C) rất cần thiết cho người xuất khẩu – VinaTrain Việt Nam

5
/
5
(
2
bầu chọn
)

Sự ra đời L/C xác nhận (Confirmed Irrevocable L/C) là do tổ chức xuất khẩu không hoàn toàn tin tưởng vào uy tín của khách hàng cũng như ngân hàng mở L/C (L/C đó có giá trị tương đối lớn). Vậy chắc hẳn L/C xác nhận ra đời là rất cần thiết cho người xuất khẩu. Các bạn cùng VinaTrain tìm hiểu bài dưới đây để hiểu kỹ hơn nhé! 

 Khái Niệm L/C Xác Nhận Là Gì?

Thực chất L / C xác nhận là loại thư tín dụng không hề hủy ngang và được 1 ngân hàng nhà nước khác uy tín hơn đứng ra bảo vệ việc trả tiền theo thư tín dụng đó cùng với ngân hàng nhà nước L / C. Điều này có nghĩa là ngân hàng nhà nước xác nhận chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cho người xuất khẩu, nếu như ngân hàng nhà nước mở L / C đó không trả tiền dược .
L/C xác nhận để đảm bảo an toàn cho người bán

L/C xác nhận có cần thiết cho người xuất khẩu ?

Ngân hàng Xác nhận hoàn toàn có thể do người Nhập khẩu yêu cầu, lúc này Ngân hàng xác nhận hoàn toàn có thể là ngân hàng nhà nước thứ ba ( ở nước Nhập khẩu ). Nhưng cũng có trường hợp do người Xuất khẩu chỉ định :

  • Giúp người xuất khẩu chắc như đinh tịch thu được tiền do được hưởng hai bảo lãnh : một là bảo lãnh của ngân hàng nhà nước phát hành và hai là bảo lãnh của ngân hàng nhà nước xác nhận. Có thể nói rằng hình thức này tạo ra bảo vệ tối đa cho người thụ hưởng ;
  • Vai trò Thông báo trên thị trường giao dịch thanh toán được phát huy tối đa
  • Tạo lệch giá, doanh thu cho ngân hàng nhà nước Thông báo ( trải qua việc thu phí dịch vụ xác nhận ) .

Quy trình nghiệp vụ tiến hành thực hiện L/C xác nhận

  1. Nếu ngân hàng thông báo là ngân hàng xác nhận thì sơ đồ nghiệp vụ giống như trong loại thư tín dụng không hủy ngang. 

  2. Nếu ngân hàng nhà nước thông tin và ngân hàng nhà nước xác nhận là hai ngân hàng nhà nước khác nhau thì có sơ đồ nhiệm vụ như sau :

( 1 ) Nhà nhập khẩu lập + gửi đơn đến ngân hàng nhà nước phát hành của mình .
( 2 ) Căn cứ vào giấy ý kiến đề nghị mở L / C do nhà nhập khẩu gửi đến, ngân hàng nhà nước phát hành mở L / C và gửi cho ngân hàng nhà nước thông tin ( 2 a ), đồng thời điện báo cho ngân hàng nhà nước xác nhận nhu yếu xác nhận L / C đó ( 2 b ) .
Trường hợp, nếu ngân hàng nhà nước xác nhận và ngân hàng nhà nước thông tin ở hai vương quốc khác nhau thì việc xác nhận L / C phải được thông tin qua ngân hàng nhà nước xác nhận, sau đó mới chuyển qua ngân hàng nhà nước thông tin ở nước người hưởng lợi. Đồng thời, trên L / C có ghi lời cam kết trả tiền của ngân hàng nhà nước xác nhận trong trường hợp ngân hàng nhà nước phát hành không có năng lực giao dịch thanh toán .
( 3 ) Ngân hàng thông tin gửi thư tín dụng cho nhà xuất khẩu ( 3 a ) và ngân hàng nhà nước xác nhận cũng xác lập có sự xác nhận L / C so với nhà xuất khẩu ( 3 b ) .
( 4 ) Sau khi nhận được thư tín dụng :
– Nếu thấy tương thích nhà xuất khẩu triển khai giao hàng ;
– Nếu thấy chưa tương thích nhà xuất khẩu nhu yếu nhà nhập khẩu tu chinh L / C cho đến khi tương thích mới giao hàng .
( 5 ) Nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán giao dịch gửi đến ngân hàng nhà nước xác nhận xin giao dịch thanh toán .
( 6 ) Ngân hàng xác nhận kiểm tra bộ chứng từ :
– Nếu tương thích thì giao dịch thanh toán và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng nhà nước phát hành nhu yếu thanh toán giao dịch lại ( 6 a ) ;
– Nếu không tương thích thì khước từ thanh toán giao dịch và trả lại bộ chứng từ cho nhà xuất khẩu ( 6 b ) .
( 7 ) Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ, giao dịch thanh toán cho ngân hàng nhà nước xác nhận ( 7 a ) và gửi bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu ( 7 b ) .
( 8 ) Nhà nhập khẩu nhận bộ chứng từ đi nhận hàng, đồng thời giao dịch thanh toán lại cho ngân hàng nhà nước phát hành. Trên trong thực tiễn khi vận dụng hình thức L / C này, ngân hàng nhà nước xác nhận cũng chính là ngân hàng nhà nước thông tin về với hình thức này ngân hàng nhà nước xác nhận nắm được quyền trấn áp LC, đồng thời giảm được nhiều khoản phí như thư từ điện tính …
Quy trình nhiệm vụ L / C này nghĩa vụ và trách nhiệm của Ngân hàng xác nhận nặng hơn Ngân hàng mở L / C, vì vậy Ngân hàng xác nhận có khi sẽ nhu yếu Ngân hàng mở L / C phải ký quỹ trước ( hoàn toàn có thể là 100 % giá trị của L / C ) và phải trả phí làm thủ tục cho Ngân hàng xác nhận thường rất cao .
Và người yêu cầu làm L / C xác nhận sẽ chịu phí cho khoản này vi thế nếu không thực sự thiết yếu bạn nên cân đối xem có cần phải mở L / C xác nhận hay không .

Nội dung này có nằm trong chuyên đề bộ chứng từ xuất nhập khẩu, và nhiệm vụ giao dịch thanh toán quốc tế tại khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tiễn do VinaTrain tổ chức triển khai những khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu trực tiếp và khóa học nghiệp vụ trực tuyến học trực tuyến với giảng viên .
Bạn đọc chăm sóc vui vẻ xem thêm thông tin khóa học tại đề mục trang chủ VinaTrain .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *