và quyết định hành động điều động công chức Lãnh đạo cấp vụ, ở đầu cuối là trình Bộ trưởng ký quyết định hành động điều động Lãnh đạo cấp vụ .

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề Luân chuyển cán bộ công chức cấp xã mà Luật Trí Việt gửi đến quý khách. Rất mong có thể giúp quý khách giải đáp được phần nào thắc mắc trong lĩnh vực này. Nếu có bất kỳ vấn đề phát sinh liên quan đến các vấn đề nêu trên, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trí Việt để được tư vấn cụ thể và hướng dẫn chi tiết.

 Bạn đang xem bài viết “Luân chuyển cán bộ công chức cấp xã mới nhất hiện nay” tại mục “Tin tức” của website Mở công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *